• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6987 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Notatka z podpisanego Porozumienia oraz treść Porozumienia

Witam ,

W załączeniu przesyłam podpisane w dniu 5.03.2024 roku Porozumienie RAMOWE dot. podziału środków z II transzy Uchwały modernizacyjnej na rok 2024 oraz wykaz % w poszczególnych izbach z osiągniętych minimalnych mnożników przedstawiony przez MF na wniosek ZZ .

Poniżej najważniejsze informacje:

1) dla członków korpusu służby cywilnej, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Porozumienia:

a) 30% środków przeznacza się na podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich członków korpusu służby cywilnej, . Jeśli z puli, o której mowa w pkt b) nie zostaną żadne środki i nie zasilą puli, o której mowa w pkt a), tym samym kwota podwyżki dla członka korpusu służby cywilnej nie może być niższa niż 139 zł brutto plus dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej,

b) 65% środków przeznacza się na podwyżki związane z realizacją docelowej siatki wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej, poprzez proporcjonalne dążenie do osiągnięcia minimalnych mnożników wynagrodzenia zasadniczego, członkowie korpusu służby cywilnej przekraczający minimalne mnożniki wynikające z docelowej siatki wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej
nie uczestniczą w podziale środków z tej części. W przypadku gdy środki, które pozostaną nierozdysponowane zasilają pulę, o której mowa w pkt a), pozostaną środki, wówczas podział tych środków następuje w równej wysokości dla każdego członka korpusu służby cywilnej;

c) 5% pozostaje w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej z przeznaczeniem na awanse stanowiskowo-płacowe oraz płacowe członków korpusu służby cywilnej, według zasad uzgodnionych z zakładowymi organizacjami związkowymi;

2) dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Porozumienia:

a) 30%
środków przeznacza się na podwyżki uposażeń dla wszystkich funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Jeśli z puli, o której mowa w pkt b) nie zostaną żadne środki i nie zasilą puli, o której mowa w pkt a), tym samym kwota podwyżki dla funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej nie może być niższa niż 119 zł brutto plus dodatek za wieloletnią służbę,

b)65% środków przeznacza się na podwyżki związane z realizacją docelowej siatki uposażeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, poprzez proporcjonalne dążenie do osiągnięcia minimalnych mnożników uposażenia zasadniczego z uwzględnieniem zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, funkcjonariusze przekraczający minimalne mnożniki wynikające z docelowej siatki uposażeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej nie uczestniczą w podziale środków z tej części. W przypadku gdy pozostaną środki, które pozostaną nierozdysponowane zasilają pulę, o której mowa w pkt a), wówczas podział tych środków następuje w równej wysokości dla każdego funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej,

c) 5% pozostaje w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej z przeznaczeniem na awanse stanowiskowo-płacowe oraz płacowe funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, według zasad uzgodnionych z zakładowymi organizacjami związkowymi;

Przy ustalaniu kwot, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się średnią wysokość dodatku za wieloletnią pracę/służbę w danej jednostce organizacyjnej KAS w 2024 roku.

W przypadku :

3) pracowników zatrudnionych na stanowiskach niemnożnikowych, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Porozumienia:

a) 90% środków przeznacza się na podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach niemnożnikowych, z uwzględnieniem dodatku stażowego oraz premii regulaminowej,

b) 10% środków pozostaje w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej z przeznaczeniem na podwyżki uznaniowe, według zasad uzgodnionych z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Niezbędna jest zmiana dwóch rozporządzeń które w chwili obecnie są już w konsultacjach.
1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 (Dz. U. z 2023 r. poz. 467, z późn. zm.)
2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1449)

Po podpisaniu rozporządzeń wyrównanie nastąpi od 1 stycznia nikt nic nie straci !!!!!!.
(...)
Serdecznie pozdrawiam
Za Zarząd
Przewodnicząca
ZOI ZZ CELNICY PL
Jolanta Haron
 

