Służba celna

Propozycja Resortu dot. zmiany rozporządzenia w spr. uposażeń oraz projekt rozporządzenia w sprawie dodatków funkcyjnych

 • 5 131
 • 6
W dniu dzisiejszym ukazały się na Corintii nowe projekty rozporządzeń.
Zmiana dot. projektu rozporządzeń w sprawie uposażeń oraz projekt dot. dodatków funkcyjnych
http://zz.celnicy.pl/tekst-482.html

Wartościowanie w Niemczech a wartościowanie w Polsce

 • 8 151
 • 1
Celników dotyczą jedynie kategorie „A”. Inne kategorie np. „B” to wyżsi urzędnicy
A2-16:
A2-A6- PO SZKOLE („BEZ specjalistycznego WYKSZTAŁCENIA”)
A6-A10-PO SZKOLE CELNEJ (ŚREDNIEJ)
A11-A15 – PO STUDIACH CELNYCH 2,5 ROCZNYCH
A16 – „WYRÓZNIENIE”

Stufe (1-8):

Stufe 1-3 – celnik przechodzi obligatoryjnie od Stufe 1 do Stufe 3 co 2 lata
Stufe 3-4 – celnik przechodzi obligatoryjnie od Stufe 3 do Stufe 4 co 3 lata
Stufe 4-8 – celnik przechodzi obligatoryjnie od Stufe 4 do Stufe 8 co 4 lata

Struktura w Niemczech wraz z wysokością uposażeń:
http://zz.celnicy.pl/tekst-481.html

CELNICY DLA BUDŻETU!!!

 • 4 846
 • 2
W związku z trudną sytuacją budżetu, Zarząd ZZ Celnicy PL na posiedzeniu w dniach 03-05.11. postanowił wystosować apel do wszystkich funkcjonariuszy Służby Celnej.

Apel zostanie sporządzony i upubliczniony 10.11.2010r.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uznał akt mianowania wydany na podstawie art.223 ustawy o SC za decyzję administracyjną

 • 3 698
 • 1
W dniu 03.11.2010r. w sprawie aktu mianowania wypowiedział się NSA w Warszawie. Sąd uznał akt mianowania wydany na podstawie art.223 ustawy o SC za decyzję administracyjną. Związek Zawodowy Celnicy PL włączył się w sprawę przed NSA w charakterze uczestnika postępowania i przedstawił przygotowane przez prawników z KR Chmaj szerokie merytoryczne uzasadnienie. Sąd podzielił merytoryczne argumenty związkowców i dopuscił ZZ Celnicy PL do udziału w postępowaniu.

Związkowcy przystępują więc w chwili obecnej z prawnikami do przygotowania odpowiednich wzorów dla wszystkich funkcjonariuszy. Proszą o cierpliwość.

Korzystanie z pomocy prawników jest możliwe dzięki składkom członkowskim i wsparciu finansowym od osób niezrzeszonych. Koszty są jednak znacznie wyższe a pomoc prawników jest teraz szczególnie potrzebna, jest wręcz niezbędna.

Prosimy o wsparcie
44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BNP PARIBAS FORTIS

Funkcjonariusze OC I w Łodzi apelują

 • 4 692
 • 1
"Funkcjonariusze OC I w Łodzi apelują : Przyłączcie się do nas, wywieście na swoich stanowiskach pracy i w poczekalniach ogłoszenia
PROTEST PRZECIWKO NIESPRAWIEDLIWEMU WARTOŚCIOWANIU.

Jak wiadomo na początku było SŁOWO !!!"

Czy SSC przewiduje uśpienie pełnowartościowych psów służbowych

 • 3 777
 • 1
Związek Zawodowy Celnicy PL
Ul. Szpitalna 3b, 5-7
45-010 Opole

Nysa, dnia 28.10.2010r.

ZZ Celnicy PL – 88/2010

Pan
Jacek Kapica
Szef Służby Celnej


W imieniu Związku Zawodowego Celnicy PL zwracam się z prośbą o informację,
czy przewiduje się uśpienie pełnowartościowych psów służbowych wyszkolonych do wykrywania narkotyków i papierosów z uwagi na treść Zarządzenia nr 43 Ministra Finansów?
Dlaczego czasochłonność zadań przewodników psów nie została dostosowana do liczby psów w Izbie lecz do liczebności funkcjonariuszy w komórce?
Dlaczego nie uwzględniono ani minuty na wykonywanie zadań przewodnika psa służbowego w oddziałach celnych mimo, że w oddziałach granicznych pracują przewodnicy z psami?
Czy dokonano oceny wpływu likwidacji przewodników psów na zwiększenie przemytu i jego wykrywalność?
Dlaczego likwiduje się stanowiska przewodników z psami w oddziałach celnych granicznych oraz ogranicza ich udział w grupach mobilnych skoro ich praca przynosi bardzo dobre...

