Do Ministra Finansów w związku z projektem zmian do ustawy o KAS

Szanowny Pan

Tadeusz Kościński

Minister Finansów RPSzanowny Panie Ministrze.W konsultacjach wewnętrznych opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który wzbudził ogromne kontrowersje w środowisku.

Najlepiej atmosferę w KAS przedstawią funkcjonariusze. Oto przykładowy głos, jeden z wielu:

„…Teraz sprawa dotyczy dyrektorów którzy żeby uniknąć ucywilnienia i w celu zapewnienia sobie dobrze płatnych posad w MF czy IAS, wzięli urlopy bezpłatne. Teraz chcąc brać emeryturę muszą się zwolnić z KAS. Wracając do munduru mają dziurę w stażu i stąd te kombinacje.
Żałosna próba załatwienia prywaty za pieniądze podatnika”

„…To jest prawdziwy skandal i bezczelność, zwłaszcza, że projekt nic nie mówi o okresach przymusowego ucywilnienia szarych coli. Projekt stworzony dla elit. Warto posłuchać jak Dziedzic wił się przed komisją, żeby udowodnić, że praca w UKS była podobna do służby, a praca w cle przed 1999 to inna rzeczywistość.

Robią z siebie głupków. W naszym przypadku tłumaczyli, że nie jest ważne co się robiło, a liczył się tylko stosunek pracy. Przywoływaliśmy przykład Straży Pożarnej, nie chcieli słuchać. Teraz Dziedzic przywołuje ten podnoszony kiedyś przez nas argument, aby uzasadnić zaliczenie do emerytury pracy w UKS. Gdzie tu logika i konsekwencja?

To niehonorowo Panie ViceSzefieKAS"(...)”

Czytaj więcej w załączonym pliku
 

Attachments

  • celnicy101-20-pismo MF.pdf
    233,8 KB · Wyświetleń: 1 196
Sławek bardzo Cię przepraszam ale nie mogę się z Toba zgodzić bo przy takim postawieniu sprawy jak w pkt 1

pozbawiasz nas naszego moim zdaniem bardzo mocnego argumentu, którego użył TK przyznając nam prawo do emerytury mundurowej. Chodzi mi o czynności zwalczanie i ściganie przestępstw i wykroczeń. Funkcjonariusze celni mieli ten zapis w czynnościach przed 15.09.1999r natomiast cywilni pracownicy UKS czy nawet Służby Celnej nigdy tego zapisu nie mieli. Stawiając nas i ich w jednym szeregu pozbawiasz nas tego argumentu. Proszę Cię pomyśl o tym i nawet jeśli z jakiś powodów bardzo Ci zależy żeby praca w cywilnym UKS była zaliczana do uprawnień mundurowych to przynajmniej nie stawiaj nas w jednym szeregu i w jednym punkcie. Ani razu nie widziałem żebyś użył argumentu naszych czynności przed 1999 rokiem, a dopóki jest on podstawą przyznania nam emek przez TK to chyba warto z niego korzystac.
Stefan pleciesz bzdury. Ci cywilni pracownicy UKS mieli zwalczanie i ściganie przestępstw i wykroczeń w zakresie obowiązków od 1992 roku, kiedy to powstała Kontrola Skarbowa.
 
Stefan pleciesz bzdury. Ci cywilni pracownicy UKS mieli zwalczanie i ściganie przestępstw i wykroczeń w zakresie obowiązków od 1992 roku, kiedy to powstała Kontrola Skarbowa.
Czy uważasz, że sprawiedliwe byłoby danie UKS uprawnień emerytalnych z zaliczeniem lat od 1992r i zostawienie celnikom od 1999r? Czy dopuszczasz możliwość, że miłościwie nam panujący mogą coś takiego uchwalić?
 
Czy uważasz, że sprawiedliwe byłoby danie UKS uprawnień emerytalnych z zaliczeniem lat od 1992r i zostawienie celnikom od 1999r? Czy dopuszczasz możliwość, że miłościwie nam panujący mogą coś takiego uchwalić?
Uważam, że byłoby sprawiedliwie (i jeszcze przed 2017 rokiem było to dla mnie oczywiste) że uprawnienia emerytalne powinny przysługiwać wszystkim obecnie służącym w SCS z zaliczeniem wszystkich lat służby/pracy we wszystkich formacjach podległych MF i w samym MF. I celnikom przed 1999, i UKS od 1992, i GIC i RIC i IC, UC, US, IS itd. Do tej pory jak tworzono nowe formacje mundurowe to nikt nie pytał kto jakie zadania i na jakiej podstawie wykonywał, tylko brało się ludzi do nowej formacji i zaliczało staż pracy w poprzedniej formacji ze wszystkimi tego konsewencjami.
 
Uważam, że byłoby sprawiedliwie (i jeszcze przed 2017 rokiem było to dla mnie oczywiste) że uprawnienia emerytalne powinny przysługiwać wszystkim obecnie służącym w SCS z zaliczeniem wszystkich lat służby/pracy we wszystkich formacjach podległych MF i w samym MF. I celnikom przed 1999, i UKS od 1992, i GIC i RIC i IC, UC, US, IS itd. Do tej pory jak tworzono nowe formacje mundurowe to nikt nie pytał kto jakie zadania i na jakiej podstawie wykonywał, tylko brało się ludzi do nowej formacji i zaliczało staż pracy w poprzedniej formacji ze wszystkimi tego konsewencjami.
Ale po drodze...coś poszło nie w tym kierunku(n)
 
