Prośba SKAS o propozycje podziału podwyżek

Koleżanki i Koledzy!

Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL informuje, że Szef KAS poprosiła o przedstawienie w miesiącu styczniu 2022 roku propozycji podziału podwyżek w wysokości:

432 zł funkcjonariusze SCS średnio na etat

497 zł pracownicy KSC średnio na etat

337 zł pracownicy poza mnożnikowi.

Mając na uwadze powyższe prosimy o przesłanie w terminie do 7 stycznia 2022 roku na adres jharon@tlen.pl propozycji, jak środki te mogłyby być rozdzielone.

Jednocześnie informujemy, że związek nie ustaje w działaniach o pozyskanie wyższych środków na podwyżki, tak aby odpowiadały kwocie 677zł średnio na etat, tak jak w innych formacjach. W tej sprawie będziemy dążyć do zwołania posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. Tej sprawy nie wolno nam nigdy odpuścić.

Cd. w zał piśmie.

Pozdrawiam

Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL
 

Attachments

  • celnicy80-21-podział podwyżek.pdf
    92,3 KB · Wyświetleń: 1 142
Słuchaj. Ale ja w post Agaty Flis nie widzę by domagała się ona większej podwyżki z racji stażu pracy. Przeginacie z tymi tekstami w stosunku do niej

nie masz pojęcia, co piszesz, bowiem jak równo po 400, to młodziak dostanie więcej - trzeba brać pod uwagę stażowe, z każdym rokiem będzie miał jeszcze bonus z tego !!! matematyka i wiedza się kłania, a nie chlebek-rozumek.
Wiesz Agata ja nie mam z tym problemu jak będzie to rzeczywiście różnica 50 zł, tylko później jak się okazuje to te różnice są dużo większe i ja dostanę 150 a ktoś dostanie 700. Taka jest prawda. Ja już się nie wypowiadam bo to nie ma sensu. Jeżeli Ciebie w jakiś sposób uraziłem to przepraszam. Pozdrawiam
 
Koleżanki i Koledzy!

Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL informuje, że Szef KAS poprosiła o przedstawienie w miesiącu styczniu 2022 roku propozycji podziału podwyżek w wysokości:

432 zł funkcjonariusze SCS średnio na etat

497 zł pracownicy KSC średnio na etat

337 zł pracownicy poza mnożnikowi.


Pozdrawiam

Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL
Czy już jakiś Z.Z. reprezentujący celników pomyślał o tym żeby w propozycjach jakie miał przesłać zaznaczyć wpływ jaki ma nowy ład dla mundurowej części tzw. kas. Chyba to jest logiczne, że kwota wolna wprowadzona dla złagodzenia następstw nowego ładu jest liczona od kwoty brutto. Tak wiec w propozycjach należałoby chyba skorygować kwoty podane wyżej w ten sposób żeby mundurowi nie stracili w stosunku do cywilnej części tego czegoś. Także wcześniejsze podwyżki jakie były powinny zostać w tej sytuacji skorygowane. Mam nadzieję, że Z.Z. które tak bardzo troszczyły się o cywili, nawet te mundurowe zatroszczą się teraz z taką samą energią o nas celników.
 
Czy już jakiś Z.Z. reprezentujący celników pomyślał o tym żeby w propozycjach jakie miał przesłać zaznaczyć wpływ jaki ma nowy ład dla mundurowej części tzw. kas. Chyba to jest logiczne, że kwota wolna wprowadzona dla złagodzenia następstw nowego ładu jest liczona od kwoty brutto. Tak wiec w propozycjach należałoby chyba skorygować kwoty podane wyżej w ten sposób żeby mundurowi nie stracili w stosunku do cywilnej części tego czegoś. Także wcześniejsze podwyżki jakie były powinny zostać w tej sytuacji skorygowane. Mam nadzieję, że Z.Z. które tak bardzo troszczyły się o cywili, nawet te mundurowe zatroszczą się teraz z taką samą energią o nas celników.
Rozumiem, że zmierzasz do tego, by z ostrożności, żeby przypadkiem nie przekroczyć progu zwolnienia z płacenia pełnej składki zdrowotnej, zrezygnować z podwyżki, tak? 😂
 
Wcześniejszy mój post to nie żart, czarny humor.
''Może też się okazać, że uzyskana premia powoduje przekroczenie progów i zabiera nam całą ulgę dla klasy średniej. W niektórych przypadkach może się okazać, że paradoksalnie opłaci się dostać nieco niższą premię, gdyby z jej powodu dochód w trakcie roku przekroczył 133 692 zł. Jeśli po premii tylko nieznacznie przekroczymy ten próg, korzystnie będzie nawet namówić pracodawcę do jej zmniejszenia''

 
Mi już to nie zagrozi ale jakbym nawet został to nawet gdyby daliby mi 40000 premii to bym tego progu i tak nie przekroczył… o czym wy piszecie? o jakim przekroczeniu przy tak niskich zarobkach?
 
Funkcjonariusze zaczynają składać się na Ład od 4900 zł brutto wg wyliczeń przekazanych już 20.12. do MF, gdyż mamy inne składniki brutto i nie skorzystamy z tzw. ulgi dla klasy średniej tak jak ogół obywateli. Niestety MF wciąż milczy.
 
Pracownik:
W przypadku pracowników ulgę rozlicza pracodawca jak płatnik podatku PIT. Pracodawca jest zobowiązany uwzględniać ulgę dla klasy średniej, kalkulując co miesiąc wysokość zaliczki na podatek PIT w każdym przypadku, gdy miesięczny przychód ze stosunku pracy pracownika mieści się w przedziale pomiędzy:

701 zł i 8.549 zł (I próg ulgi) lub
549 zł i 11.141 zł (II próg ulgi).
Ulga w skali miesiąca będzie miała wpływ na netto pracownika w skali miesiąca od 20 groszy do ponad 190 zł. w zależności od poziomu przychodu miesięcznego.
- Po przekroczeniu kwoty przychodów 133 692 zł u jednego pracodawcy, pracodawca powinien jednak zaniechać dalszego naliczania ulgi, gdyż zgodnie z przepisami ulga jest stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów nie przekracza kwoty 133 692 zł. Taka sytuacja może wystąpić np. wtedy, gdy w pierwszych miesiącach roku pracownik otrzyma wysoką premię roczną za osiągnięcia poprzedniego roku, a jego miesięczne przychody w pozostałych miesiącach mieszczą się w przedziale od 5.701 zł - 11.141 zł. (a więc kwalifikują się do ulgi) natomiast suma przychodów od początku roku przekroczy 133 692 zł - podkreśla Małgorzata Samborska.
I jak zaznacza, rozliczenie ulgi przez pracodawcę mocno się komplikuje w przypadku gdy w danym zakładzie pracy funkcjonuje więcej niż jedna lista płac, zwłaszcza gdy pensje zasadnicze wypłacane są na początku miesiąca (za miesiąc poprzedni), a różnego rodzaju dodatki w dalszych dniach miesiąca. Może to spowodować, że przy pierwszej liście płac pracodawca był zobowiązany ulgę naliczyć, natomiast w kolejnych listach płac przychód w skali miesiąca przekroczy progi do ulgi i np. przy wypłacie wynagrodzenia za nadgodziny pracodawca będzie musiał "odebrać" ulgę naliczoną przy kalkulacji netto wynagrodzenia zasadniczego.
Wpływ ulgi na kwotę netto przy określonym poziomie przychodów (wynagrodzenie brutto powiększone o nieodpłatne świadczenia, premie, bonusy itp.) prezentuje poniższa tabela.


/


Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/finanse/n...e=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
 
Do góry