Akcja składania wniosków do ZUS

KOMUNIKAT

w sprawie dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych składek do ZUS od wypłaconej w 2018 r. nagrody rocznej dla funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej​


Koleżanki i Koledzy!


Mając na uwadze wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27.06.2019 r., sygn. 111A Ua 84/19 - w załączeniu (1), w którym Sąd oddalił apelację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie w sprawie wniesionej przez funkcjonariusza, a dotyczącej braku istnienia obowiązku naliczenia i przekazania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe z tytułu wypłaty funkcjonariuszowi nagrody rocznej należnej za 2017 rok, wypłaconej w 2018 roku, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, (...), rekomendujemy składanie wniosków do właściwego dla danego IAS Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dokonanie stosownych korekt i zwrot nienależnie pobranych kwot, jeśli pobrane zostały składki inne niż zdrowotna.

Liczymy, że w tej sprawie nie będzie konieczności wszczynania sporów sądowych, ale jeśli będzie inaczej jesteśmy na to przygotowani. Niemniej uważamy, że tak jak przy GRUSZY 2010, jest szansa na załatwienie sprawy bez batalii sądowej, o ile wszyscy solidarnie(masowość akcji) wystąpimy ze stosownymi wnioskami.


W załączeniu:

skan wyroku

wzór wnioskuPozdrawiam

Sławomir Siwy

Przewodniczący

ZZ Celnicy PL
 

Attachments

  • celnicy93-20_KOMUNIKAT_nienalezne składki do ZUS_nagroda roczna wypłacona w 2018 r. dla FSCS r.doc
    92 KB · Wyświetleń: 595
  • wzór wniosku do ZUS- składki nagroda roczna-1.docx
    20 KB · Wyświetleń: 2 319
  • wyrok III AUa 84.19_składki nagroda roczna.pdf
    1,1 MB · Wyświetleń: 576
13 masz ujętą w dochodach za miesiąc jej wypłaty. Jak masz jakieś stare druki np RMUA, to zauważ, że za luty lub marzec każdego roku składki ujęte przed 2018 zawsze były dużo wyższe.
 
Lubelski ZUS wydał dwie decyzje. W pierwszej twierdzą, że nie jestem stroną w postępowaniu i odmawiają wszczęcia postępowania. Natomiast druga, w której stroną jest IAS w Lublinie, jako płatnik składek i w drugiej kolejności ja jestem wymieniona, jako ubezpieczona rozstrzyga, że składki zostały pobrane prawidłowo. I co teraz? podpowiedzcie mi proszę, czy odwołuję się tylko od tej drugiej decyzji? Czy w ogóle mogę, skoro pierwsza stwierdza, że nie jestem stroną w postępowaniu? Tak mną zakołowali, że zgłupiałam. Pomórzcie proszę 🙏
 
@Felicja jeśli skorzystałaś ze wzoru zamieszczonego na celnikach to pewnie zwróciłaś się również o zwrot składki wypadkowej (poruszałem tą kwestię ale nikt tego nie sprostował), a składkę wypdkową płaci pracodawca. W tej części faktycznie nie jestes stroną ale w pozostałych punktach tak, jeśli zwróciłaś się o zwrot tylko swojej części składek (część płacił IAS).
Ważne, że masz decyzję, przeczytaj pouczenie o drodze odwoławczej i do boju.
 
W obu przypadkach odwołanie do sądu. Ale jak się odwoływać od decyzji, która stwierdza to, że Izba jest płatnikiem? Przecież to prawda... Gdyby DIAS był funkcjonariuszem, pewnie walczyłby po naszej stronie, a cywil ma na to wywalone. Napisał do ZUS, ci się wypięli i zamknął temat, bo jego to nie dotyczy


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
 
@Felicja jeśli skorzystałaś ze wzoru zamieszczonego na celnikach to pewnie zwróciłaś się również o zwrot składki wypadkowej (poruszałem tą kwestię ale nikt tego nie sprostował), a składkę wypdkową płaci pracodawca. W tej części faktycznie nie jestes stroną ale w pozostałych punktach tak, jeśli zwróciłaś się o zwrot tylko swojej części składek (część płacił IAS).
Ważne, że masz decyzję, przeczytaj pouczenie o drodze odwoławczej i do boju.

Dodam, że wystąpiłam tylko o zwrot składek płaconych przeze mnie, o to co pracodawca (w tym wypadkowa), niech walczy DIAS


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
 
Dzisiaj pismo z ZUS wpadło do mnie na skrzynkę. I tak ...
... informujemy, że przychody (nagroda roczna, dodatki za nadgodziny nocne za grudzień, dodatki kontrolerskie, dodatkowe wynagrodzenia za nadgodziny, równoważnik za wyżywienie, świadczenie alokacyjne, świadczenie związane z dojazdem do miejsca pełnienia służby, wynagrodzenie za okres zwolnienia lekarskiego z przełomu grudnia 2017 roku i stycznia 2018 trok, wynagrodzenia i świadczenia za lata ubiegłe, np. wypłata wynagrodzeń za lata 2008-2017 osobom przywróconym do służby na mocy wyroku sądowego, czy świadczenia zasądzone z lat ubiegłych), uzyskane przez f-sza SCS w 2018 r. (lub później) należne za okres sprzed 2018 r. stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Stanowisko to zostało potwierdzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

Poinformowano mnie w piśmie, że mogę wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji jeśli nie zgadzam się z tym stanowiskiem.

A i dowołanie od decyzji mogę złożyć do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Oczywiście, że wystąpię. Ale widzę, że ZUS coraz bardziej rozwija się w swoich argumentach.
 
Dzisiaj pismo z ZUS wpadło do mnie na skrzynkę. I tak ...
... informujemy, że przychody (nagroda roczna, dodatki za nadgodziny nocne za grudzień, dodatki kontrolerskie, dodatkowe wynagrodzenia za nadgodziny, równoważnik za wyżywienie, świadczenie alokacyjne, świadczenie związane z dojazdem do miejsca pełnienia służby, wynagrodzenie za okres zwolnienia lekarskiego z przełomu grudnia 2017 roku i stycznia 2018 trok, wynagrodzenia i świadczenia za lata ubiegłe, np. wypłata wynagrodzeń za lata 2008-2017 osobom przywróconym do służby na mocy wyroku sądowego, czy świadczenia zasądzone z lat ubiegłych), uzyskane przez f-sza SCS w 2018 r. (lub później) należne za okres sprzed 2018 r. stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Stanowisko to zostało potwierdzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

Poinformowano mnie w piśmie, że mogę wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji jeśli nie zgadzam się z tym stanowiskiem.

A i dowołanie od decyzji mogę złożyć do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Oczywiście, że wystąpię. Ale widzę, że ZUS coraz bardziej rozwija się w swoich argumentach.
Ale nagroda roczna jest należna w 2018, natomiast jej wysokość jest obliczana na podstawie uposażenia w roku poprzednim

Nie jest należna w 2017 ale w 2018, a wtedy już nie podlegaliśmy płaceniu skĺadek
 
A mi ZUS odpisał, że nie jestem dla niego stroną,chociaż we wniosku prosiłam o zawiadomienie płatnika składek tj. DIAS o nienależnie pobranej kwocie składek. Jednocześnie wydał decyzję dla DIAS, że on prawidłowo naliczył należne składki. I co teraz?
 
Do góry