Służba Celna

Home

Spotkanie w MF w związku z wartościowaniem - propozycja godnych zarobków

 • 5 596
 • 0
MF zaprosił Związki na spotkanie w sprawie wartościowania. Związek Zawodowy Celnicy PL przedstawił Ministrowi Finansów propozycję, aby uposażenia w Służbie Celnej na stanowiskach specjalistycznych kształtowały się na godnym poziomie. Związek zaproponował mnożnik kwoty bazowej 1,919 dla I kategorii zaszeregowania.
Szczegółowe uwagi dotyczące projektu zarządzenia w sprawie wartościowania i opisu stanowisk zostały przekazane Ministrowi Finansów za odrębnym pismem.

Pismo Związku do Ministra Finansów:

Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 10.09.2010r..

Nr: ZZ Celnicy PL – 88/2010

Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z wnioskiem o zmianę rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych Dz.U Nr 36 poz. 199 z 2010r. z uwagi na fakt, iż wraz z wdrożeniem projektu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad...

Szef Służby Celnej odpowiada w sprawie alokacji

 • 5 385
 • 0
"Jednocześnie pragnę podkreślić, że mając na uwadze zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby
Kontroli w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia kadrowego jednostek granicznych oraz
założenia rządu nie zwiększania etatów w administracji, tylko wykorzystywania rezerw tkwiących
w danej organizacji, należy przyjąć, że trudny proces racjonalizacji wykorzystania kadr Służby
Celnej w perspektywie najbliższych dwóch lat jest procesem nieuniknionym."
Odpowiedź SSC dostępna tutaj: http://zz.celnicy.pl/tekst-467.html

I OGÓLNOPOLSKI ZLOT SŁUŻBY CELNEJ - TATRY 2010

 • 3 580
 • 0
znaczek wybrany RGB.jpgZAPRASZAMY NA I OGÓLNOPOLSKI ZLOT SŁUŻBY CELNEJ - TATRY 2010
PROGRAM ZLOTU, REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA DOSTĘPNE TUTAJ: http://zz.celnicy.pl/tekst-464.html
ZLOT ODBYWA SIĘ W DNIACH 7-10.10.2010R. NA ZGŁOSZENIA OCZEKUJEMY DO 20 WRZEŚNIA 2010R.

Rozporządzenie MSWiA zmieniające rozp. w sprawie przenoszenia do służby w SG

 • 6 258
 • 0
W Dz. U. Nr 149 Poz.1001 opublikowano rozporządzenie MSWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

Istotny jest par. 16, w którym dodano ust.2 dot. funkcjonariuszy Służby Celnej

ust. 2. Okresy służby w Służbie Celnej uznaje się za równorzędne z okresem służby w Straży Granicznej dla celów związanych z ustaleniem stażu służby, jaki powinien mieć funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym.

Ust.1 par.16 pozostał bez zmian:​
§ 16. ust.1 Okresy służby i staż funkcjonariusza w Policji, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnym Biurze Antykorupcyjnym uznaje się za równorzędne z okresami służby i stażem w Straży Granicznej, przyjmując odpowiednio, że jeden dzień służby i stażu w tych formacjach odpowiada jednemu dniowi służby i stażu w Straży Granicznej.

Protest sfery budżetowej - Warszawa 22 września 2010r.

 • 5 107
 • 0
"Warszawa, 23 sierpnia 2010 r.

Stanowisko
Związków Zawodowych państwowej sfery budżetowej
w sprawie projektu zamrożenia wzrostu wynagrodzeń na rok 2011

Przedstawiciele Związków Zawodowych – sygnatariusze niniejszego Stanowiska w sprawie założeń Rządu do projektu budżetu państwa na rok 2011, w części dotyczącej zamrożenia wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, żądają:
1. wprowadzenia korekty do założeń projektu budżetu państwa na rok 2011, zgodnie
z propozycją central związkowych: NSZZ ”Solidarność”, OPZZ i FZZ FORUM, i przyjęcia wzrostu wynagrodzeń dla państwowej sfery budżetowej o 5,3%, co stanowiłoby rekompensatę wynikającą
z kosztów inflacji ostatnich lat;
2. pilnego rozpoczęcia negocjacji, w sprawie stabilnego wieloletniego wzrostu wynagrodzeń
w Służbie Cywilnej, dla pracowników urzędów państwowych oraz funkcjonariuszy państwowych.
Uzasadnienie
W 2010 roku zamrożono wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej ze względu na „kryzys...

LIST OTWARTY DO SZEFA SŁUŻBY CELNEJ

 • 5 017
 • 1
NSZZ Solidarność przy IC Wrocław wystosował LIST OTWARTY do Szefa Służby Celnej. Sprawa dotyczy mianowań funkcjonariuszy na stopień służbowy. W liście czytamy m.in. że sprawa mianowań na stopnie służbowe jest zdaniem Związku największym skandalem w Słuzbie Celnej od czasu alokacji 2004. Zdaniem Związku trudno znaleźć w państwie prawa tak ewidentne przykłady manipulacji przepisami prawa i lekceważenia praw obywatelskich.
List do pobrania http://zz.celnicy.pl/tekst-461.html

Związki Zawodowe o planach alokacji Szefa Służby Celnej

 • 4 284
 • 0
W odpowiedzi na Dezyderat Komisji Finansów Publicznych Minister Finansów potwierdził chęć przeprowadzenia alokacji z IC Toruń, Szczecin, Wrocław i Rzepin.