Attachments

 • 1709640049340.jpeg
  1709640049340.jpeg
  286,9 KB · Wyświetleń: 889
 • PODPISANE POROZUMIENIE PODZIAŁU II transzy z Uchwały modernizacyjnej na rok 2024.pdf
  372,8 KB · Wyświetleń: 887
Ostatnia edycja:
Czyli kolejny raz osoby z długoletnim stażem mają w plecy.Średnia kwota tych 30 %, to około 149 zł. W porozumieniu jest -nie mniej niż 119 plus dodatek za wieloletnią służbę, czyli ja mam max tj. 29,75, razem 148.75. Te 119 wpłynie na zmianę mnożnika. A teraz osoby np. z 5 letnim stażem: 141 plus dodatek za wieloletnią służbę 7.05 tj.148,05. I tutaj kwota 141 wpłynie na zmianę mnożnika. I tak jest kolejny raz przy modernizacji. Przed modernizacjami miałam mnożnik wyższy od mojego kolegi, który ma mniej wysługi. Teraz mam niższy, i teraz będzie jeszcze niższy.
 
Czyli kolejny raz osoby z długoletnim stażem mają w plecy.Średnia kwota tych 30 %, to około 149 zł. W porozumieniu jest -nie mniej niż 119 plus dodatek za wieloletnią służbę, czyli ja mam max tj. 29,75, razem 148.75. Te 119 wpłynie na zmianę mnożnika. A teraz osoby np. z 5 letnim stażem: 141 plus dodatek za wieloletnią służbę 7.05 tj.148,05. I tutaj kwota 141 wpłynie na zmianę mnożnika. I tak jest kolejny raz przy modernizacji. Przed modernizacjami miałam mnożnik wyższy od mojego kolegi, który ma mniej wysługi. Teraz mam niższy, i teraz będzie jeszcze niższy.
No tak najbardziej pokrzywdzeni są Ci z największym stażem, dodatkowe 15% stażowego, dziadkowe 1500 lub 2500, od stycznia dodatkowe 20% na którym zyskali najwięcej właśnie Ci z największym stażem. Rozumiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia ale trochę pokory, bo są ludzie którzy pracują po 7-8 lat i zarabiają połowę tego co Wy z waszymi dodatkami.
 
No tak najbardziej pokrzywdzeni są Ci z największym stażem, dodatkowe 15% stażowego, dziadkowe 1500 lub 2500, od stycznia dodatkowe 20% na którym zyskali najwięcej właśnie Ci z największym stażem. Rozumiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia ale trochę pokory, bo są ludzie którzy pracują po 7-8 lat i zarabiają połowę tego co Wy z waszymi dodatkami.
Nic dodać nic ująć.. ciągle mało...
 
No tak najbardziej pokrzywdzeni są Ci z największym stażem, dodatkowe 15% stażowego, dziadkowe 1500 lub 2500, od stycznia dodatkowe 20% na którym zyskali najwięcej właśnie Ci z największym stażem. Rozumiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia ale trochę pokory, bo są ludzie którzy pracują po 7-8 lat i zarabiają połowę tego co Wy z waszymi dodatkami.

Dojdziesz do lat to będziesz zarabiał też na tym poziomie.

Te 20 % to wzrost kwoty bazowej. A ta jest taka sama dla wszystkich.

Poza tym, może starzy chcieliby być młodzi ?'- Nie podumałes o tym, ptasi móżdżku?
 
No tak najbardziej pokrzywdzeni są Ci z największym stażem, dodatkowe 15% stażowego, dziadkowe 1500 lub 2500, od stycznia dodatkowe 20% na którym zyskali najwięcej właśnie Ci z największym stażem. Rozumiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia ale trochę pokory, bo są ludzie którzy pracują po 7-8 lat i zarabiają połowę tego co Wy z waszymi dodatkami.
A co z funkcjonariuszami z 14-18 letnim stażem na stanowiskach specjalistycznych bez szans na awans, z najniższymi mnożnikami gdzie nigdy im nie były podnoszone mnożniki, ale mimo to mającym minimum określone w siatce płac, w tamtym roku minimum, w tym to samo, w przyszłym pewnie też, a większość funkcjonariuszy to funkcjonariusze z granicy czy referatów realizacji, którzy są cały czas pomijani przy modernizacji i proszę nie pisać o 5 % stażowego bo za tamten rok więcej straciłem/straciliśmy z modernizacji niż te procenty, i tak się zastanawiam komu to porozumienie ma służyć ? lepiej by było żeby pieniądze z modernizacji przeznaczyć na zwiększenie etatów czy poprawę warunków służby bo to nam realnie bardziej pomoże niż 70 zł podwyżki netto,
 
