Akcja składania wniosków do ZUS

KOMUNIKAT

w sprawie dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych składek do ZUS od wypłaconej w 2018 r. nagrody rocznej dla funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej​


Koleżanki i Koledzy!


Mając na uwadze wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27.06.2019 r., sygn. 111A Ua 84/19 - w załączeniu (1), w którym Sąd oddalił apelację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie w sprawie wniesionej przez funkcjonariusza, a dotyczącej braku istnienia obowiązku naliczenia i przekazania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe z tytułu wypłaty funkcjonariuszowi nagrody rocznej należnej za 2017 rok, wypłaconej w 2018 roku, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, (...), rekomendujemy składanie wniosków do właściwego dla danego IAS Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dokonanie stosownych korekt i zwrot nienależnie pobranych kwot, jeśli pobrane zostały składki inne niż zdrowotna.

Liczymy, że w tej sprawie nie będzie konieczności wszczynania sporów sądowych, ale jeśli będzie inaczej jesteśmy na to przygotowani. Niemniej uważamy, że tak jak przy GRUSZY 2010, jest szansa na załatwienie sprawy bez batalii sądowej, o ile wszyscy solidarnie(masowość akcji) wystąpimy ze stosownymi wnioskami.


W załączeniu:

skan wyroku

wzór wnioskuPozdrawiam

Sławomir Siwy

Przewodniczący

ZZ Celnicy PL
 

Attachments

  • celnicy93-20_KOMUNIKAT_nienalezne składki do ZUS_nagroda roczna wypłacona w 2018 r. dla FSCS r.doc
    92 KB · Wyświetleń: 692
  • wzór wniosku do ZUS- składki nagroda roczna-1.docx
    20 KB · Wyświetleń: 2 495
  • wyrok III AUa 84.19_składki nagroda roczna.pdf
    1,1 MB · Wyświetleń: 693
Sławku
To nic nie da,gdyż ja otrzymałem już odpowiedź na mój wniosek w którym ZUS w Chorzowie napisał-cytuję:
"wyjaśniamy,że przychody,należne za okres sprzed 2018 roku,a uzyskane przez funkcjonariuszy SCS w 2018 roku lub później powinny być uwzględnione w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z uwagi na to,że uzyskany przychód jest należny za okres podlegania tym ubezpieczeniom w systemie powszechnym.Do przychodów powyższych należy m.in. nagroda roczna.Obowiązek opłacania składek jest nierozerwalnie związany z podleganiem ubezpieczeniom.Powołany przez Pana w piśmie wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie dotyczy jednostkowej,indywidualnej sprawy i nie jest dla ZUS wiążący w innych sprawach.Jeżeli nie zgadza się pan ze stanowiskiem ZUS może zwrócić się Pan z prośbą o wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie od której będzie przysługiwało odwołanie do Sądu."
Sławku czekam teraz na dalsze działania,gdyż jak zwrócę się o wydanie tej Decyzji to będę miał 14 dni na oddanie sprawy do Sądu, a nie chcę tego robić indywidualnie.
 
Sławku
To nic nie da,gdyż ja otrzymałem już odpowiedź na mój wniosek w którym ZUS w Chorzowie napisał-cytuję:
"wyjaśniamy,że przychody,należne za okres sprzed 2018 roku,a uzyskane przez funkcjonariuszy SCS w 2018 roku lub później powinny być uwzględnione w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z uwagi na to,że uzyskany przychód jest należny za okres podlegania tym ubezpieczeniom w systemie powszechnym.Do przychodów powyższych należy m.in. nagroda roczna.Obowiązek opłacania składek jest nierozerwalnie związany z podleganiem ubezpieczeniom.Powołany przez Pana w piśmie wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie dotyczy jednostkowej,indywidualnej sprawy i nie jest dla ZUS wiążący w innych sprawach.Jeżeli nie zgadza się pan ze stanowiskiem ZUS może zwrócić się Pan z prośbą o wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie od której będzie przysługiwało odwołanie do Sądu."
Sławku czekam teraz na dalsze działania,gdyż jak zwrócę się o wydanie tej Decyzji to będę miał 14 dni na oddanie sprawy do Sądu, a nie chcę tego robić indywidualnie.
Tak i ZUS działa, jak Temida, w indywidualnej sprawie...
ciekawe, czy jakiś oddział ZUS "przyznał" rację bez drogi sądowej....o_O
p.s. Mój osąd oczywiście dotyczy problemu ogólnego...ZUSu.
 