Wartościowanie odbywa się w oderwaniu od stanu faktycznego. Celnicy interweniują u Ministra Finansów.

 • 4 499
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 28.10.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 88/2010

Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL zawiadamia, iż w związku z wejściem w życie zarządzenia Ministra Finansów w sprawie dokonywania opisu i wartościowania stanowisk funkcjonariuszy celnych dochodzi w Służbie Celnej do działań, które mogą polegać na poświadczaniu nieprawdy w dokumentach.
Zadania i ich czasochłonność mogą nie odpowiadać stanowi rzeczywistemu, a są jedynie dostosowane do mającego niewiele wspólnego z rzeczywistością algorytmu narzuconego przez program SOWA i inne wytyczne. Także ww. zarządzenie nie opisuje wielu zadań, które są realizowane w danej komórce organizacyjnej i jest sprzeczne z innymi aktami prawnymi podpisanymi przez Ministra Finansów np. zarządzeniem nr 8 Ministra Finansów w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz.Urz. Nr 4, poz. 21 ze zmianami) oraz Regulaminami Izb i Urzędów...

Oświadczenie Zarządu ZZ Celnicy PL w sprawie wartościowania

 • 4 812
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 22.10.2010r..

ZZ Celnicy PL – 88/2010

OŚWIADCZENIE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO CELNICY PL W SPRAWIE ZARZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW

W dniu 18.10.2010r. Minister Finansów podpisał korupcjogenne zarządzenie w sprawie dokonywania opisu i wartościowania stanowisk funkcjonariuszy celnych. Projekt sprzyja korupcji, gdyż stanowiska służbowe, które charakteryzuje bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą, podróżnymi, importerami, eksporterami, a także przemytnikami – zostały zwartościowane najniżej. Naturalną konsekwencją powyższego będą najniższe w Służbie wynagrodzenia na stanowiskach związanych z obsługą petentów, a co za tym idzie, ten słaby punkt – może stanowić furtkę dla nieuczciwości, a już na pewno pogorszy funkcjonowanie formacji i obsługę petentów.
Projekt jest powszechnie postrzegany w Służbie Celnej jako próba uwłaszczenia części kadry (nawet kilkutysięczne podwyżki w czasach kryzysu i kłopotów budżetowych Państwa wraz z dodatkami w perspektywie...

PROTEST W SŁUŻBIE CELNEJ. Celnicy sprzeciwiają się działaniom MF zakłócającym normalne funkcjonawianie Służby!!!

 • 4 373
 • 0
czeczpospolita.jpg W Służbie Celnej siłowo wdrażane jest zarządzenie Ministra Finansów w sprawie dokonywania opisu i wartościowania stanowisk funkcjonariuszy celnych. Zarządzenie sprzeczne z innymi aktami prawnymi podpisanymi przez Ministra Finansów np. zarządzeniem nr 8 Ministra Finansów w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz.Urz. Nr 4, poz. 21 ze zmianami) oraz Regulaminami Izb i Urzędów.
Zarządzenie, które jest aktem prawnym sprzyjającym korupcji gdyż sytuuje funkcjonariuszy celnych z zewnętrznej granicy UE, oraz zwalczających przestępczość w Grupach Mobilnych jak rownież odpowiadających za wpływy akcyzowe w najniższych kategoriach zaszeregowania.
Celnicy, którzy mają bezpośredni kontakt z przedsiebiorcą zostali zdegradowani, tak jakby po kilkunastu latach służby zaczynali pracę od nowa.
Celnicy informują, iż głównym celem wartościowania jest uwłaszczenie się...

