Służba Celna

Home

CBA wydaje poradnik antykorupcyjny. Minister Finansów przygotowuje korupcjogenne zarządzenie

 • 3 023
 • 1
"Walka z korupcją to nie tylko prowadzenie spraw korupcyjnych i zatrzymywanie przestępców, ale również edukacja, prewencja i profilaktyka antykorupcyjna. Jestem przekonany, że publikacja ta uświadomi urzędnikom czym jest korupcja, jakie konsekwencje można ponieść przyjmując łapówkę, a przede wszystkim jak należy zachować się w sytuacjach korupcyjnych – powiedział Szef CBA Paweł Wojtunik."
Więcej na ten temat oraz poradnik antykorupcyjny CBA do pobrania tutaj:
http://cba.gov.pl/portal/pl/20/461/Poradnik_antykorupcyjny_CBA.html

Tymczasem kierownictwo Służby Celnej przekonuje Ministra Finansów do podpisania aktu prawnego, który z oczywistych względów ma charakter aktu korupcjogennego. Sprawa dotyczy projektu zarządzenia MF dot. opisu i wartościowania stanowisk. Główne zadania formacji twórcy projektu zmarginalizowali. Celnicy pełniący służbę na zewnętrznej granicy UE będą w najniższych kategoriach uposażenia, podobnie Grupy Mobilne, dozór, OC wewnętrzne i ogromna...

MSWIA odpowiada - emerytury mundurowe

Decyzja o emeryturach Policjantów po wyborach samorządowych

 • 2 604
 • 1
gazetaprawna.jpgGazeta Prawna informuje dzisiaj o planach Rządu dot. zmian w zaopatrzeniowym systemie emerytalnym. Okazuje się, że są rozpatrywane dwa warianty. Pierwszy zakłada, że prawo do emerytury policjanci uzyskają dopiero po 20 lub 25 latach służby, a nie jak to jest dziś już po 15 latach. W drugim wariancie funkcjonariusze zostaną włączeni do powszechnego systemu emerytalnego i będą musieli pracować do 60. (kobiety) lub 65. (mężczyźni) roku życia. Gazeta informuje, że decyzja o powyższym zapadnie po wyborach samorządowych.

Biuletyn z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych - 23.09.2010r.

 • 2 732
 • 0
logo_sejm.jpgZamieszczamy link do Biuletynu z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych z dnia 23.09.2010r. Posłowie uznali za niezręczne, że odpowiedzi udziela Szef Służby Celnej. Warto przeczytać, gdyż Szef Służby Celnej wspomniał przy okazji, że oprócz centralizacji INTRASTAT, planuje też centralizację finansów, księgowości i rozliczeń.

http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/4527D8E7EDE5E0D9C12577AE004588F4?OpenDocument

Paranoja wartościowania w wersji MF - do czego prowadzi. Okazuje się, że to nie tylko korupcjogenny projekt.

 • 3 866
 • 0
Nie wiem czy wiecie, ale Służba Celna ma już inne zadania jako główne. Inne niż chciał tego ustawodawca w art.2 ustawy o Służbie Celnej.
Tylko więc patrzeć, jak okaże się, że dla funkcjonowania systemu nie są potrzebne odprawy celne, TIR-y, towary. Najlepiej byłoby, gdyby podmioty zaczęły dokonywać odpraw poza granicami Polski, a administracja i tak będzie miała mnóstwo zadań logistyczno - planistyczno - reprezentacyjno - statystycznych do wykonania.

Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 29.09.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 88/2010

Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

Nawiązując do spotkania w sprawie projektu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad dokonywania opisu i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, które odbyło się w dniu 17.09.2010r. i 27.09.2010r. Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie informuje, że zgłoszone przez nasz Związek obawy co do skutków ww. regulacji...

Przeniesienie INTRASTAT do Szczecina, chyba jednak nie do końca zgodne z prawem

 • 2 769
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 27.09.2010r.

r: ZZ Celnicy PL – 90/2010

Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z wnioskiem o przekazanie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w postaci wszystkich dokumentów, które zostały przekazane do Ministerstwa Finansów w związku z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Czy do Resortu Finansów wpłynęły zastrzeżenia informujące o możliwym naruszeniu ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wprowadzeniem obowiązku elektronicznego składania deklaracji? Nie jest dopuszczalne wprowadzanie ograniczeń do ustawy w formie rozporządzenia.

