Ucywilniony w 2017 r. funkcjonariusz został ZWOLNIONY ze służby - uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Koleżanki i KoledzyPublikujemy uzasadnienie do wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 7 października 2021 r. sygn. akt VIII Pa 92/21.

Należy uznać, że kwestia świadectw służby dla ucywilnionych wyniku reformy funkcjonariuszy została kompletnie rozpatrzona przez sądy - vide uchwała SN z 19 lutego 2020 r. (III PZP 7/19) oraz załączony wyrok.


Sąd I instancji kierował się również uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2020 r. ( sygnatura akt III PZP 17/19), którą w pełni podziela Sad Okręgowy. Z uchwały tej wynika jasno, że istnieje prawna odrębność podstaw zatrudnienia wynikającego ze stosunku administracyjno -prawnego oraz cywilnego tj. pracowniczego. „Pracodawca nie może zadekretować mocą ustawy zmiany stosunku służbowego w stosunek pracy. Sprzeciwia się temu zasada swobody nawiązania stosunku pracy oparta na wolnej woli zatrudniającego ( art. 11 k. p.,). Oznacza to, że również administracja celno-skarbowa nie może „dowolnie” przekształcić służbowego funkcjonariusza, gdyż zmiana stosunku służby to materia ściśle określona w pragmatyce służbowej (ustawie)… Zawarcie umowy o pracę stanowi też klauzulę zakończenia stosunku służbowego. Brak decyzji organu nie oznacza, że nie ustaje stosunek służbowy funkcjonariusza, który przyjął ofertę zatrudnienia”. Oznacza to, że najpierw musi przestać istnieć stosunek służbowy, a dopiero potem może nastąpić nawiązanie stosunku pracowniczego. Rzutuje to bezpośrednio na sytuację funkcjonariusza „ucywilnionego”, który faktycznie przestaje być funkcjonariuszem.

W konsekwencji były funkcjonariusz celny ma prawo do świadectwa służby na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o KAS w związku z art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy PwKAS.”

Mając na względzie powyższe rozważania słusznie Sad I instancji stwierdził, iż stosunek służby w sytuacji przewidzianej w art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy PwKAS ulegał zakończeniu i jest to okres zamknięty. Zatrudnienie pracownicze zaś jest nowym okresem, do którego zalicza się okres poprzedniej służby. Tak ukształtowana ciągłość służby i pracy nie oznacza, że nie ustał stosunek służbowy. Decyduje, bowiem zasadnicza odrębność stosunku służbowego i stosunku pracy.Przewodniczący ZZ CELNICY PLSławomir Siwy
 

Attachments

 • Wyrok SR we Wrocław IV P 867_20 - świadectwo służby.pdf
  169,3 KB · Wyświetleń: 246
 • Wyrok SO we Wrocławiu VIII Pa 92_21 - świadectwo służby dla ucywilnionego w maju 2017 r. FSCS.pdf
  1,1 MB · Wyświetleń: 358
 • świadectwo służby wydane po wyroku SO we Wrocławiu_VIII Pa 92.21.pdf
  205,2 KB · Wyświetleń: 179
Ostatnia edycja:
W świetle załączonego wyroku proszę zatem o podpowiedź co mogę z tym zrobić. W 2017 roku zostałam ucywilniona . W 2019 roku rozpoczęłam batalię z DIAS w SP która wciąż trwa. W 2020 roku otrzymałam od DIAS świadectwo służby w którym stwierdzono ze przekształcono mi stosunek służby w stosunek pracy. Niestety nie zwróciłam się w terminie 7 dni o sprostowanie świadectwa . Czy teraz mogę ponownie wystąpić do DIAS o wydanie prawidłowego świadectwa służby ? Czy już po terminie?
 
@agma - jest to gdzieś na stronie celnicy.pl ale łatwiej mi będzie wstawić to pismo zredagowane przez celnicy. pl - przeczytaj i masz gotową odpowiedź na twoje pytanie.
 

Attachments

 • Wniosek do DIAS o wydanie świadectwa służby dla ucywilnionego w maju 2017 r. funkcjonariusza ...docx
  29,1 KB · Wyświetleń: 347
myślę, że wielu z nas - ucywilnionych, napisało zgodnie z radą związku przed upłynięciem terminu prośbę o wypłatę odprawy i wydanie świadectwa służby i to, jak pamiętam miało powodować że sąd nam terminy przywróci - tak to rozumiem
 
Koleżanki i KoledzyPublikujemy uzasadnienie do wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 7 października 2021 r. sygn. akt VIII Pa 92/21.

Należy uznać, że kwestia świadectw służby dla ucywilnionych wyniku reformy funkcjonariuszy została kompletnie rozpatrzona przez sądy - vide uchwała SN z 19 lutego 2020 r. (III PZP 7/19) oraz załączony wyrok.


