Współpraca ZZ w KAS - ZAPROSZENIE

Związki Zawodowe

działające w Krajowej Administracji Skarbowej

wszystkie

Pracownicy KAS i Funkcjonariusze SCS


Koleżanki i Koledzy!


Związek Zawodowy Celnicy PL oczekuje od Ministra Finansów równego traktowania w stosunku do innych formacji mundurowych.Tak samo działaliśmy w 2018 roku i to doprowadziło do przyjęcia przez Rząd RP Uchwały modernizacyjnej dla KAS i wszyscy otrzymali podwyżki na poziomie innych formacji.

Wczorajsze spotkanie z Szefem KAS nie przyniosło oczekiwanego przez nas rozwiązania, ale poinformowano, że sprawa jest w toku i będzie spotkanie z Ministrem Finansów.

Uważamy, że wszystkie Związki Zawodowe w KAS powinny uzgodnić wspólne postulaty i jak jedna zaciśnięta pięść walczyć do końca o ich realizację.


Zapraszamy wszystkich do współpracy!

Proponujemy spotkanie wszystkich ZZ w dniu 07.10.2021 roku o godz. 12.00 w siedzibie Forum ZZ ul. Jana III Sobieskiego 102A/U7

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do 05.10.21r. na adres
celnicy.pl@gmail.com

Jeden ZZ organizuje pikietę w dniu 8.10.2021r. My nie będziemy w niej uczestniczyć, gdyż nie wydaje nam się zasadny postulat walki o podwyżkę dla kilkuset tysięcy pracowników administracji publicznej. Otrzymujemy głosy, że postulat większych podwyżek dla kilkuset tysięcy pracowników administracji państwowej może wręcz zaszkodzić osiągnięciu celu modernizacji dla KAS i wyższych podwyżek w KAS w 2022 roku. Nie sposób pogodzić też przedstawiania różnych postulatów w jednym proteście, bo media to tym bardziej zniekształcą, tym bardziej, że centrala tego ZZ zapowiada udział i zaprasza do pikiety wszystkich pracowników budżetówki. Niemniej solidaryzujemy się z wszystkimi uczestnikami.

KAS powinien walczyć o swoją modernizację. My powinniśmy protestować w sprawie równego traktowania, tak jak robiliśmy to w 2018 roku, co skończyło się przyjęciem Uchwały modernizacyjnej dla KAS. Nie powinniśmy do naszego protestu zapraszać całej budżetówki, ze swoimi postulatami, bo to może zaszkodzić rozmowom w wywalczeniu modernizacji dla KAS i podwyżek w KAS na poziomie innych formacji.

Natomiast wywalczenie wyrównania zamrożonych kwot z Uchwały modernizacyjnej dla KAS i kolejna modernizacja dla KAS i podwyżki takie jak w innych formacjach, jest postulatem realnym do osiągnięcia(nie wyobrażamy wręcz sobie, by ten postulat nie został zrealizowany, to dla nas niedopuszczalne, bo to oznacza dyskryminację).

Dlatego nasz Związek proponuje przeprowadzenie odrębnych demonstracji w tym temacie. Powinniśmy też wdrożyć inne formy protestu, które mamy nadzieję uzgodnimy finalnie razem i wspólnie przeprowadzimy.


Z Pozdrowieniem:
Przewodniczący ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy
 

Attachments

 • celnicy60-21-współpraca ZZ.pdf
  236,9 KB · Wyświetleń: 130
Jak wszyscy zaczną swoje postulaty przedstawiać to na pewno będzie porozumienie ....... ok. niektóre się będą nakładać ale reszta może być taka że każdy będzie chciał czegoś innego ....
 
@Agata Jagodzińs

Szczerze i kierując się troską o sprawę mam parę spostrzeżeń.

Moja prośba jako związkowca z jakimś tam doświadczeniem jest następująca.

Po pierwsze witam Panią i nowy ZZ w KAS i cieszę się, bo widzę chęci do działania i do podejmowania inicjatyw.

Mam jednak też trochę obaw w związku z rozpoczętą już pierwszą inicjatywą.

