Projekt zmian w art. 15a doczekał się publikacji

 
Ja natomiast oczekuję od Szefowej Kas Pani Magdaleny Rzeczkowskiej, jak najszybsze wykonanie zobowiązania z poniżej zamieszczonego komunikatu, czyli zorganizowania spotkania strony społecznej celem przeprowadzenia uzgodnień i wystąpienie do odpowiedniej instytucji z wnioskiem o przyłączenie SCS do projektu.


Warszawa, dnia 24 lutego 2021 r.
KOMUNIKAT

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej,
w dniu 24 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli departamentów Krajowej
Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów tj. Departamentu Organizacji
i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej, Departamentu Budżetu,
Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej i Departamentu Ceł ze Stroną Społeczną
reprezentującą funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, w sprawie omówienia projektu
ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży
Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno
Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r.
poz. 723), umieszczonego w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów
(nr UD183).
W wyniku prowadzonych rozmów ustalono, że w przypadku wpływu do Ministerstwa
Finansów przedmiotowego projektu, w ramach konsultacji zewnętrznych zostanie
zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Strony Społecznej reprezentujących
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, celem wypracowania wspólnego stanowiska wobec
projektowanych zmian.
 
Projekt dotyczy funkcjonariuszy którzy w dniu zwolnienia ze służby posiadają co najmniej 25lat służby i okresów z nią równorzędnych,o których mowa w art.13ust.1pkt1i2.
Zakładając scenariusz że Nas dopiszą do tych zmian to 15 września większości minie dopiero 22 lata.chyba że ktoś był w wojsku lub innych służbach.

Straży Marszałkowskiej dało się zaliczyć wcześniejsze okresy pracy jako okresy równorzędne:
Art. 13. 1.
<5) okresy zatrudnienia w Straży Marszałkowskiej na stanowiskach pracy: strażnik, strażnik specjalista do spraw logistyki, strażnik specjalista do spraw planowania i organizacji, strażnik specjalista do spraw zabezpieczenia technicznego, strażak, strażak specjalista do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego, komendant Straży Marszałkowskiej i zastępca komendanta Straży Marszałkowskiej.>

My bez zaliczenia pracy w SC jako służby lub okresów równorzędnych jesteśmy czarnej d_pie.
 
Projekt dotyczy funkcjonariuszy którzy w dniu zwolnienia ze służby posiadają co najmniej 25lat służby i okresów z nią równorzędnych,o których mowa w art.13ust.1pkt1i2.
Zakładając scenariusz że Nas dopiszą do tych zmian to 15 września większości minie dopiero 22 lata.chyba że ktoś był w wojsku lub innych służbach.

Straży Marszałkowskiej dało się zaliczyć wcześniejsze okresy pracy jako okresy równorzędne:
Art. 13. 1.
<5) okresy zatrudnienia w Straży Marszałkowskiej na stanowiskach pracy: strażnik, strażnik specjalista do spraw logistyki, strażnik specjalista do spraw planowania i organizacji, strażnik specjalista do spraw zabezpieczenia technicznego, strażak, strażak specjalista do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego, komendant Straży Marszałkowskiej i zastępca komendanta Straży Marszałkowskiej.>

My bez zaliczenia pracy w SC jako służby lub okresów równorzędnych jesteśmy czarnej d_pie.
Nie koniecznie, nikt z nas nie wie w jakim kształcie wyjdzie ten projekt z sejmu (to po pierwsze), choćby wyszedł taki jaki jest to niczemu i nikomu to nie przeszkadza ponieważ jest prawo wyboru, a może ktoś z niego nawet już skorzysta ktoś kto ma zasadniczą służbę wojskową i np. jest chory i nie może już dalej pracować. :unsure::unsure::unsure:
 
Projekt dotyczy funkcjonariuszy którzy w dniu zwolnienia ze służby posiadają co najmniej 25lat służby i okresów z nią równorzędnych,o których mowa w art.13ust.1pkt1i2.
Zakładając scenariusz że Nas dopiszą do tych zmian to 15 września większości minie dopiero 22 lata.chyba że ktoś był w wojsku lub innych służbach.

Straży Marszałkowskiej dało się zaliczyć wcześniejsze okresy pracy jako okresy równorzędne:
Art. 13. 1.
<5) okresy zatrudnienia w Straży Marszałkowskiej na stanowiskach pracy: strażnik, strażnik specjalista do spraw logistyki, strażnik specjalista do spraw planowania i organizacji, strażnik specjalista do spraw zabezpieczenia technicznego, strażak, strażak specjalista do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego, komendant Straży Marszałkowskiej i zastępca komendanta Straży Marszałkowskiej.>

My bez zaliczenia pracy w SC jako służby lub okresów równorzędnych jesteśmy czarnej d_pie.
Zwróć uwagę, że 25 lat to łącznie z okresami równorzędnymi np.ZSW czyli sama SC (SCS) to wystarczy 23 lata, a jak ktoś służył w marynarce wojennej to nawet 22 lata. W tym kształcie projektu nie wszyscy skorzystają, ale część funkcjonariuszy obecnie będących w służbie może skorzystać, choć nie musi.
 
