Informacja z MF na temat projektu KAS

Publikujemy projekt ustawy o KAS na obecnym etapie procedowania w MF. To nie jest jeszcze projekt przesłany do konsultacji społecznych.
Proponowane zmiany w zakresie ustawy o KAS dotyczą, w szczególności:
(...)
d) przyznania odrębnego dodatku dochodzeniowo-śledczego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze z uwagi na wątpliwości korzystania przez funkcjonariuszy dochodzeniowo-śledczych z dodatku kontrolerskiego,
e) przyznanie dodatku motywacyjnego za wykonywanie okresowo zwiększonych obowiązków służbowych lub dodatkowo powierzonych zadań;
f) przyznanie wynagrodzenia prowizyjnego za wykonywanie czynności egzekucyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
g) umożliwienie osobie zatrudnionej w jednostce organizacyjnej KAS uzyskania zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli wszczęte przeciwko niej postępowanie karne o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
h) przyznanie funkcjonariuszowi bezpłatnej ochrony prawnej w postępowaniu karnym, w którym uczestniczy w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego, jeśli być pokrzywdzony w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
i) poszerzenie katalogu przypadków, w których stosunek służbowy funkcjonariusza wygasa, o nieusprawiedliwioną nieobecnością funkcjonariusza trwającą dłużej niż 10 służb (porzucenie służby),
j) likwidacja dyskryminacji delegowanych przez Szefa KAS funkcjonariuszy SCS do pełnienia funkcji przedstawiciela Szefa KAS w polskiej placówce dyplomatycznej, poprzez uwzględnienie okresu pobytu funkcjonariusza delegowanego do okresu niezbędnego do wyliczenia wskaźnika wysokości emerytury mundurowej,
k) zaliczanie do okresu służby czasu, w którym funkcjonariusz SCS powołany był na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w jednostkach organizacyjnych KAS,
l) uregulowanie kwestii wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby,
m) uregulowanie kwestii dotyczących możliwości noszenia umundurowania przez funkcjonariuszy w stanie spoczynku/wygaszonych po uzyskaniu zezwolenia w trybie i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
n) wyrównanie uprawnień emerytalnych dla członków korpusu służby cywilnej, którzy stali się funkcjonariuszami po przyjęciu propozycji służby, otrzymanej na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.) oraz tych członków korpusu służby cywilnej, którzy propozycję pełnienia służby otrzymali w późniejszym terminie, a wykonywali wcześniej zadania, o których mowa w art. 11g, art. 36 i art. 38 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720, z późn. zm.).
 

Attachments

 • OSR KAS uzgodnienia wewn udostępnienie informacji publicznej 187.2021.doc
  290 KB · Wyświetleń: 406
 • projekt zmiany ustawy o KAS uzgodnienia wewn. udostępnienie informacji p....docx
  124,6 KB · Wyświetleń: 657
 • uzasadnienie zmiany ustawy o KAS uzgodnienia wewn. udostępnienie informa....docx
  162,9 KB · Wyświetleń: 441
 • MFFIPR do S. Siwy odpowiedź 187.2021 (1).pdf
  224,6 KB · Wyświetleń: 469
n) wyrównanie uprawnień emerytalnych dla członków korpusu służby cywilnej, którzy stali się funkcjonariuszami po przyjęciu propozycji służby, otrzymanej na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.) oraz tych członków korpusu służby cywilnej, którzy propozycję pełnienia służby otrzymali w późniejszym terminie, a wykonywali wcześniej zadania, o których mowa w art. 11g, art. 36 i art. 38 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720, z późn. zm.).
Ja pier... no i niech mi ktoś powie, że to nie jest jedno wielkie sku...stwo.
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:
Czyli temat uznania pracy cywili za okres równorzędny ze służbą jest nadal otwarty. Nadal uważam, że należy wystąpić z wnioskiem o inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie do MF, będzie to lepsze niż uwagi w ramach konsultacji społecznych.
 
Ostatnia edycja:
franek kisiel wyjąłeś mi to z ust, gdybym nie był szczęśliwym emerytem to po 35 latach służby widząc co nam szykuje czcigodne ministerstwo mógłbym to przypłacić zdrowiem. Bardzo, bardzo Wam współczuję.
 