Do wiadomości
1. Pani Julia Pitera – Sekretarz Stanu w KPRM
2. Pan Michał Boni – Sekretarz Stanu w KPRM - Członek Rady Ministrów

Z poważaniem:
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy

RPO o mianowaniach funkcjonariuszy celnych

 • 1 897
 • 0
Skargę do RPO Związki wysłały już dawno. Otrzymaliśmy pierwotnie odpowiedź, że RPO poprzestaje na wyjaśnieniach SSC. Interweniowaliśmy w sprawie powtórnie(poniżej treść kolejnego pisma). Wielu funkcjonariuszy złożyło indywidualne skargi.
Warto upominać się o elementarne zasady demokratycznego państwa prawa, gdyż RPO zajął ponownie stanowisko w sprawie:
http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2010/03/643009/1513022.pdf

Związek Zawodowy Celnicy PL
Ul. Szpitalna 3b, 5-7
45-010 Opole
Adres korespondencyjny:
48-300 Nysa ul.Otmuchowska 50 Nysa, dnia 22.07.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL –76/10

Dot. RPO-643009-IX-9006.3/10/WK

Pani Profesor Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich


Szanowna Pani Profesor.

Związek Zawody Celnicy PL z uwagą zapoznał się ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie procesu mianowań funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe na podstawie art.223 ustawy o Służbie Celnej dot. RPO-643009-IX-9006.3/10/WK z dnia...

Celnicy będą zwolnieni z odbywania praktyk na doradcę podatkowego

 • 2 445
 • 0
Jeszcze w 2008 roku ZZ Celnicy PL podczas spotkania prosił Ministra Jacka Kapicę o podjęcie działań celem usunięcia dyskryminacji funkcjonariuszy celnych w zakresie dot. konieczności odbywania praktyk na doradcę podatkowego przez funkcjonariuszy celnych. Otrzymaliśmy zapewnienie, że Pan Minister niniejszym zagadnieniem się zajmie. Niestety upłynęło sporo czasu i nic w tej sprawie nie drgnęło. Upłynęło wiele miesięcy i niedawno ZZ Celnicy PL wystąpił w tej kwestii do Ministra Finansów o czym informowaliśmy na portalu
http://celnicy.pl/content.php?20-Dlaczego-Minister-Finansów-dyskryminuje-celników-w-każdej-dziedzinie
Okazuje się, że jeżeli merytoryczne uwagi trafią do odpowiednich Departamentów MF i innego Podsekretarza Stanu są po prostu uwzględniane. Dyskryminacja celnikó w tym zakresie ma zostać wreszcie usunięta. Otrzymaliśmy do konsultacji projekt...

Komunikat ze spotkań z MF w sprawie wartościowania

 • 5 018
 • 1
Puławy dnia 28 września 2010r.
Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej
Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP
Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy

Znak: ZZZSC-10-32/10/3

KOMUNIKAT
Ze spotkań przedstawicieli central związkowych działających w Słuzbie Celnej z Kierownictwem Ministerstwa Finansów w dniach 17 i 27 września 2010 roku.

W dniu 17 września 2010r. w gmachu Ministerstwa Finansów z inicjatywy Szefa Służby Celnej insp celnego Jacka Kapicy (zproszenie z dnia 10.09.br w zał.) odbyło się spotkanie kierownictwa Służby Celnej z przedstawicielami ogólnopolskich central związkowych działających w Służbie Celnej, którego tematem miał być projekt zarządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych.
W spotkaniu uczestniczyli:
Szef Służby Celnej Jacek Kapica,
Z-ca Szefa Służby Celnej Grzegorz Smogorzewski,
Z-ca DyrektoraDepartamentu SC Maria...

Wywiad w Gazecie Prawnej z Szefem Służby Celnej z okazji Święta Służby Celnej

 • 4 004
 • 1
gazetaprawna.jpgW dniu 21.09.2010r. Szef Słuzby Celnej udzielił wywiadu do Dziennika Gazeta Prawna. Szef życzy celnikom "Satysfakcji z pracy i poczucia dumy ze służby. Niezbędnych narzędzi do wykonywania powierzonych zadań i sprawiedliwych szefów."
Zdaniem Szefa ..."Kontynuujemy modernizację, mamy konkretną strategię rozwoju. Nowa ustawa o Służbie Celnej uporządkowała nasze kompetencje i uprawnienia. To wszystko daje perspektywy stabilnego rozwoju."

