Komunikat - składki ZUS od nagrody rocznej

Koleżanki i Koledzy!

ZZ Celnicy PL w związku ze sprawami jakie toczą się przed sądami w sprawie składek ZUS za 2018 r. od nagrody rocznej, rekomendujemy złożenie pisma do sądu z wnioskiem o zawieszenie z uwagi na zadane pytanie do Sądu Najwyższego przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku.
W załączeniu wzór wniosku.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
 

Attachments

  • Sygn.akt III AUa 906.20.pdf
    70,3 KB · Wyświetleń: 918
  • ZUS_składki za 2018_WZÓR PISMA PROCESOWEGO_ wniosek o zawieszenie.doc
    25,5 KB · Wyświetleń: 899
Odpowiedź jest prosta. Art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.​

3a.
Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Czyli Dyrektor źle interpretuje przepisy.
 
Otrzymałem pismo ze Sądu abym zapoznał się z opinią Dyrektora IAS . W piśmie tym Dyrektor zauważa iż w razie wygranej sprawy wnioskującego będzie musiał skorygować PIT 11 za 2018 , a odwołujący odpowiednią deklarację podatkową za rok 2018.
To w końcu trzeba będzie składać korektę czy wykazać w roku którym nastąpił zwrot ?
Ale co w tym dziwnego ?!
Korekta zgłoszeń w ZUS'ie, a nie PIT 11 i jest to problem DIAS'a, a nie twój!
Wypłaty w 2018 się nie zmienią.

Ewentualna korekta deklaracji (jeśli nie on cię rozlicza "zbiorczo"), to po pierwsze byłby niewielki trud - wart zwróconej kasy - po drugie, zwrócone kwoty będą przychodem w roku ich wypłaty ...

edit
Widzę, że sam do tego doszedłeś :)
 
Mam pytanie, bo poruszenie nastąpiło czy brak wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie składek od nagrody za 2017 r. w przypadku przegranej sprawy rodzi jakieś koszty. Z takim stanowiskiem się spotkaliśmy. Poza tym wyrok z Białegostaku dotyczy odwołania od decyzji ZUS, a co z sytuacjami gdzie pozwonym jest Dyrektor Dias i nie było postępowania z ZUS, też składać wnioski o zawieszenie postępowania. Co rekomendujecie?
 
Ostatnie info o sposobie rozwiązania problemu w Sądzie w Poznaniu w sprawie powództwa funkcjonariuszy przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę (o ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne - emerytalne i rentowe) - Sąd postanowił na posiedzeniu niejawnym stwierdzić swą niewłaściwość i sprawę przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu jako organowi właściwemu rzeczowo i miejscowo. No nieźle ! najpierw ZUS twierdzi, że to sprawa płatnika, płatnik że ZUS-u tak kazał płacić, a jak sprawa poszła do sądu, to ten do ZUS spycha problem. Państwo prawa w majestacie !!!!! GRATULACJE - lepiej było nic już nie robić, niż wychodzić na cymbałów. Żenada.
 
Do góry