Teraz piszemy to, ponadpółwiecznej dostaniemy wzór wniosku o decyzje, a potem szybko wzór pozwu i jedziemy. Dobrze to widzę Sławku?
 
Sławku
To nic nie da,gdyż ja otrzymałem już odpowiedź na mój wniosek w którym ZUS w Chorzowie napisał-cytuję:
"wyjaśniamy,że przychody,należne za okres sprzed 2018 roku,a uzyskane przez funkcjonariuszy SCS w 2018 roku lub później powinny być uwzględnione w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z uwagi na to,że uzyskany przychód jest należny za okres podlegania tym ubezpieczeniom w systemie powszechnym.Do przychodów powyższych należy m.in. nagroda roczna.Obowiązek opłacania składek jest nierozerwalnie związany z podleganiem ubezpieczeniom.Powołany przez Pana w piśmie wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie dotyczy jednostkowej,indywidualnej sprawy i nie jest dla ZUS wiążący w innych sprawach.Jeżeli nie zgadza się pan ze stanowiskiem ZUS może zwrócić się Pan z prośbą o wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie od której będzie przysługiwało odwołanie do Sądu."
Sławku czekam teraz na dalsze działania,gdyż jak zwrócę się o wydanie tej Decyzji to będę miał 14 dni na oddanie sprawy do Sądu, a nie chcę tego robić indywidualnie.

Coś mi tutaj nie pasuje . Ten przychód i dochód został osiągnięty w 2018roku . Tak jest w moim PIT .
Kto próbuje przerobić , że był to przychód i dochód za 2017rok. ????
 
Bo od ZUS od razu trzeba żądać wydania decyzji w sprawie zmiany podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne na zero złotych i zwrot nienależnie pobranych składek. Jak oczywiście wydadzą decyzję odmowną to od razu przysługuje skarga do sądu pracy i tam trzeba walczyć o zwrot. Wszystkie pisma, które nie są żądaniem wydania decyzji, ZUS wyślę na Berdyczów.

Wysłane z mojego BLN-L21 przy użyciu Tapatalka
 
A co zrobić w sytuacji, która ja mam --- od 4 miesięcy nie mam odpowiedzi DIAS na mój wniosek ? Może mój DIAS złoży korektę deklaracji do ZUS i zwróci mi niesłusznie potrącone składki . Co zrobić ?
 
Czy należy - mając na uwadze wzór wniosku - rozumieć, że dotyczy tylko f-szy obecnie aktywnych zawodowo czy też emerytów mundurowych?
 
A co zrobić w sytuacji, która ja mam --- od 4 miesięcy nie mam odpowiedzi DIAS na mój wniosek ? Może mój DIAS złoży korektę deklaracji do ZUS i zwróci mi niesłusznie potrącone składki . Co zrobić ?
A mój DIAS odpowiedział zbiorowo na dotychczasowe i przyszłe wnioski w Internecie.
W skrócie. Napisał że to nie jego sprawa tylko ZUSu i nie będzie odpowiadał każdemu indywidualnie
 
A mój DIAS odpowiedział zbiorowo na dotychczasowe i przyszłe wnioski w Internecie.
W skrócie. Napisał że to nie jego sprawa tylko ZUSu i nie będzie odpowiadał każdemu indywidualnie
Pytanie, czy inni DIAS zadziałają "solidarnie",
i ...czy nie blefuje;).. miesiunio minął od złożenia wniosku...?
 
A mój DIAS odpowiedział zbiorowo na dotychczasowe i przyszłe wnioski w Internecie.
W skrócie. Napisał że to nie jego sprawa tylko ZUSu i nie będzie odpowiadał każdemu indywidualnie

DIAS nie może na mój wniosek odpowiedzieć w intranecie . My emeryci nie mamy już dostępów do intranetu, chmury, skrzynek pocztowych .
 