Polskie firmy i osoby fizyczne wolą odprawiać się poza granicami Polski

 • 2 074
 • 0
gazetaprawna.jpgDziennik Gazeta Prawna odniósł się w dzisiejszym wydaniu do podnoszonego przez celników problemu ucieczki odpraw celnych z Polski. Niestety Ministerstwo Finansów nie widzi problemu w kilkuset milionowych rokrocznych stratach budżetu.
http://biznes.gazetaprawna.pl/artyk...dzet_traci_na_tym_setki_milionow_zlotych.html

Celnicy nie zgadzają się na "ucieczkę" odpraw z Polski

 • 2 984
 • 0
Kierownictwo SC w dalszym ciągu osłabia wewnętrzne komórki organizacyjne przyczyniając się w ten sposób do "ucieczki" odpraw celnych z Polski do innych krajów UE.
Poruszaliśmy ten temat na portalu http://celnicy.pl/content.php?68-Szef-Służby-Celnej-odpowiada-w-sprawie-alokacji
W związku z wymijającą odpowiedzią SSC, ZZ Celnicy PL wysłał kolejne pismo do Ministra Finansów.
Osłabianie wewnętrznych komórek organizacyjnych to oczywiscie tylko jeden z elementów powodujących ucieczkę odpraw celnych z Polski. O innych, takich jak złe prawo, biurokracja, nadprocedury, nieprzemyślane wytyczne celnicy informowali również decydentów i Parlamentarzystów. Czy ktoś wreszcie pochyli się nad tym problemem?
Czy MF przyzna się wreszcie ile Skarb Państwa stracił już z tego tytułu?

Związek Zawodowy Celnicy PL

Nysa, dnia 15.09.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 72/2010

Pan Jan Vincent...

MANIFESTACJA 22.09.2010R. - WARSZAWA

 • 2 932
 • 0
Warszawa 14 września 2010r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Koleżanki i Koledzy

Informuję, że zgodnie z postanowieniami przedstawicieli związków zawodowych państwowej sfery budżetowej obecnych na spotkaniu w dniu 10 września br. potwierdzono decyzję przedstawicieli związków zawodowych państwowej sfery budżetowej o przeprowadzeniu manifestacji w dniu 22 września br. w Warszawie.
Wobec powyższego informuję, że program manifestacji jest następujący:
• Godz. 10.00 – 12.00 – zbiórka na Placu im. Józefa Piłsudskiego, krótkie przemówienie, formowanie kolumny, wymarsz ul. Królewską do
ul. Marszałkowskiej;
• Przejście ul. Marszałkowską do ul. Świętokrzyskiej pod Ministerstwo Finansów – krótkie przemówienie pod ministerstwem, złożenie petycji do Ministra Finansów;
• Z ul. Świętokrzyskiej przejście ul. Nowy Świat do Placu Trzech Krzyży, skąd udamy się ul. Wiejską pod gmach Sejmu RP. Tutaj przewidujemy przemówienia oraz złożenie petycji do Marszałka Sejmu RP oraz Marszałka Senatu...​

Czy Minister Finansów podpisze sprzyjające korupcji zarządzenie?

 • 4 263
 • 0
Kierownictwo Służby Celnej przedstawiło do konsultacji społecznych projekt zarządzenia w sprawie zasad dokonywania opisu i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych. W sprawie ostro zareagowały Związki Zawodowe sytuując projekt wśród aktów, które będą sprzyjać rozwojowi korupcji. Związkowcy wystąpili z prośbą o interwencję do Min. Julii Pitery, jako przedstawiciela KPRM odpowiedzialnego z ramienia Rządu za walkę z korupcją.
Pismo do Minister Julii Pitery, uzasadnienie dlaczego projekt ww. zarządzenia jest korupcjogenny oraz wykaz szczegółowych uwag Związku Zawodowego Celnicy PL dostępny tutaj: http://zz.celnicy.pl/tekst-468.html

Spotkanie w MF w związku z wartościowaniem - propozycja godnych zarobków

 • 5 187
 • 0
MF zaprosił Związki na spotkanie w sprawie wartościowania. Związek Zawodowy Celnicy PL przedstawił Ministrowi Finansów propozycję, aby uposażenia w Służbie Celnej na stanowiskach specjalistycznych kształtowały się na godnym poziomie. Związek zaproponował mnożnik kwoty bazowej 1,919 dla I kategorii zaszeregowania.
Szczegółowe uwagi dotyczące projektu zarządzenia w sprawie wartościowania i opisu stanowisk zostały przekazane Ministrowi Finansów za odrębnym pismem.