Załączamy pismo Związków do Ministra Finansów w tej sprawie:
http://zz.celnicy.pl/tekst-454.html

Minister Finansów nie zna KPA i nie uznaje Uchwał Sądu Najwyższego!!!

 • 3 760
 • 0
ministerstwo-finansow.jpgMinister Finansów udzielił odpowiedzi Marszałkowi Bronisławowi Komorowskiemu na Dezyderat Komisji Finansów Publicznych.
Odpowiedzi udzielono wbrew orzecznictwu Sądu Najwyższego.
Odpowiedź wskazuje też na brak znajomości Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Gdyby Minister Finansów był funkcjonariuszem celnym wszczęto by przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, gdyż nie realizuje jednego z podstawowych obowiązków funkcjonariusza polegającego na stałym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i nie szkoli się w służbie.
Minister Finansów odpowiada za finanse publiczne państwa i służby skarbowe oraz Służbę Celną. Udzielając odpowiedzi uznał jak widać, że nie ma obowiązku działania zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego i KPA.
Szeregowy funkcjonariusz celny nie ma takich przywilejów.
Cóż, z tego wynika, że takie uprawnienia w Rzeczypospolitej przysługują jedynie Ministrom i innym organom państwowym.
A tak na marginesie:
SPRAWA MIANOWAŃ, TAKŻE W...

Wartościowanie i opis stanowisk - konsultacje społeczne projektu zarządzenia Ministra Finansów

 • 5 352
 • 0
ministerstwo-finansow.jpgMinisterstwo Finansów przesłało do zaopiniowania projekt zarządzenia Ministra Finansów dot. wartościowania i opisu stanowisk. W chwili obecnej jest czas na zgłaszanie uwag do tego projektu

Pliki dostępne pod linkiem:
http://zz.celnicy.pl/tekst-458.html

Komunikat - spotkanie Związków Zawodowych sfery budżetowej

 • 4 011
 • 0
KOMUNIKAT
ze spotkania przedstawicieli związków zawodowych
w Warszawie w dniu 11 sierpnia 2010r.

W związku z przerwaniem w dniu 30 lipca 2010 roku rozmów w Komisji Trójstronnej dotyczących założeń projektu budżetu Państwa na rok 2011, zamrażającego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, w dniu 11 sierpnia 2010 roku w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne niżej wymienionych związków zawodowych:
 Sekcja Krajowa Pracowników Skarbowych NSZZ "Solidarność",
 Związek Zawodowy Celnicy PL,
 Regionalna Sekcja nr 2 Pracowników Administracji Państwowej i Urzędów Centralnych NSZZ "Solidarność",
 Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej,
 Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP,
 Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.
W trakcie spotkania uczestnicy wyrazili głębokie zaniepokojenie sytuacją powstałą w Komisji Trójstronnej, spowodowanej nieobecnością umocowanych przedstawicieli Rządu RP. Uniemożliwiło to...

Komunikat Ministerstwa Finansów w związku z publikacją Rzeczpospolitej na temat uprawnień Służby Celnej

 • 3 211
 • 0
ministerstwo-finansow.jpg
[h=3]Komunikat 2010.08.09 14:50[/h]
W związku z dzisiejszymi doniesieniami mediów nt. nowych uprawnień Służby Celnej Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Służba Celna na podstawie nowelizacji Ustawy o Służbie Celnej (art. 75b) przeprowadzonej wraz z uchwaleniem ustawy o grach hazardowych otrzymała uprawniania do niejawnej obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom w celu ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstw organizacji nielegalnych gier hazardowych, przemytu towarów i ich dalszej odsprzedaży oraz nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi.

Ustawa (art. 75c) wprowadziła również podstawy prawne współpracy z innymi służbami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, w szczególności poprzez uczestnictwo funkcjonariuszy celnych w realizowanych przez te służby czynnościach niejawnych.

Nowe uprawnienia zostały przyznane w...

Zapisy na wyjazd do Warszawy 5 listopada. Od Ciebie zależy czy zadziałamy jeszcze jako środowisko.

 • 3 894
 • 0
Powinniśmy spróbować raz jeszcze.
Proponuję pikietę 5 listopada w Sobotę i nieważne, czy Senat przyjmie czy nie KAS.
Pikieta pod Sejmem i Senatem z przejściem pod Pałac Prezydencki z Rodzinami, bliskimi, przyjaciółmi.
Pikieta tak jak ta planowana na 15 października byłaby wyłącznie wskazująca na zagrożenia związane z KAS. Nie jesteśmy przeciwko reformie, ale nie wdrażanej w ten sposób, nie taką.

Pikieta to początek działań. Policzenie się i skonsolidowanie środowiska. Od tego jakie będzie Nasze zaangażowanie jako środowiska na ten początek działań - pikietę, uzależniamy dalsze działania, które nastąpią bezpośrednio po pikiecie.

A zatem proszę raz jeszcze. Piszcie proszę na maila krzyskiks@gmail.com do dnia 27.10. - imię i nazwisko i komórka organizacyjna oraz liczbę osób, bliskich, przyjaciół, znajomych, którzy na 100% przyjadą z Tobą na pikietę 5 listopada.

Tego posta przeczyta kilka tysięcy celników - daję go też na główną i...
Back
Do góry