Projekt dotyczy funkcjonariuszy którzy w dniu zwolnienia ze służby posiadają co najmniej 25lat służby i okresów z nią równorzędnych,o których mowa w art.13ust.1pkt1i2.
Zakładając scenariusz że Nas dopiszą do tych zmian to 15 września większości minie dopiero 22 lata.chyba że ktoś był w wojsku lub innych służbach.

Straży Marszałkowskiej dało się zaliczyć wcześniejsze okresy pracy jako okresy równorzędne:
Art. 13. 1.
<5) okresy zatrudnienia w Straży Marszałkowskiej na stanowiskach pracy: strażnik, strażnik specjalista do spraw logistyki, strażnik specjalista do spraw planowania i organizacji, strażnik specjalista do spraw zabezpieczenia technicznego, strażak, strażak specjalista do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego, komendant Straży Marszałkowskiej i zastępca komendanta Straży Marszałkowskiej.>

My bez zaliczenia pracy w SC jako służby lub okresów równorzędnych jesteśmy czarnej d_pie.
Sądzę, że skoro wszystkie ZZ SM negują ten warunek to będzie jeszcze kompromis.
Jeżeli np. skrócą do 20 lat to wtedy wszyscy, którzy pragną z tego skorzystać i mieć prawo wyboru, będą jak to ująłeś w "czarnej d". Dlatego należy dopisać funkcjonariuszy SCS, także dlatego, a nawet przede wszystkim, że tutaj chodzi o równe traktowanie.
 
Panie Siwy! Po raz kolejny zarzuca Pan kłamstwo osobie na którą zagiął Pan parol z zemsty za szczerość i próby przekonania do trzeźwej oceny sytuacji. Nie wiem jak można w takim razie nazwać Pana zaprzeczanie prawdzie? Bo z Panem nie można nawet rozmawiać lecz przede wszystkim trzeba słuchać popierać i wielbić. Inaczej rozmowa nie po Pana myśli zawsze się kończy pokrętnym ośmieszeniem lub zniesławieniem rozmówcy dzięki socjotechnicznemu wykorzystaniu jego słów wyrwanych z kontekstu. Jest mi tu wstyd za milczenie conajmniej kilku osób, którym kategorycznie odmówił Pan nie tylko działania ale choćby pomocy w tym temacie i które posiadają na to dowody.
 
Szanowny "Koniu", trudno jest czytać Twoje wywody. Absolutnie nie zgadzam się z twoim wpisem. Wielokrotnie nie zgadzałem się ze Sławkiem, często ponaglałem do szybszych działań, ale nawet na myśl mi nie przyszło aby kierować w stosunku do osoby Sławka tak absurdalne zarzuty. Nie będę pisać peanów na jego temat, ale też nie zgadzam się z takim szkalowaniem. Wstyd "Koniu", wstyd. Pozdrawiam wszystkich.
 
Panie Siwy! Po raz kolejny zarzuca Pan kłamstwo osobie na którą zagiął Pan parol z zemsty za szczerość i próby przekonania do trzeźwej oceny sytuacji. Nie wiem jak można w takim razie nazwać Pana zaprzeczanie prawdzie? Bo z Panem nie można nawet rozmawiać lecz przede wszystkim trzeba słuchać popierać i wielbić. Inaczej rozmowa nie po Pana myśli zawsze się kończy pokrętnym ośmieszeniem lub zniesławieniem rozmówcy dzięki socjotechnicznemu wykorzystaniu jego słów wyrwanych z kontekstu. Jest mi tu wstyd za milczenie conajmniej kilku osób, którym kategorycznie odmówił Pan nie tylko działania ale choćby pomocy w tym temacie i które posiadają na to dowody.
Panowie ostudzcie głowy wiem, że jest gorąco, ale teraz są ważniejsze sprawy niż wzajemne wylewanie jadu. Przejdźmy do spraw ważnych tj. Dopisanie SCS do projektu oraz załatwienie kwestii waloryzacji. A tak na marginesie, gdyby nie działania Sławka, to wielu z nas po 2017 r. znalazło by się na ulicy beż emerytury i środków do życia. Poza tym ilu z Was stać by było na poświęcenie swojej kariery dla dobra innych???
 