Proszę przemyśleć, czy nie warto postawić swojej centrali żądania, by nie stawiali postulatów i haseł w taki sposób, że część pracowników odczytuje je jako politycznie.
Np. pierwszy z brzegu cytat Pani centrali ze strony ZA: "Nie boimi się PIS-owskich aparatczyków ...!"
Po co tak? Proszę posłuchać partii opozycyjnych w mediach. To jest dokładnie ich język. To jest język polityków.
Odnośmy się krytycznie do "kierownictwa KAS", "do Rządu" ale nie do partii politycznych. To błąd, który zraża część pracowników. Oczywiście, drugą część pracowników tak stawiany postulat pociąga, ale mam nadzieję, chodzi o to, by ponad podziałami politycznymi jednoczyć wszystkich pracowników.

Druga prośba.
Nie stawiajcie postulatu o wzrost kwoty bazowej o 20%, bo to jest postulat o wzrost płac dla kilkuset tysięcy pracowników w Polsce.
Walczmy o KAS. Przecież modernizacja KAS nie obejmuje kilkuset tysięcy pracowników.
Mam tutaj propozycję. Porozmawiajmy o utworzeniu elitarnego statusu urzędnika KAS, ale to nie na forum. KSC przecież pracowników KAS blokuje w uzyskaniu konkretnego wybicia w statusie prawnym i finansowym.

Kolejna prośba, aby poprosić stanowczo swoją centralę, by nie głosili, że protestujecie o całą budżetówkę. Wielu pracowników myśli, że walka toczy się tylko o KAS, a centrala robi co innego. Centrala pojawi się na proteście i przedstawi postulaty innych branż budżetówki(taki dokładnie zresztą jest główny postulat wzrostu kwoty bazowej o 20%). Zaproszone są ZZ czy delegacje z innych branż budżetówki. To nie jest pomocne, a może nam wręcz zaszkodzić w wywalczeniu modernizacji dla KAS.
Tutaj pierwszy z brzegu przykład działań centrali wskazujących na pikietę 08.10. jako skierowaną o roszczenia całej budżetówki
 
@Agata Jagodzińs

Szczerze i kierując się troską o sprawę mam parę spostrzeżeń.

Moja prośba jako związkowca z jakimś tam doświadczeniem jest następująca.

Po pierwsze witam Panią i nowy ZZ w KAS i cieszę się, bo widzę chęci do działania i do podejmowania inicjatyw.

Mam jednak też trochę obaw w związku z rozpoczętą już pierwszą inicjatywą.

Proszę przemyśleć, czy nie warto postawić swojej centrali żądania, by nie stawiali postulatów i haseł w taki sposób, że część pracowników odczytuje je jako politycznie.
Np. pierwszy z brzegu cytat Pani centrali ze strony ZA: "Nie boimi się PIS-owskich aparatczyków ...!"
Po co tak? Proszę posłuchać partii opozycyjnych w mediach. To jest dokładnie ich język. To jest język polityków.
Odnośmy się krytycznie do "kierownictwa KAS", "do Rządu" ale nie do partii politycznych. To błąd, który zraża część pracowników. Oczywiście, drugą część pracowników tak stawiany postulat pociąga, ale mam nadzieję, chodzi o to, by ponad podziałami politycznymi jednoczyć wszystkich pracowników.

Druga prośba.
Nie stawiajcie postulatu o wzrost kwoty bazowej o 20%, bo to jest postulat o wzrost płac dla kilkuset tysięcy pracowników w Polsce.
Walczmy o KAS. Przecież modernizacja KAS nie obejmuje kilkuset tysięcy pracowników.
Mam tutaj propozycję. Porozmawiajmy o utworzeniu elitarnego statusu urzędnika KAS, ale to nie na forum. KSC przecież pracowników KAS blokuje w uzyskaniu konkretnego wybicia w statusie prawnym i finansowym.