Sąd I instancji kierował się również uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2020 r. ( sygnatura akt III PZP 17/19), którą w pełni podziela Sad Okręgowy. Z uchwały tej wynika jasno, że istnieje prawna odrębność podstaw zatrudnienia wynikającego ze stosunku administracyjno -prawnego oraz cywilnego tj. pracowniczego. „Pracodawca nie może zadekretować mocą ustawy zmiany stosunku służbowego w stosunek pracy. Sprzeciwia się temu zasada swobody nawiązania stosunku pracy oparta na wolnej woli zatrudniającego ( art. 11 k. p.,). Oznacza to, że również administracja celno-skarbowa nie może „dowolnie” przekształcić służbowego funkcjonariusza, gdyż zmiana stosunku służby to materia ściśle określona w pragmatyce służbowej (ustawie)… Zawarcie umowy o pracę stanowi też klauzulę zakończenia stosunku służbowego. Brak decyzji organu nie oznacza, że nie ustaje stosunek służbowy funkcjonariusza, który przyjął ofertę zatrudnienia”. Oznacza to, że najpierw musi przestać istnieć stosunek służbowy, a dopiero potem może nastąpić nawiązanie stosunku pracowniczego. Rzutuje to bezpośrednio na sytuację funkcjonariusza „ucywilnionego”, który faktycznie przestaje być funkcjonariuszem.

W konsekwencji były funkcjonariusz celny ma prawo do świadectwa służby na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o KAS w związku z art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy PwKAS.”

Mając na względzie powyższe rozważania słusznie Sad I instancji stwierdził, iż stosunek służby w sytuacji przewidzianej w art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy PwKAS ulegał zakończeniu i jest to okres zamknięty. Zatrudnienie pracownicze zaś jest nowym okresem, do którego zalicza się okres poprzedniej służby. Tak ukształtowana ciągłość służby i pracy nie oznacza, że nie ustał stosunek służbowy. Decyduje, bowiem zasadnicza odrębność stosunku służbowego i stosunku pracy.Przewodniczący ZZ CELNICY PLSławomir Siwy
Mam pytanie do przewodniczącego : czy związek zada pytanie SKAS co planuje z tym fantem zrobić? Mi się wydaje że MF powinno problem systemowo rozwiązać tj uznać lata ucywilnienia za lata służby w SCS albo wypłacić odprawy ale warto może napisać zapytanie?
 
W świetle załączonego wyroku proszę zatem o podpowiedź co mogę z tym zrobić. W 2017 roku zostałam ucywilniona . W 2019 roku rozpoczęłam batalię z DIAS w SP która wciąż trwa. W 2020 roku otrzymałam od DIAS świadectwo służby w którym stwierdzono ze przekształcono mi stosunek służby w stosunek pracy. Niestety nie zwróciłam się w terminie 7 dni o sprostowanie świadectwa . Czy teraz mogę ponownie wystąpić do DIAS o wydanie prawidłowego świadectwa służby ? Czy już po terminie?
Panie Sławku, proszę zainteresować tym prawników, bo mamy podobne sprawy. Co należy zrobić?
 
Witajcie.

W sprawie świadectwa służby mamy dwie ścieżki. W przypadku, gdy DIAS wydał Wam świadectwa, to albo zaskarżyliście do sądu, albo nie. Jeśli zostały zaskarżone do sądu, to czy już są wyroki? Jakie?
Czy czekacie na rozprawy? Jeśli czekacie na rozprawy lub jesteście w II instancji to możecie przywołać ten wyrok i skorzytsać - przekształcając go - z załączonego wzoru.

Jeśli nie wystąpiliście do sądu o sprostowanie, to teraz możecie wnieść do DIAS wnioski- w załączeniu wzór. Jeśli DIAS nie wydal w ogóle to składacie wniosek o wydanie świadectwa - w załączeniu - ten sam wzór.

W sprawie odprawy dla ucywilnionych wypowie się w I kw. 2022 r. Sąd Najwyższy. Jeśli jesteście po rozprawach ugodowych w sądzie, to spokojnie możecie zaczekać na wyrok SN.
 

Attachments

 • Wniosek do DIAS o wydanie świadectwa służby dla ucywilnionego w maju 2017 r. funkcjonariusza ...docx
  28,9 KB · Wyświetleń: 199
Koleżanki i KoledzyPublikujemy uzasadnienie do wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 7 października 2021 r. sygn. akt VIII Pa 92/21.

Należy uznać, że kwestia świadectw służby dla ucywilnionych wyniku reformy funkcjonariuszy została kompletnie rozpatrzona przez sądy - vide uchwała SN z 19 lutego 2020 r. (III PZP 7/19) oraz załączony wyrok.


