Odpowiedź MF na interpelację

Publikujemy odpowiedź Szefa KAS na interpelację poselską oraz pismo w sprawie chorobowego w czasie kwarantanny lub zakażenia covid-19.
 

Attachments

  • Odpowiedź na zapytanie nr 1807-1.pdf
    266,7 KB · Wyświetleń: 1 481
  • ZZ Celnicy PL - 100% uposażenia na kwarantannie.pdf
    159 KB · Wyświetleń: 417
Przytoczę też tutaj ustawę z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny i art. 285 § 1,
gdzie mowa jest: funkcjonariusze celni wykonują swoje czynności w umundurowaniu z widocznym numerem identyfikacyjnym:

Historia munduru sięga długo, długo przed 1999 rokiem, podobnie jak zwalczanie przestępstw celnych. I tak np w ustawie z dnia 14 lutego 1952 r. o ustroju i zakresie działania administracji celnej w art 2 pkt 1 wyraźnie wskazano, że do zakresu działalności administracji celnej m.in. wchodzi zwalczanie przestępstw celnych w związku z wykonywaniem kontroli celnej:


Czy nie były to tzw. "zadania policyjne"?
 
Ostatnia edycja:
Co za bełkot biurokratów, toż to idioci którzy nie potrafią albo nie chcą zrozumieć, że celnicy przed 15 września 1999roku wykonywali dokładnie takie same czynności na granicach i w O.C. jak po tym dniu. Chorym jest nie uznawanie naszej służby za wcześniejszy okres. To znacz też, że celnik pełniący służbę nocną z 14/15 września 1999 roku rozpoczynając służbę 14 września był cywilem a kiedy ją kończył 15 września, był już mundurowym. To kpina i w normalnym kraju nie powinna mieć miejsca. Domagam się od Ciebie Sławku w imieniu własnym i wszystkich Celników o podjęcie bardzo stanowczych kroków, włącznie z ogłoszeniem akcji protestacyjnej, wniesienia sprawy do Sądu przeciwko tej śmiesznej aczkolwiek niebezpiecznej ekipie pseudo- rządzących. Ignorantów, nieudaczników. Jeśli tego nie zrobisz to i tak z czasem nas wygumują i Służba Celna zniknie. Lepiej odejść z podniesioną głową, niż płaszczyć się całe życie przed tą bandą. Pozdrawiam wszystkich prawdziwych Celników
 
Art. 150 ust. 8a i 8b – wyrównanie uprawnień emerytalnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Zaliczenie okresu zatrudnienia w komórkach organizacyjnych, o których mowa ww. przepisach ustawy o kontroli skarbowej w celu uzyskania uprawnień emerytalnych dla funkcjonariuszy w systemie zaopatrzeniowym właściwym dla służb mundurowych, jest uregulowaniem wynikającym bezpośrednio z przeprowadzonej reorganizacji struktur celno-skarbowych i utworzenia w jej ramach formacji mundurowej.

Na podstawie ww. ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, członkowie korpusu służby cywilnej, którzy wykonywali uprzednio w kontroli skarbowej zadania o charakterze stricte policyjnym i wpisujące się w zwalczanie przestępczości ekonomicznej, stali się funkcjonariuszami. Tym samym, osoby te będąc zatrudnione uprzednio w kontroli skarbowej realizowały identyczne zadania jakie realizują dziś jako funkcjonariusze. Uznanie tych lat jako lat zaliczanych do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych jest naturalną konsekwencją utworzenia formacji mundurowej. Zasadność takiego działania, potwierdzają rozwiązania zastosowane w innych służbach, np. w Straży Marszałkowskiej. Brak wprowadzenia proponowanego uregulowania jest niczym nieuzasadnioną dyskryminacją osób pełniących służbę w Służbie Celno-Skarbowej.

W obecnym stanie prawnym ww. funkcjonariusze, choć przed wejściem w życie ustawy o KAS wykonywali zadania tzw. policyjne (np. czynności operacyjno-rozpoznawcze, zatrzymywanie, przeszukiwanie, przesłuchania w sprawach karnych skarbowych) uprawniające do uzyskania emerytury mundurowej, nie zostali uwzględnieni w przepisach w tym zakresie, tj. okresu stażu pracy w służbie cywilnej nie wliczono im do okresu, od którego zależą uprawnienia emerytalne.
Powyżej fragment uzasadnienia propozycji objęcia zaopatrzeniowym systemem cywilnych pracowników UKS.