Kolejna prośba, aby poprosić stanowczo swoją centralę, by nie głosili, że protestujecie o całą budżetówkę. Wielu pracowników myśli, że walka toczy się tylko o KAS, a centrala robi co innego. Centrala pojawi się na proteście i przedstawi postulaty innych branż budżetówki(taki dokładnie zresztą jest główny postulat wzrostu kwoty bazowej o 20%). Zaproszone są ZZ czy delegacje z innych branż budżetówki. To nie jest pomocne, a może nam wręcz zaszkodzić w wywalczeniu modernizacji dla KAS.
Tutaj pierwszy z brzegu przykład działań centrali wskazujących na pikietę 08.10. jako skierowaną o roszczenia całej budżetówki

Panie Sławku,

W centrali Alternatywy jest zrzeszone wiele branż. Tak jak w Forum. Czy szef Forum nie może wypowiadać się za inne branże?
Czy szef Forum, czy OPZZ czy Solidarności nie może wypowiadać się krytycznie co do rządu?

Nasz związek w KAS wypowiada się głównie krytycznie co do kierownictwa KAS.

Na manifestacji przyjdą inne branże po to by nas wesprzeć.

Manifestacje organizuje ja i to ja przekażę nasze postulaty, ja się będę głównie wypowiadać (i inni przewodniczący związków w KAS).
Głos dostaną też inne branże by wyrazić swe wsparcie i pewnie coś o sobie powiedzą.
Tematem przewodnim będzie jednak KAS.


Oczywiście, że porozmawiamy na spotkaniu.
 
@Agata Jagodzińs

Pani Agato. Naprawdę martwię się, bo chodzi mi o dobro sprawy. Proszę odnieść się precyzyjnie do pierwszej obawy jaka do mnie od pracowników dotarła. Potem w kolejnych postach wkleję po jednej. Są tylko trzy, więc bardzo proszę o precyzję, bo przekazuję obawy ludzi.

Proszę przemyśleć, czy nie warto postawić swojej centrali żądania, by nie stawiali postulatów i haseł w taki sposób, że część pracowników odczytuje je jako politycznie.
Np. pierwszy z brzegu cytat Pani centrali ze strony ZA: "Nie boimi się PIS-owskich aparatczyków ...!"
Po co tak? Proszę posłuchać partii opozycyjnych w mediach. To jest dokładnie ich język. To jest język polityków.
Odnośmy się krytycznie do "kierownictwa KAS", "do Rządu" ale nie do partii politycznych. To błąd, który zraża część pracowników. Oczywiście, drugą część pracowników tak stawiany postulat pociąga, ale mam nadzieję, chodzi o to, by ponad podziałami politycznymi jednoczyć wszystkich pracowników.
 
Druga prośba.
Nie stawiajcie postulatu o wzrost kwoty bazowej o 20%, bo to jest postulat o wzrost płac dla kilkuset tysięcy pracowników w Polsce.
Walczmy o KAS. Przecież modernizacja KAS nie obejmuje kilkuset tysięcy pracowników.
Mam tutaj propozycję. Porozmawiajmy o utworzeniu elitarnego statusu urzędnika KAS, ale to nie na forum. KSC przecież pracowników KAS blokuje w uzyskaniu konkretnego wybicia w statusie prawnym i finansowym.
 
Kolejna prośba, aby poprosić stanowczo swoją centralę, by nie głosili, że protestujecie o całą budżetówkę. Wielu pracowników myśli, że walka toczy się tylko o KAS, a centrala robi co innego. Centrala pojawi się na proteście i przedstawi postulaty innych branż budżetówki(taki dokładnie zresztą jest główny postulat wzrostu kwoty bazowej o 20%). Zaproszone są ZZ czy delegacje z innych branż budżetówki. To nie jest pomocne, a może nam wręcz zaszkodzić w wywalczeniu modernizacji dla KAS.
 
Druga prośba.
Nie stawiajcie postulatu o wzrost kwoty bazowej o 20%, bo to jest postulat o wzrost płac dla kilkuset tysięcy pracowników w Polsce.
Walczmy o KAS. Przecież modernizacja KAS nie obejmuje kilkuset tysięcy pracowników.
Mam tutaj propozycję. Porozmawiajmy o utworzeniu elitarnego statusu urzędnika KAS, ale to nie na forum. KSC przecież pracowników KAS blokuje w uzyskaniu konkretnego wybicia w statusie prawnym i finansowym.
Jestem otwarta na rozmowy. Pamiętam Pana inicjatywe w sprawie urzędnika KAS.
Proszę jednak przesłać mi szczegóły na mejla. Zapoznam się i porozmawiamy.
 