IGNORANCJA WŁADZY MOŻE DOPROWADZIĆ DO UTRUDNIEŃ W RUCHU TOWAROWYM

 • 3 980
 • 1
"Celnicy m.in. z Przemyśla nieoficjalnie wyrażają gotowość zamanifestowania swojego niezadowolenia. W jaki sposób?
- Przeprowadzimy protest w stylu włoskim, czyli skrupulatnie i długo prowadząc odprawy – mówi jeden z nich. – Niech nasi przełożeni jeszcze raz zastanowią się nad tym, co zrobili.
Strajk na przejściach granicznych w Medyce, Korczowej i Krościenku spowoduje dłuższe niż obecnie kolejki, a nawet może doprowadzić do paraliżu ruchu."

http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101025/REGION00/836595318

W Służbie Celnej zawrzało - "wartościowanie to upodlenie ludzi". Czy arogancja władzy spowoduje powtórnie zablokowanie granicy UE i paraliż całego kra

 • 7 757
 • 3
"Dzisiaj wprowadzając wartościowanie w szczególności na granicznych oddziałach celnych (biuro i odprawy), jak również w referatach ogólnych wprowadza się upodlanie ludzi, traktując ich pracę jako nie wymagającą żadnych umiejętności. Uznaje się, że osoby zatrudnione w oddziałowych biurach, w szczególności osoby z kancelarii, czy osoby odprawiające samochody osobowe, czy wszystkie osoby z urzędowego referatu ogólnego są na tyle mało warte, że nigdy nie podniesie się im wynagrodzenia, bo już na dzień dzisiejszy ich wynagrodzenie jest wyższe niż najwyższa kategoria zaszeregowania w specjalistach młodszych i „zwykłych”.

Chciałbym, żeby teraz się ktoś zastanowił nad niszczeniem potencjału ludzkiego, jakie Oni właśnie tworzą. Skoro zamierzeniem wartościowania jest zapłata za określony zakres zadań to należy się zastanowić, po co trzymać osoby z takim potencjałem i wykształceniem i kazać im wykonywać zadania poniżej ich intelektualnych możliwości."

Powyżej zamieszczono...

Odpowiedź Minister Julii Pitery w sprawie wartościowania

 • 3 784
 • 2
Zamieszczamy odpowiedź jaką otrzymał ZZ Celnicy PL od Minister Julii Pitery, Sekretarza Stanu w KPRM, która w Rządzie RP odpowiada m.in. za podejmowanie działań antykorupcyjnych. Niestety Pani Minister nie podjęła merytorycznie tematu i ograniczyła się do przekazania pisma SSC. Sekretariat Pani Minister przekazał odpowiedź w dniu 15.10.2010r. http://zz.celnicy.pl/tekst-471.html

APEL!!!

 • 3 657
 • 8
"Zgodnie z głosem wielu funkcjonariuszy, który dociera z pewnością także do Was, apeluję o przystąpienie do wspólnej skoordynowanej akcji protestacyjnej."

Nysa, dnia 21.10.2010r..

Nr: ZZ Celnicy PL – 88/2010

Przewodnicząca Zrzeszenia ZZSC
Pani Barbara Smolińska

Przewodniczący ZZSNP i A
Pan Mirosław Sałata

Przewodniczący federacji ZZSC
Pan Jacek Staniszewski

APEL

Szanowna Koleżanko i Koledzy.

Jak powszechnie wiadomo, Szef SC siłowo wdrożył zarządzenie w sprawie dokonywania opisu i wartościowania stanowisk służbowych f.c., podobnie jak wcześniej wiele innych aktów prawnych.

W środowisku pracowniczym zawrzało.

Wiem, że nie muszę Wam tłumaczyć, jak szkodliwe dla formacji jest rzeczone zarządzenie. Powyższe przerabialiśmy w procesie „konsultacji”

Jednocześnie, Pan Minister J.Kapica, po raz n-ty zakpił z środowiska pracowniczego, gdyż my wszyscy wyrażając głos funkcjonariuszy, odrzuciliśmy jednomyślnie ten...

Proces mianowań od strony karnej

 • 3 172
 • 0
W sprawie mianowań SR dla Warszawy Śródmieścia, rozpatrując w dniu 19.10.2010r. nasze zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa, podzielił nasze argumenty i uchylił postanowienie Prokuratury. Sprawa wraca więc do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Czy to oznacza wreszcie rzeczywiste śledztwo w sprawie mianowań?