Poniżej fragment uzasadnienia nie objęcia zaopatrzeniowym systemem lat służby przed 15.09.1999r. funkcjonariuszom celnym.
W kwestii postulatu zaliczenia do wysługi emerytalnej wcześniejszych lat pracy należy zauważyć, że propozycje zaliczenia cywilnych okresów zatrudnienia do okresów równorzędnych ze służbą uprawniających do emerytury mundurowej są niespójne z zasadami systemu emerytalnego dla służb mundurowych. W systemie zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych o prawie do emerytury mundurowej/policyjnej decyduje określony czas służby i okresy równorzędne ze służbą zdefiniowane w art. 13 ustawy policyjnej, a nie zaś praca w „cywilu”. Propozycja rozszerzenia okresów równorzędnych ze służbą o okresy pracy cywilnej jest niespójna z ideą systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych opartego na przesłance pełnienia służby przez wymagany okres.
Jak to nazwać głupota, podłość, podwójna moralność, brak mi słów.
A pani Rzeczkowskiej chce tylko napisać bo może nie wie czym zajmowali się celnicy przed 15.09.1999r. że przez cały okres służby przed tą datą realizowałem identyczne zadania jak po tej dacie, zwalczałem i ścigałem przestępstwa i wykroczenia tak jak większość moich kolegów celników na co posiadam stosowne dokumenty, które w każdej chwili mogę udostępnić.
 
Powyżej fragment uzasadnienia propozycji objęcia zaopatrzeniowym systemem cywilnych pracowników UKS.

Poniżej fragment uzasadnienia nie objęcia zaopatrzeniowym systemem lat służby przed 15.09.1999r. funkcjonariuszom celnym.

Jak to nazwać głupota, podłość, podwójna moralność, brak mi słów.
A pani Rzeczkowskiej chce tylko napisać bo może nie wie czym zajmowali się celnicy przed 15.09.1999r. że przez cały okres służby przed tą datą realizowałem identyczne zadania jak po tej dacie, zwalczałem i ścigałem przestępstwa i wykroczenia tak jak większość moich kolegów celników na co posiadam stosowne dokumenty, które w każdej chwili mogę udostępnić.
Dodam jeszcze: w tym samym mundurze, przy tym samym biurku/na tym samym pasie, w tej samej miejscowości! No patrzcie: w UKS przed 15.09.1999r. wykonywali zadania kontrolne/policyjne a my w oddziałach celnych nie! No szczyt bezczelności!
 
Szanowne koleżanki i koledzy, starsi i młodsi zostawmy animozje i kłótnie pomiędzy sobą, naszym wspólnym i jedynym wrogiem który nas poniża, ośmiesza, doprowadza do wielu tragedii rodzinnych jest Minister Finansów i pani Rzeczkowska. To na nich skupmy naszą złość. Pokażmy, że pomimo tego gdzie służymy lub pracujemy, nie godzimy się z takim traktowaniem. My swoją pracę (służbę) wykonujemy starannie z zaangażowaniem, za co jesteśmy traktowani jak zło konieczne, decyzjami Ministerstwa i pani Rzeczkowskiej jesteśmy poniżani, pomijani. Jeśli są pewni, że jesteśmy zbędni i sami sobie poradzą bez naszej pracy to proponuję podjąć akcję protestacyjną. Natychmiast i wszyscy bez wyjątku, nie można żyć całe życie na kolanach z pochyloną głową licząc na ochłapy z pańskiego stołu. Wzywam wszystkie związki zawodowe do wspólnej działalności, dość kłótni. Albo oni nas, albo my ich.
 
Powyżej fragment uzasadnienia propozycji objęcia zaopatrzeniowym systemem cywilnych pracowników UKS.

Poniżej fragment uzasadnienia nie objęcia zaopatrzeniowym systemem lat służby przed 15.09.1999r. funkcjonariuszom celnym.

Jak to nazwać głupota, podłość, podwójna moralność, brak mi słów.
A pani Rzeczkowskiej chce tylko napisać bo może nie wie czym zajmowali się celnicy przed 15.09.1999r. że przez cały okres służby przed tą datą realizowałem identyczne zadania jak po tej dacie, zwalczałem i ścigałem przestępstwa i wykroczenia tak jak większość moich kolegów celników na co posiadam stosowne dokumenty, które w każdej chwili mogę udostępnić.
Odnośnie lat przed 15.09.1999 roku powinniśmy zacząć planować akcję protestacyjną , która zmusi rząd do zaliczenia nam tych lat jako służby , przynajmniej tym , którzy pracowali na granicy , w oddziałach itp.-przecież tak tego nie można zostawić !!!
 
Do góry