Kolejna prośba, aby poprosić stanowczo swoją centralę, by nie głosili, że protestujecie o całą budżetówkę. Wielu pracowników myśli, że walka toczy się tylko o KAS, a centrala robi co innego. Centrala pojawi się na proteście i przedstawi postulaty innych branż budżetówki(taki dokładnie zresztą jest główny postulat wzrostu kwoty bazowej o 20%). Zaproszone są ZZ czy delegacje z innych branż budżetówki. To nie jest pomocne, a może nam wręcz zaszkodzić w wywalczeniu modernizacji dla KAS.
Walka toczy się o KAS. Wyraźnie wynika to z opisu wydarzenia.
Uważam że zaproszenie innych branż, by wyrazili wsparcie to fajny pomysł.
My też byliśmy na manife pracowników sądownictwa by ich wesprzeć.
 
@Agata Jagodzińs

Pani Agato. Naprawdę martwię się, bo chodzi mi o dobro sprawy. Proszę odnieść się precyzyjnie do pierwszej obawy jaka do mnie od pracowników dotarła. Potem w kolejnych postach wkleję po jednej. Są tylko trzy, więc bardzo proszę o precyzję, bo przekazuję obawy ludzi.

Proszę przemyśleć, czy nie warto postawić swojej centrali żądania, by nie stawiali postulatów i haseł w taki sposób, że część pracowników odczytuje je jako politycznie.
Np. pierwszy z brzegu cytat Pani centrali ze strony ZA: "Nie boimi się PIS-owskich aparatczyków ...!"
Po co tak? Proszę posłuchać partii opozycyjnych w mediach. To jest dokładnie ich język. To jest język polityków.
Odnośmy się krytycznie do "kierownictwa KAS", "do Rządu" ale nie do partii politycznych. To błąd, który zraża część pracowników. Oczywiście, drugą część pracowników tak stawiany postulat pociąga, ale mam nadzieję, chodzi o to, by ponad podziałami politycznymi jednoczyć wszystkich pracowników.

Szef centrali wyraża swoje poglądy, ma do tego prawo. Mamy wolność słowa.

Proszę jednak by mnie i Związkową Alternatywa w KAS nie utożsamiać z wszystkim co robi i mówi centrala.
Jesteśmy niezależnym ZZ od centrali.


Ja i moi członkowie nie manifestujemy poglądów politycznych.
 
Walka toczy się o KAS. Wyraźnie wynika to z opisu wydarzenia.
Uważam że zaproszenie innych branż, by wyrazili wsparcie to fajny pomysł.
My też byliśmy na manife pracowników sądownictwa by ich wesprzeć.
Z tego obrazka Agatko wcale nie wynika, że "Walka toczy się o KAS". Z tego obrazka wynika jedynie, że organizujecie protest a walka jest o całą "budżetówkę". Ktoś tu kłamie.
 
Z tego obrazka Agatko wcale nie wynika, że "Walka toczy się o KAS". Z tego obrazka wynika jedynie, że organizujecie protest a walka jest o całą "budżetówkę". Ktoś tu kłamie.
No niekoniecznie....i dla "wsparcia" naszego MFwodza...prosto ze stolicy
"Znamiennym jest to, że pan minister sprawiedliwości jako jedyny minister tego rządu, pomimo upływu trzech miesięcy, nie podjął żadnych rozmów z przedstawicielami pracowników - mówiła Justyna Przybylska, przewodnicząca Krajowego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Ad Rem. "
Czyżby i Tadeusz i Zbigniew wspólnie omawiali strategię walki z niegramotnymi obywatelami :unsure: (CiTi Zen ?)
 
Szef centrali wyraża swoje poglądy, ma do tego prawo. Mamy wolność słowa.

Proszę jednak by mnie i Związkową Alternatywa w KAS nie utożsamiać z wszystkim co robi i mówi centrala.
Jesteśmy niezależnym ZZ od centrali.


Ja i moi członkowie nie manifestujemy poglądów politycznych.
a moim zdaniem jesteście po to aby celnicy dostali jak najmniej. pozdrawiam.
 