Ostatnia edycja:
A ja jestem zadowolony i z waloryzacji kwoty bazowej i przyszłej modernizacji. Mam asp. MESCS mnożnik 2.5 + 22,5 % stażowego + 15 % dziadkowego + dodatek kontrolerski 400 netto + ok 400 z modernizacji dobije do ok. 8800 netto. Piszę bo wkurza mnie to stękanie. Uważam że jest bardzo dobrze przynajmniej w sprawach płacowych. I jeszcze jedno zawsze byłem zwykłym funkcjonariuszem i dalej nim jestem. Staż w służbie 20 lat. Pozdrawiam wszystkich stękaczy.
 
Ostatnia edycja:
A co z funkcjonariuszami z 14-18 letnim stażem na stanowiskach specjalistycznych bez szans na awans, z najniższymi mnożnikami gdzie nigdy im nie były podnoszone mnożniki, ale mimo to mającym minimum określone w siatce płac, w tamtym roku minimum, w tym to samo, w przyszłym pewnie też, a większość funkcjonariuszy to funkcjonariusze z granicy czy referatów realizacji, którzy są cały czas pomijani przy modernizacji i proszę nie pisać o 5 % stażowego bo za tamten rok więcej straciłem/straciliśmy z modernizacji niż te procenty, i tak się zastanawiam komu to porozumienie ma służyć ? lepiej by było żeby pieniądze z modernizacji przeznaczyć na zwiększenie etatów czy poprawę warunków służby bo to nam realnie bardziej pomoże niż 70 zł podwyżki netto,
Wytłumacz bo powtarzasz się co chwilę co chcesz powiedzieć poprzez brak szansy na awans? Wszyscy mają szansę tylko Ty nie?
 
Ostatnia edycja:
Wytłumacz bo powtarzasz się co chwilę co chcesz powiedzieć poprzez brak szans na awans? Wszyscy mają szansę tylko Ty nie?
O to chodzi że szczytem możliwości awansowych na granicy jest co najwyżej st. spec, albo ileś lat tylko specjalista z zamrożonymi mnoznikami, a jak się pojawi awans to bez kasy lub ewentualnie rzucą jakąś 100 i fajnie jest że jest modernizacja ale za dwa lata jak jej nie będzie to kto i komu będzie wtedy równał ? i dlaczego w innych służbach można dzielić po równo ? i najlepiej żeby zmienili u nas widełki i potworzyli grupy i równania wtedy będą bez celowe i podwyżki przynajmniej będą równe dla wszystkich
 
Ostatnia edycja:
O to chodzi że szczytem możliwości awansowych na granicy jest co najwyżej st. spec, albo ileś lat tylko specjalista z zamrożonymi mnoznikami, a jak się pojawi awans to bez kasy lub ewentualnie rzucą jakąś 100 i fajnie jest że jest modernizacja ale za dwa lata jak jej nie będzie to kto i komu będzie wtedy równał ? i dlaczego w innych służbach można dzielić po równo ? i najlepiej żeby zmienili u nas widełki i potworzyli grupy i równania wtedy będą bez celowe i podwyżki przynajmniej będą równe dla wszystkich
Bzdury piszesz.Wlasnie po Twoim wpisie sprawdziłem na przejściu, na którym pełniłem służbę obecnie jest 36 mł.ekspertów i 3 ekspertów.Więc komu te kity wciskasz
 
wow to może pochwal się gdzie pełniłeś służbe? mł. expert na granicy to igła w stogu siana, przynajmniej na podkarpaciu, już nie wspomne o dodatku kontrolerskim, tylko praktycznie dyspozytorzy maja ok 355 netto, a w dodatku od kilku lat przymują hurtem do słuzby nowych funkcjonariuszy a potem awanse i najwyższe nagrody dla młodych ..... bo przecież trzeba ich zachęcić żeby czasami sie nie zwolnili, siedzą po 5 osób na stanowisku bo nie moga nic wiecej robic jak tylko pas i piesze a nagrody większe niż Ci co maja często po dwa stanowiska na służbie jednocześnie bo nie ma ludzi z uprawnieniami. Taka jest rzeczywistość na granicy. Już nie wspomne że po 4 latach służby już mają na pagonach tyle co inni po 12-15 latach. bo przecież trzeba im dać żeby sie zwolnili.
 
