Akcja składania wniosków do ZUS

KOMUNIKAT

w sprawie dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych składek do ZUS od wypłaconej w 2018 r. nagrody rocznej dla funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej​


Koleżanki i Koledzy!


Mając na uwadze wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27.06.2019 r., sygn. 111A Ua 84/19 - w załączeniu (1), w którym Sąd oddalił apelację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie w sprawie wniesionej przez funkcjonariusza, a dotyczącej braku istnienia obowiązku naliczenia i przekazania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe z tytułu wypłaty funkcjonariuszowi nagrody rocznej należnej za 2017 rok, wypłaconej w 2018 roku, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, (...), rekomendujemy składanie wniosków do właściwego dla danego IAS Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dokonanie stosownych korekt i zwrot nienależnie pobranych kwot, jeśli pobrane zostały składki inne niż zdrowotna.

Liczymy, że w tej sprawie nie będzie konieczności wszczynania sporów sądowych, ale jeśli będzie inaczej jesteśmy na to przygotowani. Niemniej uważamy, że tak jak przy GRUSZY 2010, jest szansa na załatwienie sprawy bez batalii sądowej, o ile wszyscy solidarnie(masowość akcji) wystąpimy ze stosownymi wnioskami.


W załączeniu:

skan wyroku

wzór wnioskuPozdrawiam

Sławomir Siwy

Przewodniczący

ZZ Celnicy PL
 

Attachments

  • celnicy93-20_KOMUNIKAT_nienalezne składki do ZUS_nagroda roczna wypłacona w 2018 r. dla FSCS r.doc
    92 KB · Wyświetleń: 679
  • wzór wniosku do ZUS- składki nagroda roczna-1.docx
    20 KB · Wyświetleń: 2 480
  • wyrok III AUa 84.19_składki nagroda roczna.pdf
    1,1 MB · Wyświetleń: 678
@cat , całkowicie się zgadzam z proponowanym kierunkiem
Wyrok na którym się opieramy dotyczy ZUS-u, więc mamy podstawę, żeby właśnie od tej instytucji żądać zwrotu.
Moje wątpliwości wzbudza tylko wymienienie w proponowanym wniosku, poza składkami emerytalno-rętowymi, składek zdrowotnych. Uważam, że nie możemy się o nie upominać, bo nie my je płaciliśmy (tylko pracodawca). Według mnie możemy wnioskować o zwrot składek emerytalnych i rentowych w części potrącanych z naszego uposażenia brutto.
Dygresja dotyczaca DIASów, dotyczyła ich odpowiedzialności za nieupominanie się o składki pracodawcy (składki zdrowotne i płacone przez pracodawcę składki emerytalne i rentowe)
DIAS się nie upominają bo to przelewanie z pustego w próżne - budżet...
 
Ja dostałem od DIAS i ZUS podobne w wymowie pisma, czyli, że mam "spadać na drzewo" z moimi żądaniami, więc czarno widzę możliwość odzyskania tych pieniędzy . Ale może jest jeszcze jakieś inne wyjście. Nie wiem. Pozdrawiam!
 
Z wpisów dostarczanych na forum wynika, że DIAS szczecin i ZUS w Szczecinie mają związane ręce wyrokiem sądu . Tam już tylko czekają na zielone światło ministerstwa do zwrotów nienależnie pobranych skladek.
ZUS Szczecin nie może negować wyroku Sądu .
 
Decyzja zus olsztyn - odmowna

Do sądu chyba nie pójdę

"wyjaśniamy,że przychody,należne za okres sprzed 2018 roku,a uzyskane przez funkcjonariuszy SCS w 2018 roku lub później powinny być uwzględnione w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z uwagi na to,że uzyskany przychód jest należny za okres podlegania tym ubezpieczeniom w systemie powszechnym.Do przychodów powyższych należy m.in. nagroda roczna.Obowiązek opłacania składek jest nierozerwalnie związany z podleganiem ubezpieczeniom.Powołany przez Pana w piśmie wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie dotyczy jednostkowej,indywidualnej sprawy i nie jest dla ZUS wiążący w innych sprawach.Jeżeli nie zgadza się pan ze stanowiskiem ZUS przysługuje Panu odwołanie do Sądu. W terminie miesiąca"
 
Jeśli termin miesięczny do odwołania od decyzji ZUS-u jest terminem zawitym to ja już mam "pozamiatane". Korespondencję z IAS i ZUS w tej sprawie mogę użyć chociaż to nie ekologiczne jako podpałkę do grilla. Pozdrawiam funkcjonariuszy i emerytów.
 
Jeśli termin miesięczny do odwołania od decyzji ZUS-u jest terminem zawitym to ja już mam "pozamiatane". Korespondencję z IAS i ZUS w tej sprawie mogę użyć chociaż to nie ekologiczne jako podpałkę do grilla. Pozdrawiam funkcjonariuszy i emerytów.
I to jest właśnie PAŃSTWO prawa, równość wobec prawa polega na tym, że obowiązuje obie strony,
z tym, że z różnymi skutkamio_O
 
Bardzo przepraszam, że pytam skąd mam wziąć konkretne kwoty za 2018 rok aby wpisać je we wniosku do ZUS? Czy koniecznie muszę się kontaktować z finansami czy mogę to gdzieś zdobyć z pitu i wyliczyć na podstawie magicznego wzoru. Za odpowiedź serdecznie dziękuję
 
Bardzo przepraszam, że pytam skąd mam wziąć konkretne kwoty za 2018 rok aby wpisać je we wniosku do ZUS? Czy koniecznie muszę się kontaktować z finansami czy mogę to gdzieś zdobyć z pitu i wyliczyć na podstawie magicznego wzoru. Za odpowiedź serdecznie dziękuję
Zaloguj się na stronie ZUS-u. Tam masz wszelkie informacje w tym zakresie.
 
Ja wpisałem kwotę z pola nr 70 dokumentu PIT 11 za 2018 rok. W tym roku nie pobierano już składek emerytalnych więc w tym polu figuruje raczej tylko kwota nienależnie odprowadzonych składek.
 
Do góry