Czyli temat uznania pracy cywili za okres równorzędny ze służbą jest nadal otwarty. Nadal uważam, że należy wystąpić z wnioskiem o inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie do MF, będzie to lepsze niż uwagi w ramach konsultacji społecznych.
@AdamDworcow zgadza się temat jest otwarty tylko że w ustach MF-u brzmi to mniej więcej tak:

Coś robimy ale nikt nie wie co, więc nic nie możecie nam zarzucić że nic nie robimy, bo coś robimy, no przecież zastanawiamy się nad problemem!!!!!!

Takie k***a p******enie :mad: , a MY mamy czekać ale na co ???????

Dlatego zgadzam się z Tobą że trzeba działać, niech to będzie proponowany przez Ciebie wniosek, niech to jest pismo Sławka wzywające do włączenia nas w prace nad art. 15a, tylko w przypadku braku odpowiedzi na nasze działania powinniśmy podejmować dalsze czynności inne niż pisma.

PS. Mniej więcej to jak wsadzisz dwa palce powiedzmy do "nosa" to jeden jest mniej a drugi więcej. :giggle:😉😉
 
chciałbym zobaczyć jak udowadniają, że nam sie nie należy a cywilom należy w takiej samej sytuacji. A mają obowiązek odpowiedzieć na piśmie. Oczywiście to obok a nie zmiast innych działań.
 
Prywata najważniejsza . Do koryta się dopchali i tak
będą przepychać co dla nich najważniejsze .
Będzie mamienie dodatkami ,sratkami , głupim radość .
 
a zdaje się ktoś miał super tajny przeciek z super nardy z wnioskami przeciwnymi :) huahhahahhahaha
Kolego to ja miałem ten przeciek ustny z narady, ale prosiłem o jego potwierdzenie, czy ustalenia przybrały jakąś formę pisemną. Nie było odzewu, a przekaz ustny może być przekłamany lub zakłamany, co już nie raz, nie dwa się zdarzyło. Ale ciesze się, że się ubawiłeś.
 
wygląda że ustalenia przybrały jakąś formę.
Protiw polozną :)

raczej ubawiło mnie potwierdzenie jakości plotek, jak to z plotkami pewnie tymi c się ich wszyscy boją też. Mam taką myśl, moją własną i nie koniecznie prawdziwą że były to tylko plotki na rozrzedzenie nieco służby. Lecz z rozrzedzenia wyszła im lurka:)
 
Do wszystkich oburzonych propozycją zmiany: n) wyrównanie uprawnień emerytalnych dla członków korpusu służby cywilnej, którzy stali się funkcjonariuszami po przyjęciu propozycji służby, otrzymanej na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.) oraz tych członków korpusu służby cywilnej, którzy propozycję pełnienia służby otrzymali w późniejszym terminie, a wykonywali wcześniej zadania, o których mowa w art. 11g, art. 36 i art. 38 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720, z późn. zm.).

Art. 11g. kontr. skarb.​

Uprawnienia inspektorów i pracowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.​

1.
Uprawnienia, o których mowa w art. 11a uprawnienia inspektorów i pracowników ust. 1 pkt 2, 3 i 3a oraz art. 11f Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej ust. 1 i 2, przysługują inspektorom i pracownikom zatrudnionym w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej. Inspektorom i pracownikom tym przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa. Art. 11f Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Chodzi tu o garstkę osób które wykonywały w UKS wszelkie czynności związane ze zwalczaniem przestępczości, zatrzymywaniem niebezpiecznych osób, zabezpieczeniem kontrolerów podczas niebezpiecznych kontroli i działań. Broń i środki przymusu w UKS były przyznane o wiele wcześniej niż w SC.
A widzę że większość komentujących ten artykuł myśli chyba o wszystkich cywilach i to z wielką zawiścią
 
Nie jestem przekonany czy to jest jeszcze aktualne. Otrzymałem od przełożonych taką m.in. informację:
"Przekaz ze spotkania z Panią Magdaleną Rzeczkowską – Szefem KAS (...) ( Narada kierownictwa m.in. 27.01)