Bzdury piszesz.Wlasnie po Twoim wpisie sprawdziłem na przejściu, na którym pełniłem służbę obecnie jest 36 mł.ekspertów i 3 ekspertów.Więc komu te kity wciskasz
to musi być fajne przejście, a chodzi Ci może o Okęcie ? ;), ale tak na serio nie liczmy kierowników czy funkcjonariuszy siedzących w biurach, jedynie zostają ewentualnie tylko dyspozytorzy i to pewnie i tak nie wszyscy, i na tym się kończy, a gro funkcjonariuszy ma co najwyżej st specjalistę, a problem rozbija się o to i to dotyczy tez mł. ekspertów którzy dostali awans bez pieniążków lub z niewielkimi podwyżkami i teraz z modernizacji dla wszystkich jest równanie kominów spec, st. spec.i ml. ekspertom co w ten sposób awansowali, a funkcjonariusze którzy przez x lat nie dostali awansu mają zamrożony udział w modernizacji, a jak już dostaną awans może w przyszłym roku lub za dwa to czy wtedy będzie uchwalona też modernizacja i jak będzie dzielona ?, najlepszym sposobem byłoby zrobić siatkę płac jak w innych Służbach grupy i widełki znikają a podwyżki są dzielone wtedy po równo,
 
Ostatnia edycja:
No tak najbardziej pokrzywdzeni są Ci z największym stażem, dodatkowe 15% stażowego, dziadkowe 1500 lub 2500, od stycznia dodatkowe 20% na którym zyskali najwięcej właśnie Ci z największym stażem. Rozumiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia ale trochę pokory, bo są ludzie którzy pracują po 7-8 lat i zarabiają połowę tego co Wy z waszymi dodatkami.
Ci młodzi też będą mieli większy staż wcześniej czy poźniej i wtedy zyskają podwójnie...obecne podwyżki +stażowe. Staż to święte zasłużone prawo i każdy go doczeka, a podwyżki tu i teraz powinny być sprawiedliwe bez straty dla kogokolwiek. To już któraś podwyżka ze stratą dla tych z większym stażem. Ps. Im młodsze nabory tym większy mnożnik na start, a na pagonach tyle co osoby po 12 latach ciężkiej służby.
 
Ci młodzi też będą mieli większy staż wcześniej czy poźniej i wtedy zyskają podwójnie...obecne podwyżki +stażowe. Staż to święte zasłużone prawo i każdy go doczeka, a podwyżki tu i teraz powinny być sprawiedliwe bez straty dla kogokolwiek. To już któraś podwyżka ze stratą dla tych z większym stażem. Ps. Im młodsze nabory tym większy mnożnik na start, a na pagonach tyle co osoby po 12 latach ciężkiej służby.
Ja życzę każdemu żeby zarabiał jak najwięcej, modernizacje podzielili tak, a nie inaczej i trzeba się z tym pogodzić, a nie tylko narzekać. A narzekają najwięcej osoby, które de facto zarabiają najwięcej z racji wszelakich dodatków. Robi się to conajmniej zabawne, spierając się o 200 zł brutto. Od kilku lat nasze zarobki rosną i naprawdę zarabiamy już godziwie, w wielu przypadkach więcej od policji, a nie umniejszając nam to wykonujemy dużo spokojniejsza służbę.

A winnych tego, że macie niskie stanowiska trzeba szukać w swoich DIAS, a nie płakać na forum.
 
Ja życzę każdemu żeby zarabiał jak najwięcej, modernizacje podzielili tak, a nie inaczej i trzeba się z tym pogodzić, a nie tylko narzekać. A narzekają najwięcej osoby, które de facto zarabiają najwięcej z racji wszelakich dodatków. Robi się to conajmniej zabawne, spierając się o 200 zł brutto. Od kilku lat nasze zarobki rosną i naprawdę zarabiamy już godziwie, w wielu przypadkach więcej od policji, a nie umniejszając nam to wykonujemy dużo spokojniejsza służbę.

A winnych tego, że macie niskie stanowiska trzeba szukać w swoich DIAS, a nie płakać na forum.
A podziel się wiedzą co możemy takiemu diasowi zrobić żeby to zmienić?
 
Back
Do góry