Sąd I instancji kierował się również uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2020 r. ( sygnatura akt III PZP 17/19), którą w pełni podziela Sad Okręgowy. Z uchwały tej wynika jasno, że istnieje prawna odrębność podstaw zatrudnienia wynikającego ze stosunku administracyjno -prawnego oraz cywilnego tj. pracowniczego. „Pracodawca nie może zadekretować mocą ustawy zmiany stosunku służbowego w stosunek pracy. Sprzeciwia się temu zasada swobody nawiązania stosunku pracy oparta na wolnej woli zatrudniającego ( art. 11 k. p.,). Oznacza to, że również administracja celno-skarbowa nie może „dowolnie” przekształcić służbowego funkcjonariusza, gdyż zmiana stosunku służby to materia ściśle określona w pragmatyce służbowej (ustawie)… Zawarcie umowy o pracę stanowi też klauzulę zakończenia stosunku służbowego. Brak decyzji organu nie oznacza, że nie ustaje stosunek służbowy funkcjonariusza, który przyjął ofertę zatrudnienia”. Oznacza to, że najpierw musi przestać istnieć stosunek służbowy, a dopiero potem może nastąpić nawiązanie stosunku pracowniczego. Rzutuje to bezpośrednio na sytuację funkcjonariusza „ucywilnionego”, który faktycznie przestaje być funkcjonariuszem.

W konsekwencji były funkcjonariusz celny ma prawo do świadectwa służby na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o KAS w związku z art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy PwKAS.”

Mając na względzie powyższe rozważania słusznie Sad I instancji stwierdził, iż stosunek służby w sytuacji przewidzianej w art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy PwKAS ulegał zakończeniu i jest to okres zamknięty. Zatrudnienie pracownicze zaś jest nowym okresem, do którego zalicza się okres poprzedniej służby. Tak ukształtowana ciągłość służby i pracy nie oznacza, że nie ustał stosunek służbowy. Decyduje, bowiem zasadnicza odrębność stosunku służbowego i stosunku pracy.Przewodniczący ZZ CELNICY PLSławomir Siwy
Czy dla funkcjonariusza, obecnego emeryta "policyjnego" ma znaczenie przy emeryturze korekta świadectwa służby w zakresie uznania, że doszło przy ucywilnieniu do zwolnienia ze służby a nie przekształcenia (...). Pytanie dotyczy funka ucywilnionego, następnie przywróconego do służby, który przeszedł po tym wszystkim na emkę.
 
Dias odmówił zwykłym pismem sprostowania świadectwa. Do wyroków wrocławskich nawet się nie ustosunkował. Jaki następny krok?
 
I jeszcze jedno, najważniejsze :)
ZAPRASZAM WSZYSTKICH UCYWILNIONYCH NA PIKIETĘ 24.11 w Warszawie.
Poruszymy temat zaliczenia ciągłości służby, świadectw i odpraw.
BĄDŹCIE TAM KONIECZNIE Z NAMI!
Panie Sławku! Skoro pikiety nie było to może związek podniósłby sprawę : co zrobić z latami ucywilnienia?
Może niech MF zaproponuje jakieś rozwiązanie na prośbę związku?
 
Panie Sławku! Skoro pikiety nie było to może związek podniósłby sprawę : co zrobić z latami ucywilnienia?
Może niech MF zaproponuje jakieś rozwiązanie na prośbę związku?
Najuczciwiej byłoby zaliczenie jako okres równorzędny. Powstanie jednak wtedy problem czy wszystkim czy tylko tym którzy do munduru wrócili?
Największy problem przy przerwach w służbie jest wyliczenie emerytury z 10 KOLEJNYCH lat, za lata poza służbą liczy się zero. Wystarczyłoby zmienić na 10 WYBRANYCH lat, lub np skrócić okres z 10 na 5 kolejnych lat.
Myślę że byłaby na to szansa, bo skorzystałyby też na tym osoby z MF które uciekając przed ucywilnieniem poszły na urlopy bezpłatne, osoby te nie musiałyby lobbować bulwersującego rozwiązania zaliczającego urlop bezpłatny jako służbę (był taki projekt).
Taki mój luźny pomysł
 
Najuczciwiej byłoby zaliczenie jako okres równorzędny. Powstanie jednak wtedy problem czy wszystkim czy tylko tym którzy do munduru wrócili?
Największy problem przy przerwach w służbie jest wyliczenie emerytury z 10 KOLEJNYCH lat, za lata poza służbą liczy się zero. Wystarczyłoby zmienić na 10 WYBRANYCH lat, lub np skrócić okres z 10 na 5 kolejnych lat.
Myślę że byłaby na to szansa, bo skorzystałyby też na tym osoby z MF które uciekając przed ucywilnieniem poszły na urlopy bezpłatne, osoby te nie musiałyby lobbować bulwersującego rozwiązania zaliczającego urlop bezpłatny jako służbę (był taki projekt).
Taki mój luźny pomysł
PJS : to takie myślenie życzeniowe-póki ktoś się o nas nie upomni na serio to MF będzie cicho siedział, a w działaniu związku widzę tu jakiś sens żeby związek zwrócił się z propozycją albo z prośbą o stanowisko-myślę, że po to do niego należymy, żeby nas reprezentował w takich sprawach
 
Do góry