3. W urzędach skarbowych, z uwagi na nierównomierne obciążenie pracą komórek karnych skarbowych, planowana jest centralizacja tychże komórek;
4. Powołany został do działania specjalny zespół, którego celem będzie opracowanie zmian w zakresie ścieżki kariery oraz doskonalenia zawodowego pracowników i funkcjonariuszy KAS;
5. W br. nie będą przyznawane nagrody z funduszu 3% - owego. Można wnioskować wyłącznie o nagrody za szczególne osiągnięcia;
6. Dodatki kontrolerskie na razie będą przyznawane kwartalnie;
7. W najbliższym czasie nie wejdą w życie przepisy, na mocy których funkcjonariusze komórek dochodzeniowo-śledczych otrzymywaliby dodatki dochodzeniowo-śledcze. Funkcjonariusz tychże komórek, w uzasadnionych przypadkach, mogą otrzymywać dodatki specjalne;
8. Nie będzie zmian w sposobie naliczania emerytur mundurowych (do wyliczenia podstawy emerytury nadal będzie branych pod uwagę 10 najlepszych, następujących po sobie lat służby). Zapowiadane jest pismo Szefa KAS dotyczące tej kwestii;
9. Dodatki motywacyjne dla osób, które przepracowały odpowiednio – ponad 28 i ponad 25 lat, zostaną wprowadzone dopiero po roku 2024;
10. Poinformowano o dalszym zatrudnianiu na stanowiskach cywilnych osób, które nabyły prawo do emerytury mundurowej;
11. Skrócone zostaną nabory do pracy i służby w KAS. Planowane jest pominięcie pewnych etapów rekrutacji;
12. Szkolenie w służbie przygotowawczej będzie trwało 28 dni;
13. Wycofano się z pomysłu objęcia uprawnieniami emerytalnymi osób przeniesionych do służby np. z UKS;
14. Przygotowywana jest i przekazana zostanie do stosowania instrukcja dla rzeczników dyscyplinarnych;
15. Przygotowywany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o KAS przewidujący nowe istotne rozwiązania;
16. Szczepienia przeciw COVID-19 dla funkcjonariuszy SCS ruszą prawdopodobnie na początku marca br.;"

Mamy ewidentnie sprzeczny przekaz. Nie dziwi mnie to wcale.
 
wygląda że ustalenia przybrały jakąś formę.
Protiw polozną :)

raczej ubawiło mnie potwierdzenie jakości plotek, jak to z plotkami pewnie tymi c się ich wszyscy boją też. Mam taką myśl, moją własną i nie koniecznie prawdziwą że były to tylko plotki na rozrzedzenie nieco służby. Lecz z rozrzedzenia wyszła im lurka:)
Jak coś więcej ustalę z tej byłej narady wrzucę Ci na priv.
 
Nie jestem przekonany czy to jest jeszcze aktualne. Otrzymałem od przełożonych taką m.in. informację:
"Przekaz ze spotkania z Panią Magdaleną Rzeczkowską – Szefem KAS (...) ( Narada kierownictwa m.in. 27.01)

3. W urzędach skarbowych, z uwagi na nierównomierne obciążenie pracą komórek karnych skarbowych, planowana jest centralizacja tychże komórek;
4. Powołany został do działania specjalny zespół, którego celem będzie opracowanie zmian w zakresie ścieżki kariery oraz doskonalenia zawodowego pracowników i funkcjonariuszy KAS;
5. W br. nie będą przyznawane nagrody z funduszu 3% - owego. Można wnioskować wyłącznie o nagrody za szczególne osiągnięcia;
6. Dodatki kontrolerskie na razie będą przyznawane kwartalnie;
7. W najbliższym czasie nie wejdą w życie przepisy, na mocy których funkcjonariusze komórek dochodzeniowo-śledczych otrzymywaliby dodatki dochodzeniowo-śledcze. Funkcjonariusz tychże komórek, w uzasadnionych przypadkach, mogą otrzymywać dodatki specjalne;
8. Nie będzie zmian w sposobie naliczania emerytur mundurowych (do wyliczenia podstawy emerytury nadal będzie branych pod uwagę 10 najlepszych, następujących po sobie lat służby). Zapowiadane jest pismo Szefa KAS dotyczące tej kwestii;
9. Dodatki motywacyjne dla osób, które przepracowały odpowiednio – ponad 28 i ponad 25 lat, zostaną wprowadzone dopiero po roku 2024;
10. Poinformowano o dalszym zatrudnianiu na stanowiskach cywilnych osób, które nabyły prawo do emerytury mundurowej;
11. Skrócone zostaną nabory do pracy i służby w KAS. Planowane jest pominięcie pewnych etapów rekrutacji;
12. Szkolenie w służbie przygotowawczej będzie trwało 28 dni;
13. Wycofano się z pomysłu objęcia uprawnieniami emerytalnymi osób przeniesionych do służby np. z UKS;
14. Przygotowywana jest i przekazana zostanie do stosowania instrukcja dla rzeczników dyscyplinarnych;
15. Przygotowywany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o KAS przewidujący nowe istotne rozwiązania;
16. Szczepienia przeciw COVID-19 dla funkcjonariuszy SCS ruszą prawdopodobnie na początku marca br.;"

Mamy ewidentnie sprzeczny przekaz. Nie dziwi mnie to wcale.
Potwierdzam też dostałem ww. informację z narady.
 