Zarządzenie w sprawie opisu i wartościowania stanowisk funkcjonariuszy celnych - podpisane

 • 7 421
 • 1
Minister Finansów zaserwował największe osiągnięcie organizacyjne i eksperyment nieznany w żadnej służbie jakim jest wartościowanie stanowisk. Wartościowanie oparte na absurdalnych zasadach, w których nie uwzględnia się wiedzy ani doświadczenia. Wartościowanie, w którym niedookreślenie wymogów w zakresie wykształcenia daje nieograniczone pole do kumoterstwa i nepotyzmu.
Wartościowanie osłabia Służbę Celna organizacyjnie i zmniejsza zdolność dostosowania do dynamicznych zmian otoczenia, zmniejsza zdolności kontrolne. Jest aktem prawnym sprzyjającym korupcji.
Metoda wartościowania została krytycznie oceniona przez prof. Dr hab. Szkoły Głównej Handlowej Martę Juchnowicz, która jej poprawność merytoryczną zastrzegła spełnieniem istotnych warunków.
Wartościowanie krytycznie ocenili niemal wszyscy dyrektorzy Izb Celnych, którzy zgłosili obszerne...

Kontakty do osób obsługujących ubezpieczenia GENERALI w izbach

 • 5 257
 • 0
1. IC BIAŁA PODLASKA Szot Wiesław 0 728 465 160 w.szot@op.pl
2. IC ŁÓDŹ Bakura Magdalena 42/638 82 37 ic.fi@lod.mofnet.gov.pl
Pluta Katarzyna 42/638 82 37 katarzyna.pluta@lod.mofnet.gov.pl
3. IC OPOLE Wałkiewicz Ewa 77 40 06 763 ewa.walkiewicz@opo.mofnet.gov.pl
4. IC WROCŁAW Burtny Ryszard 71/370 53 29 ryszard.burtny@wro.mofnet.gov.pl,
Matyja Elżbieta 71/370 53 07 elzbieta.matyja@wro.mofnet.gov.pl.
5. IC KRAKÓW prosimy o kontakt z wydziałem finansów IC w Krakowie
6. IC Przemyśl - Joanna Mazur
Wydział Kadr i Szkolenia
IC w...

Zawiadomienie Prokuratora Generalnego o możliwości popełnienia przestępstwa cd.

 • 3 689
 • 0
"Pan Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się do Pana Prokuratora z informacją o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia, przez Szefa Służby Celnej(...), czynów polegających na przekroczeniu uprawnień oraz utrudnianiu prowadzenia działalności związkowej zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, tj. czynów określonych w art. 231 § 1 k.k. oraz w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych.
Jednocześnie zwracamy się z informacją, że Szef Służby Celnej zapowiedział dalsze popełnianie ww. czynów do końca miesiąca października br. (...)zapowiedział złamanie art.222 ust.2 ustawy o Służbie Celnej oraz art.27 ust.3 ustawy o Związkach zawodowych.(...)"

Zawiadomienie Prokuratora Generalnego o możliwości popełnienia przestępstwa

 • 2 819
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL wysłał dzisiaj zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Szefa Służby Celnej. Ze względów oczywistych o dalszych szczegółach będziemy mogli poinformować dopiero po dostarczeniu zawiadomienia do Prokuratora Generalnego.

CBA wydaje poradnik antykorupcyjny. Minister Finansów przygotowuje korupcjogenne zarządzenie

 • 3 219
 • 1
"Walka z korupcją to nie tylko prowadzenie spraw korupcyjnych i zatrzymywanie przestępców, ale również edukacja, prewencja i profilaktyka antykorupcyjna. Jestem przekonany, że publikacja ta uświadomi urzędnikom czym jest korupcja, jakie konsekwencje można ponieść przyjmując łapówkę, a przede wszystkim jak należy zachować się w sytuacjach korupcyjnych – powiedział Szef CBA Paweł Wojtunik."
Więcej na ten temat oraz poradnik antykorupcyjny CBA do pobrania tutaj:
http://cba.gov.pl/portal/pl/20/461/Poradnik_antykorupcyjny_CBA.html

Tymczasem kierownictwo Służby Celnej przekonuje Ministra Finansów do podpisania aktu prawnego, który z oczywistych względów ma charakter aktu korupcjogennego. Sprawa dotyczy projektu zarządzenia MF dot. opisu i wartościowania stanowisk. Główne zadania formacji twórcy projektu zmarginalizowali. Celnicy pełniący służbę na zewnętrznej granicy UE będą w najniższych kategoriach uposażenia, podobnie Grupy Mobilne, dozór, OC wewnętrzne i ogromna...

MSWIA odpowiada - emerytury mundurowe

 • 4 093
 • 0
mswia2.jpg
Do góry