Z tego obrazka Agatko wcale nie wynika, że "Walka toczy się o KAS". Z tego obrazka wynika jedynie, że organizujecie protest a walka jest o całą "budżetówkę". Ktoś tu kłamie.
Na grupie FB gdzie jest 17 500 pracowników KAS tak wygląda wydarzenie i jest tam zamieszczone od ponad tygodnia.
 

Attachments

 • Screenshot_20211001_194637_com.facebook.katana.jpg
  Screenshot_20211001_194637_com.facebook.katana.jpg
  209,6 KB · Wyświetleń: 98
Z tego obrazka Agatko wcale nie wynika, że "Walka toczy się o KAS". Z tego obrazka wynika jedynie, że organizujecie protest a walka jest o całą "budżetówkę". Ktoś tu kłamie.
Mam wrażenie że nie chcecie zrozumieć.
Tak jak postulatu 20%

Chodzi nam o wzrost zasadniczej o 20% dla pracowników i funkcjonariuszy.
Nie o całą służbę cywilną.
Trzeba dokładnie przeczytać nasze postulaty że sporu zbiorowego.
Ze zrozumieniem.
 
Ostatnia edycja:
a moim zdaniem jesteście po to aby celnicy dostali jak najmniej. pozdrawiam.

Absolutnie nie!!!
Mam w swoich szeregach celników i mam przyjaciół celników.
Chce by dostali nawet więcej niż inne służby mundurowe.
W każdym z moich postulatów jest mowa o funkcjonariuszach.
Proszę nie kłamać.
 

Attachments

 • Screenshot_20211001_195447.jpg
  Screenshot_20211001_195447.jpg
  451,4 KB · Wyświetleń: 158
Rozumiem, że każdy chce jak najwięcej lecz wątpię, że ktoś by dostał 20% podwyżki.. Funkcjonariusze mają troszkę łatwiej bo jesteśmy dyskryminowani. Służba więzienia dostała podwyżki ale tylko sama służba nie całe ministerstwo sprawiedliwości.
 
Rozumiem, że każdy chce jak najwięcej lecz wątpię, że ktoś by dostał 20% podwyżki.. Funkcjonariusze mają troszkę łatwiej bo jesteśmy dyskryminowani. Służba więzienia dostała podwyżki ale tylko sama służba nie całe ministerstwo sprawiedliwości.
A mi się podoba 20% propozycja podwyżki. Jest to rozsądna wysokość jako punkt wyjścia w negocjacjach.
Jak na koniec wyjdzie 19% to też będzie ok. 😜🙃
Podwyżki muszą być jeśli Szefowa chce zatrzymać falę odejść. Młodzi z natury są niecierpliwi i się zwolnią jeśli nie będą mieli perspektyw, a starzy skalkulują, że brak podwyżek powoduje, że dłuższa służba nie zwiększa kwoty emerytury i też się pożegnają.
Apeluję do SKAS o szybkie działania, jeśli nie chce, żeby na kolejną falę covidiwą nałożyła się fala odejść. Jest już mało czasu na zatrzymanie wahających się.
 
A mi się podoba 20% propozycja podwyżki. Jest to rozsądna wysokość jako punkt wyjścia w negocjacjach.
Jak na koniec wyjdzie 19% to też będzie ok. 😜🙃
Podwyżki muszą być jeśli Szefowa chce zatrzymać falę odejść. Młodzi z natury są niecierpliwi i się zwolnią jeśli nie będą mieli perspektyw, a starzy skalkulują, że brak podwyżek powoduje, że dłuższa służba nie zwiększa kwoty emerytury i też się pożegnają.
Apeluję do SKAS o szybkie działania, jeśli nie chce, żeby na kolejną falę covidiwą nałożyła się fala odejść. Jest już mało czasu na zatrzymanie wahających się.
Przy tak galopującej inflacji nawet te 20 procent nie byłoby zbyt wygórowaną kwotą. Te obiecane 4,4 nie pokryje nawet ułamka tych podwyżek. Myślą ze ludzie są głupi i nie robią opłat czy nie płacą rachunków?
 
Do góry