Do wszystkich oburzonych propozycją zmiany: n) wyrównanie uprawnień emerytalnych dla członków korpusu służby cywilnej, którzy stali się funkcjonariuszami po przyjęciu propozycji służby, otrzymanej na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.) oraz tych członków korpusu służby cywilnej, którzy propozycję pełnienia służby otrzymali w późniejszym terminie, a wykonywali wcześniej zadania, o których mowa w art. 11g, art. 36 i art. 38 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720, z późn. zm.).

Art. 11g. kontr. skarb.​

Uprawnienia inspektorów i pracowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.​

1.
Uprawnienia, o których mowa w art. 11a uprawnienia inspektorów i pracowników ust. 1 pkt 2, 3 i 3a oraz art. 11f Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej ust. 1 i 2, przysługują inspektorom i pracownikom zatrudnionym w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej. Inspektorom i pracownikom tym przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa. Art. 11f Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Chodzi tu o garstkę osób które wykonywały w UKS wszelkie czynności związane ze zwalczaniem przestępczości, zatrzymywaniem niebezpiecznych osób, zabezpieczeniem kontrolerów podczas niebezpiecznych kontroli i działań. Broń i środki przymusu w UKS były przyznane o wiele wcześniej niż w SC.
A widzę że większość komentujących ten artykuł myśli chyba o wszystkich cywilach i to z wielką zawiścią

Mam wrażenie, że nie rozumiesz sytuacji. Chodzi o to, że nam odmówiono uznania okresu przed 09.99 bo nie byliśmy służbą a pracownikom UKS chcą dać mimo, że nie byli służbą. Ta sama sytuacja u celników jest sprawiedliwa a dla UKS niesprawiedliwa. To u każdego wywoła sprzeciw.
 
Do wszystkich oburzonych propozycją zmiany: n) wyrównanie uprawnień emerytalnych dla członków korpusu służby cywilnej, którzy stali się funkcjonariuszami po przyjęciu propozycji służby, otrzymanej na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.) oraz tych członków korpusu służby cywilnej, którzy propozycję pełnienia służby otrzymali w późniejszym terminie, a wykonywali wcześniej zadania, o których mowa w art. 11g, art. 36 i art. 38 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720, z późn. zm.).

Art. 11g. kontr. skarb.​

Uprawnienia inspektorów i pracowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.​

1.
Uprawnienia, o których mowa w art. 11a uprawnienia inspektorów i pracowników ust. 1 pkt 2, 3 i 3a oraz art. 11f Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej ust. 1 i 2, przysługują inspektorom i pracownikom zatrudnionym w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej. Inspektorom i pracownikom tym przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa. Art. 11f Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Chodzi tu o garstkę osób które wykonywały w UKS wszelkie czynności związane ze zwalczaniem przestępczości, zatrzymywaniem niebezpiecznych osób, zabezpieczeniem kontrolerów podczas niebezpiecznych kontroli i działań. Broń i środki przymusu w UKS były przyznane o wiele wcześniej niż w SC.
A widzę że większość komentujących ten artykuł myśli chyba o wszystkich cywilach i to z wielką zawiścią
A co powiesz na siłowo ucywilnionych po 31. 05.2017 na 12 miesi~cy lub dłużej, których przywrócono z powrotem do munduru na podst. art. 150 ust.7 ustawy o Kas, czyli dokładnie tego samego, którym do Służby Celno-Skarbowej mianowano byłych pracowników UKS?
Co im si~ nie należy "przerwa w życiorysie" jako okres równorzędny?
Tym bardziej, że wykonywali przed, w trakcie bycia cywilem i po powrocie do munduru dokładnie te same zadania zwane dumnie policyjnymi?
Skandal!!!
 
Do wszystkich oburzonych propozycją zmiany: n) wyrównanie uprawnień emerytalnych dla członków korpusu służby cywilnej, którzy stali się funkcjonariuszami po przyjęciu propozycji służby, otrzymanej na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.) oraz tych członków korpusu służby cywilnej, którzy propozycję pełnienia służby otrzymali w późniejszym terminie, a wykonywali wcześniej zadania, o których mowa w art. 11g, art. 36 i art. 38 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720, z późn. zm.).