Pismo Związku do Ministra Finansów:

Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 10.09.2010r..

Nr: ZZ Celnicy PL – 88/2010

Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z wnioskiem o zmianę rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych Dz.U Nr 36 poz. 199 z 2010r. z uwagi na fakt, iż wraz z wdrożeniem projektu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad...

Szef Służby Celnej odpowiada w sprawie alokacji

 • 4 971
 • 0
"Jednocześnie pragnę podkreślić, że mając na uwadze zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby
Kontroli w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia kadrowego jednostek granicznych oraz
założenia rządu nie zwiększania etatów w administracji, tylko wykorzystywania rezerw tkwiących
w danej organizacji, należy przyjąć, że trudny proces racjonalizacji wykorzystania kadr Służby
Celnej w perspektywie najbliższych dwóch lat jest procesem nieuniknionym."
Odpowiedź SSC dostępna tutaj: http://zz.celnicy.pl/tekst-467.html

I OGÓLNOPOLSKI ZLOT SŁUŻBY CELNEJ - TATRY 2010

 • 3 173
 • 0
znaczek wybrany RGB.jpgZAPRASZAMY NA I OGÓLNOPOLSKI ZLOT SŁUŻBY CELNEJ - TATRY 2010
PROGRAM ZLOTU, REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA DOSTĘPNE TUTAJ: http://zz.celnicy.pl/tekst-464.html
ZLOT ODBYWA SIĘ W DNIACH 7-10.10.2010R. NA ZGŁOSZENIA OCZEKUJEMY DO 20 WRZEŚNIA 2010R.

Rozporządzenie MSWiA zmieniające rozp. w sprawie przenoszenia do służby w SG

 • 5 849
 • 0
W Dz. U. Nr 149 Poz.1001 opublikowano rozporządzenie MSWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

Istotny jest par. 16, w którym dodano ust.2 dot. funkcjonariuszy Służby Celnej

ust. 2. Okresy służby w Służbie Celnej uznaje się za równorzędne z okresem służby w Straży Granicznej dla celów związanych z ustaleniem stażu służby, jaki powinien mieć funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym.

Ust.1 par.16 pozostał bez zmian:​
§ 16. ust.1 Okresy służby i staż funkcjonariusza w Policji, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnym Biurze Antykorupcyjnym uznaje się za równorzędne z okresami służby i stażem w Straży Granicznej, przyjmując odpowiednio, że jeden dzień służby i stażu w tych formacjach odpowiada jednemu dniowi służby i stażu w Straży Granicznej.

Protest sfery budżetowej - Warszawa 22 września 2010r.

 • 4 674
 • 0
"Warszawa, 23 sierpnia 2010 r.

Stanowisko
Związków Zawodowych państwowej sfery budżetowej
w sprawie projektu zamrożenia wzrostu wynagrodzeń na rok 2011

Przedstawiciele Związków Zawodowych – sygnatariusze niniejszego Stanowiska w sprawie założeń Rządu do projektu budżetu państwa na rok 2011, w części dotyczącej zamrożenia wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, żądają:
1. wprowadzenia korekty do założeń projektu budżetu państwa na rok 2011, zgodnie
z propozycją central związkowych: NSZZ ”Solidarność”, OPZZ i FZZ FORUM, i przyjęcia wzrostu wynagrodzeń dla państwowej sfery budżetowej o 5,3%, co stanowiłoby rekompensatę wynikającą
z kosztów inflacji ostatnich lat;
2. pilnego rozpoczęcia negocjacji, w sprawie stabilnego wieloletniego wzrostu wynagrodzeń
w Służbie Cywilnej, dla pracowników urzędów państwowych oraz funkcjonariuszy państwowych.
Uzasadnienie
W 2010 roku zamrożono wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej ze względu na „kryzys...

LIST OTWARTY DO SZEFA SŁUŻBY CELNEJ

 • 4 579
 • 1
NSZZ Solidarność przy IC Wrocław wystosował LIST OTWARTY do Szefa Służby Celnej. Sprawa dotyczy mianowań funkcjonariuszy na stopień służbowy. W liście czytamy m.in. że sprawa mianowań na stopnie służbowe jest zdaniem Związku największym skandalem w Słuzbie Celnej od czasu alokacji 2004. Zdaniem Związku trudno znaleźć w państwie prawa tak ewidentne przykłady manipulacji przepisami prawa i lekceważenia praw obywatelskich.
List do pobrania http://zz.celnicy.pl/tekst-461.html
Do góry