Kolejna formacja zostanie objęta dodatkiem przedemerytalnym?

Ustawa wprowadzająca do służb mundurowych m.in. tzw. dodatek przedemerytalny trafiła do Sejmu. Nowe świadczenie, obliczone na zatrzymanie w służbie jak największej liczby funkcjonariuszy posiadających uprawnienia emerytalne ma przysługiwać policjantom, strażnikom graniczny, strażakom, funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej. Batalię o to, by dodatek objął także mundurowych Służby Celno-Skarbowej, przedstawiciele tej formacji toczą niemal od momentu pojawienia się projektu ustawy. Okazuje się, że ich wysiłki mogą przynieść zamierzony efekt. Jeszcze przed przyjęciem projektu ustawy przez rząd, z pismem w tej sprawie do Łukasza Schreibera, sekretarza Rady Ministrów, zwrócił się Tadeusz Kosiński szef resortu finansów.
 
Zasady przyznawania dodatku są takie że zainteresowany składa wniosek (oczywiście musi spełniać wymogi lat) a przyznanie zależy od pozytywnego rozpatrzenia przez przełożonego (jakiego poziomu? bezpośredni, czy aż samego DIAS-a?). Gdyby to weszło bardzo szybko okaże się że są wyłączenia i nie każdy będzie mógł się ubiegać o ten dodatek - nawet w oddziałach.
 
Z projektu ustawy wynika ponadto, że wspomniane dodatki będą przyznawane funkcjonariuszom, którzy posiadają odpowiednio 25 i 28,5 lat służby na ich wniosek do bezpośredniego przełożonego. Przełożony zaś, po zaopiniowaniu przekazywałby wniosek do decyzji przełożonego właściwego w sprawach osobowych.

Opinia ma głównie uwzględniać ostatnią okresowa opinię służbową, stopień trudności, złożoność i sposób realizacji zadań wykonywanych przez funkcjonariusza, oraz uzyskiwane efekty

https://ksiegowosc-budzetowa.infor....ne-dla-funkcjonariuszy-od-1-lipca-2020-r.html
 
1592497621291.png


Z uwagi na fakt, że zarówno w ocenie kierownictwa resortu spraw wewnętrznych i administracji, jak również przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych czynnikiem, który w najwyższym stopniu zdecyduje o skuteczności przedemerytalnego świadczenia motywacyjnego, będzie jego powszechny charakter, w projekcie przyjęto, że decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego przełożony właściwy w sprawach osobowych będzie wydawał nie później niż w terminie 30 dni po osiągnięciu przez funkcjonariusza określonego stażu służby (25 lat lub 28 lat i 6 miesięcy)

Przed wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia motywacyjnego funkcjonariusz podlega opiniowaniu służbowemu, jeżeli od wydania ostatniej opinii upłynęły co najmniej 3miesiące.

Można to rozumieć ze wniosek nie będzie wymagany ale jest taka sztuczka co się zowie "wytyczne" - brzmi znajomo?
 
Moze dadzą radę w 10 dni . /niektóre rzeczy można przecież przepchnąć w 10 minut/.
Zastanawia mnie tylko jeden fakt. Jak to jest, że dwa tygodnie temu minister finansów był przeciwny przyznaniu podatków samym policjantom a dzisiaj ni z gruszki ni z pietruszki wnioskuje o rozszerzenie uprawnionych. W tle nowelizacja budżetu.
 
No, ciekawe, jakoś trudno uwierzyć, że nas także ta ustawa obejmie, przeczytałam projekt, jest bardzo obiecujący, ale pożyjemy, zobaczymy...
 
 

Attachments

  • RM projekt Zał. 1 do pisma MF z uwagami. docx.docx
    15,8 KB · Wyświetleń: 248
  • RM projekt Zał. 2 do pisma MF z uwagami. docx.docx
    15,2 KB · Wyświetleń: 203
Dlaczego w par. 1 jest po 25 latach albo
Po 28 i 6 miesięcy
czy to oznacza. że jak już dostaniesz za 25 lat to na wyższy nie masz co liczyć.Czyli nadal wybitne jednostki tzw kolesie królika będą mogli liczyć na wyższy dodatek
 
Dlaczego w par. 1 jest po 25 latach albo
Po 28 i 6 miesięcy
czy to oznacza. że jak już dostaniesz za 25 lat to na wyższy nie masz co liczyć.Czyli nadal wybitne jednostki tzw kolesie królika będą mogli liczyć na wyższy dodatek

Z czym masz problem.
To znaczy , że nie ma możliwości abyś pobierał równocześnie 2 dodatki.
Tyle i aż tyle :)
 
Do góry