Art. 11g. kontr. skarb.​

Uprawnienia inspektorów i pracowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.​

1.
Uprawnienia, o których mowa w art. 11a uprawnienia inspektorów i pracowników ust. 1 pkt 2, 3 i 3a oraz art. 11f Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej ust. 1 i 2, przysługują inspektorom i pracownikom zatrudnionym w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej. Inspektorom i pracownikom tym przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa. Art. 11f Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Chodzi tu o garstkę osób które wykonywały w UKS wszelkie czynności związane ze zwalczaniem przestępczości, zatrzymywaniem niebezpiecznych osób, zabezpieczeniem kontrolerów podczas niebezpiecznych kontroli i działań. Broń i środki przymusu w UKS były przyznane o wiele wcześniej niż w SC.
A widzę że większość komentujących ten artykuł myśli chyba o wszystkich cywilach i to z wielką zawiścią
Macie takie same prawa w Służbie jak my celnicy. Nie widzę powodu żeby w jednej służbie różnicować funkcjonariuszy.
Co my celnicy z innej gliny ulepieni???
Nie chodzi tu o fakt noszenia broni ale szeroko rozumiane zadania policyjne, które są zapisane w obu ustawach o Służbie Celnej (z 1999 r. i 2009 r.)
Argument z bronią nietrafiony-
PSP broni nie nosi, a emerytury mają wszyscy strażacy, którym wlicza si~ okres zatrudnienia poprzedzający powstanie PSP.
 
Życzę, "umundurowionym skarbowcom", żeby im zaliczyli okres pracy w UKSowskich realizacjach czy Wywiadzie. Rażące jest jednak to, że jednocześnie odmawiają nam zaliczenia okresu zatrudnienia w administracji celnej przed 1999 rokiem. Nie jest to sprawiedliwe i trudno to racjonalnie wytłumaczyć.
Największym skandalem jest dla mnie jednak zaliczenie urlopów bezpłatnych wyższej kadry do stażu emerytalnego. jest to prywata w czystej postaci. Uciekli na urlopy bezpłatne, żeby objąć lukratywne posadki dając sobie furtkę do łatwego powrotu do munduru, unikając ucywilnienia. Często są to osoby, które doprowadziły do ucywilnienia wielu funkcjonariuszy i utrudniały organizowanie społecznej akcji poparcia projektu obywatelskiego, który dał nam te emerytury. Teraz wyciągaja łapy po emeryturę. Jest to skandal.
Jasne jest, że nie chcą mieć luki w stażu służby, ale na to jest prostsze rozwiazanie. W ustawie emerytalnej wystarczy zmienić sposób wyliczenia z 10 kolejnych lat, na np 10 wybranych lat. W ten sposób każdy mógłby pominąć luki w służbie (w tym ucywilnieni)
 
Życzę, "umundurowionym skarbowcom", żeby im zaliczyli okres pracy w UKSowskich realizacjach czy Wywiadzie. Rażące jest jednak to, że jednocześnie odmawiają nam zaliczenia okresu zatrudnienia w administracji celnej przed 1999 rokiem. Nie jest to sprawiedliwe i trudno to racjonalnie wytłumaczyć.
Największym skandalem jest dla mnie jednak zaliczenie urlopów bezpłatnych wyższej kadry do stażu emerytalnego. jest to prywata w czystej postaci. Uciekli na urlopy bezpłatne, żeby objąć lukratywne posadki dając sobie furtkę do łatwego powrotu do munduru, unikając ucywilnienia. Często są to osoby, które doprowadziły do ucywilnienia wielu funkcjonariuszy i utrudniały organizowanie społecznej akcji poparcia projektu obywatelskiego, który dał nam te emerytury. Teraz wyciągaja łapy po emeryturę. Jest to skandal.
Jasne jest, że nie chcą mieć luki w stażu służby, ale na to jest prostsze rozwiazanie. W ustawie emerytalnej wystarczy zmienić sposób wyliczenia z 10 kolejnych lat, na np 10 wybranych lat. W ten sposób każdy mógłby pominąć luki w służbie (w tym ucywilnieni)
Też im tego życzę ale musi to być zrobione sprawiedliwie.
 
Do góry