W mojej sprawie dias przesłał wniosek do zus, ten zawiadomił mnie o wszczęciu i zakończeniu postępowania, w tym samym piśmie, oraz zakreślił 7 dni na złożenie wniosków dowodowych. Przesłałem powyższy wyrok i czekam, czy w ogóle wezmą go pod uwagę
 
W mojej sprawie dias przesłał wniosek do zus, ten zawiadomił mnie o wszczęciu i zakończeniu postępowania, w tym samym piśmie, oraz zakreślił 7 dni na złożenie wniosków dowodowych. Przesłałem powyższy wyrok i czekam, czy w ogóle wezmą go pod uwagę
bolo przynajmniej u Ciebie ZUS coś działa i chce dowodów , a u mnie odwrotnie -wrdadzą na mój wniosek Decyzję i jak chcę to mam oddać sprawę do Sądu.Podaj pod jaki ZUS podlegasz.
 
Kiedy po raz pierwszy ukazał się wzór wniosku do ZUS zadałem już to pytanie ale nie uzyskałem odpowiedzi.

Kto płaci składkę ubezpieczenia wypadkowego? Chyba pracodawca.
Czy możemy zatem wystepować do ZUS o zwrot tej składki?
Analizując mój "pasek" za luty 2018 i pole 70 z PIT11 za 2018 wychodzi na to, że potrącono mi tylko składki emerytalne i rentowe.
Uważam, że nie możemy wystepować do ZUS o składki które płacił pracodawca, o tą część powinien wystąpić DIAS i jeśli tego nie zrobi moim zdaniem popełnia przestepstwo.

Z kodeksu karnego
Art. 296. § 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Nawet w najmniejszych izbach (z niewielką liczbą funkcjonariuszy) składki które DIAS odprowadził do ZUS stanowią znaczną szkodę majatkową. DIASi pomimo tego, ze znają wyrok Sądu, że składki były nienależne nie występując o ich zwrot działają nie tylko na naszą szkodę ale też na szkodę IAS
 
@PJS - już dawno, gdy podpowiadałem takie, niezbyt "formalne" podejście do sprawy, wyraziłeś swój zdecydowany
sprzeciw, kierując się "literą prawa". Jak widać po skutkach, nie przyniosło to efektów i w końcu nawet nasz Związek
stanął na stanowisku, że "kierunek ZUS" będzie efektywniejszy, co z pewnością skonsultowano z prawnikami.

Zastanów się więc, czy ważniejszy jest oczekiwany, możliwy efekt skutecznego zwrotu, czy szukanie czysto "formalnych" przeszkód w jego realizacji ...
 
@PJS - już dawno, gdy podpowiadałem takie, niezbyt "formalne" podejście do sprawy, wyraziłeś swój zdecydowany
sprzeciw, kierując się "literą prawa". Jak widać po skutkach, nie przyniosło to efektów i w końcu nawet nasz Związek
stanął na stanowisku, że "kierunek ZUS" będzie efektywniejszy, co z pewnością skonsultowano z prawnikami.

Zastanów się więc, czy ważniejszy jest oczekiwany, możliwy efekt skutecznego zwrotu, czy szukanie czysto "formalnych" przeszkód w jego realizacji ...
@cat , całkowicie się zgadzam z proponowanym kierunkiem
Wyrok na którym się opieramy dotyczy ZUS-u, więc mamy podstawę, żeby właśnie od tej instytucji żądać zwrotu.
Moje wątpliwości wzbudza tylko wymienienie w proponowanym wniosku, poza składkami emerytalno-rętowymi, składek zdrowotnych. Uważam, że nie możemy się o nie upominać, bo nie my je płaciliśmy (tylko pracodawca). Według mnie możemy wnioskować o zwrot składek emerytalnych i rentowych w części potrącanych z naszego uposażenia brutto.
Dygresja dotyczaca DIASów, dotyczyła ich odpowiedzialności za nieupominanie się o składki pracodawcy (składki zdrowotne i płacone przez pracodawcę składki emerytalne i rentowe)
 
@cat , dobrze pamietasz, że byłem orędownikiem innego rozwiązania. W swojej naiwności liczyłem na inną postawę DIASów.
Byłoby dużo prościej, gdyby DIAS odzyskał całość i oddał nam naszą część składek
 
Ostatnia edycja:
Do góry