Ostatnia edycja:
Bardzo mądre słowa Skorpion1... Stres związany z zabraniem munduru w 2017 zakończył się dla mnie chorobą nowotworową, gdyby nie działania i walka o nasze emki Sławka, ja i wielu moich znajomych zostałoby bez grosza na życie.... Dużo zdrowia i pięknie dziękuję za wszystko co Pan robił i robi dla naszej służby Panie Sławku
 
Panie Siwy! Po raz kolejny zarzuca Pan kłamstwo osobie na którą zagiął Pan parol z zemsty za szczerość i próby przekonania do trzeźwej oceny sytuacji. Nie wiem jak można w takim razie nazwać Pana zaprzeczanie prawdzie? Bo z Panem nie można nawet rozmawiać lecz przede wszystkim trzeba słuchać popierać i wielbić. Inaczej rozmowa nie po Pana myśli zawsze się kończy pokrętnym ośmieszeniem lub zniesławieniem rozmówcy dzięki socjotechnicznemu wykorzystaniu jego słów wyrwanych z kontekstu. Jest mi tu wstyd za milczenie conajmniej kilku osób, którym kategorycznie odmówił Pan nie tylko działania ale choćby pomocy w tym temacie i które posiadają na to dowody.
Ludzie mnie znają i wiedzą, że jest dokładnie odwrotnie jeżeli chodzi o moje cechy, które tu opisałeś.

Natomiast co do art15a. ZZ Celnicy PL na wielu spotkaniach w MF odkąd tylko ta sprawa się pojawiła, mówił nieustannie o konieczności dopisania funkcjonariuszy SCS i dopisania prawa wyboru systemu. To my zgłosiliśmy ten temat n aostatnie spotkanie z ZZ. Mówiliśmy to na RDS służb Mundurowych także, gdzie jest to nawet dostępne dla każdego, wystarczy złożyć wniosek. Tak samo w naszych pismach. Zawsze o takie stanowisko MF zabiegaliśmy, więc nie wiem co jest zmianą narracji.
To, że mówiłem prawdę paru osobom, że dla wielu funkcjonariuszy jest to niekorzystne jeśli nie ma prawa wyboru i że wielu z nas tego nie chce jeśli nie ma prawa wyboru, to nie znaczy przecież, że zmieniliśmy narrację, bo od początku do końca wnioskowaliśmy o dopisanie funkcjonariuszy SCS z prawem wyboru i miejmy nadzieję tak to się skończy i będzdziemy mieli wszyscy tutaj sukces i wszyscy będziemy zadowoleni.
 
Panie Sławku, szkoda energii na bezproduktywne dywagacje niektórych forumowiczów, wierzymy, że kolejny raz nasz ZZ pomoże nam w wywalczeniu naszych praw, tak praw, bo te i inne uregulowania zrównują nas z innymi służbami, jest wiele spraw do uregulowania, ale dzięki naszemu uporowi "damy radę"
Ja i moi współpracownicy, dziękujemy Panu i naszemu całemu ZZ za tą ciężką pracę
 
Witaj Sławku. Po pierwsze szacun za działania. Może ktoś to już poruszał, może nie doczytałem i jak się powtórzę to z góry przepraszam.
Ad rem.
Mowa jest o 25 lata lub zmniejszeniu do 20. ALE na tych co nie przyjęli propozycji lub zostali ucywilnieni i czas w służbie wynosi 17 lat i klika miesięcy. I czy to będzie owe 25 laty, 20 ... ba nawet 18 to i tak w nic nie zmienia. Nie warto zadziałać dla wszystkich ?
Jeżeli popełniam lapsusa to z góry przepraszam...
 
Ostatnia edycja:
@ELBORO Dziękuję. Nasz ZZ nie wnioskował o skrócenie do 20 lat. Tym tematem chcemy się zająć na etapie Parlamentu. Dołączymy do koalicji wszystkich ZZ SM, które zabiegają o skrócenie.
Czy inne ZZ mówią o skróceniu do 20 lat?
Jeżeli tak, to będziemy ich przekonywać i może uda się przekonać tak jak udało się z dopisaniem prawa wyboru dla funkcjonariuszy w służbie. Na początku nikt nie chciał o tym słyszeć, ale jest, udało się i to jest super. Może uda się i z tą kwestią przekonać.
 
@ELBORO Dziękuję. Nasz ZZ nie wnioskował o skrócenie do 20 lat. Tym tematem chcemy się zająć na etapie Parlamentu. Dołączymy do koalicji wszystkich ZZ SM, które zabiegają o skrócenie.
Czy inne ZZ mówią o skróceniu do 20 lat?
Jeżeli tak, to będziemy ich przekonywać i może uda się przekonać tak jak udało się z dopisaniem prawa wyboru dla funkcjonariuszy w służbie. Na początku nikt nie chciał o tym słyszeć, ale jest, udało się i to jest super. Może uda się i z tą kwestią przekonać.
Sławku a jak rozwiązać kwestię z funkcjonariuszami którzy nie mają 20 lat służby i są już zwolnieni ?
 
Do góry