Uważam, że byłoby sprawiedliwie (i jeszcze przed 2017 rokiem było to dla mnie oczywiste) że uprawnienia emerytalne powinny przysługiwać wszystkim obecnie służącym w SCS z zaliczeniem wszystkich lat służby/pracy we wszystkich formacjach podległych MF i w samym MF. I celnikom przed 1999, i UKS od 1992, i GIC i RIC i IC, UC, US, IS itd. Do tej pory jak tworzono nowe formacje mundurowe to nikt nie pytał kto jakie zadania i na jakiej podstawie wykonywał, tylko brało się ludzi do nowej formacji i zaliczało staż pracy w poprzedniej formacji ze wszystkimi tego konsewencjami.
Co znaczy wszystkim obecnie służącym? Nie pisz bzdur!!! Po raz kolejny na tym forum dzielisz funkcjonariuszy na tych co już są na emeryturze i na tych, którzy jeszcze służą. Głupi podział, który wpisuje się świetnie w narrację tworzących przepisy.😡
 
Stefan pleciesz bzdury. Ci cywilni pracownicy UKS mieli zwalczanie i ściganie przestępstw i wykroczeń w zakresie obowiązków od 1992 roku, kiedy to powstała Kontrola Skarbowa.
No jak tam gburek zatkało kakało? Napisałeś, że plotę bzdury ale niczym tego nie poparłeś gdzie są te art z ustawy o uks o czynnościach zwalczania i ścigania przestępstw i wykroczeń.
 
No jak tam gburek zatkało kakało? Napisałeś, że plotę bzdury ale niczym tego nie poparłeś gdzie są te art z ustawy o uks o czynnościach zwalczania i ścigania przestępstw i wykroczeń.
Może gburek nie ma czasu, a męczycie dalej temat to znalazłem coś takiego w ustawie o kontroli skarbowej:
Art. 11a. 1. Inspektorzy i pracownicy mają prawo do: 1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 2) zatrzymywania i przeszukiwania osób oraz przeszukiwania pomieszczeń, bagażu i ładunku w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego skarbowego; 3) zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych w celu przeprowadzenia kontroli przewożonych towarów lub dokumentów przewozowych dotyczących tych towarów, a także badania towarów i pobierania ich próbek, oraz przeprowadzenia kontroli rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego; 3a) przeprowadzania doprowadzenia, o którym mowa w art. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 i 1165 oraz z 2014 r. poz. 24 i 1199), lub konwoju, o którym mowa w art. 4 pkt 3 tej ustawy;
Art. 33b. 1. W toku postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia oraz o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe prowadzonego przez inspektora jako finansowy organ postępowania przygotowawczego lub w toku postępowania kontrolnego prowadzonego przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej albo Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej .......
Art. 36b. 1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw skarbowych lub przestępstw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14b i art. 36c ust. 1 pkt 3, wywiad skarbowy może uzyskiwać dane niestanowiące treści odpowiednio, przekazu telekomunikacyjnego, przesyłki pocztowej ....
Więcej nie chce mi się szukać.
 
Może gburek nie ma czasu, a męczycie dalej temat to znalazłem coś takiego w ustawie o kontroli skarbowej:
Art. 11a. 1. Inspektorzy i pracownicy mają prawo do: 1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 2) zatrzymywania i przeszukiwania osób oraz przeszukiwania pomieszczeń, bagażu i ładunku w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego skarbowego; 3) zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych w celu przeprowadzenia kontroli przewożonych towarów lub dokumentów przewozowych dotyczących tych towarów, a także badania towarów i pobierania ich próbek, oraz przeprowadzenia kontroli rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego; 3a) przeprowadzania doprowadzenia, o którym mowa w art. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 i 1165 oraz z 2014 r. poz. 24 i 1199), lub konwoju, o którym mowa w art. 4 pkt 3 tej ustawy;
Art. 33b. 1. W toku postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia oraz o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe prowadzonego przez inspektora jako finansowy organ postępowania przygotowawczego lub w toku postępowania kontrolnego prowadzonego przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej albo Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej .......
Art. 36b. 1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw skarbowych lub przestępstw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14b i art. 36c ust. 1 pkt 3, wywiad skarbowy może uzyskiwać dane niestanowiące treści odpowiednio, przekazu telekomunikacyjnego, przesyłki pocztowej ....
Więcej nie chce mi się szukać.
Robert ale gdzie w tych zacytowanych przez Ciebie art jest użyty zwrot:
4) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, substancje chemiczne i ich mieszaniny, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe, prekursory materiałów wybuchowych podlegające ograniczeniom oraz towary i technologie o znaczeniu strategicznym;
5) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.1) ), zwanej dalej „Kodeksem karnym skarbowym”

;6) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko: a) zdrowiu, określonych w art. 55, 57, 61 i 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 437), b) dobrom kultury, określonych w art. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1330) i w art. 53ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506), c) prawom własności intelektualnej, określonych w art. 116–118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 i 1333) i w art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615), d) przyrodzie, określonych w art. 128 i art. 131 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422), e) środowisku, określonych w art. 183 § 2, 4, 5 i 6, w przypadku czynów, o których mowa w art. 183 § 2, 4 i 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137), zwanej dalej „Kodeksem karnym”, oraz przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, określonych w art. 244 Kodeksu karnego, w zakresie niestosowania się do zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, f) ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym, określonym w art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194 oraz z 2016 r. poz. 1228) – oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celną;
Robert może i dla Ciebie cytowane art z obu ustaw są tożsame. Ale mnie nie przekonałeś. Biorąc to na logikę to, to co jest napisane w ustawie o uks nie ma nic wspólnego z czynnościami z ustawy o SC z art.2 ust. 4,5,6.
 
Robert ale gdzie w tych zacytowanych przez Ciebie art jest użyty zwrot:
Robert może i dla Ciebie cytowane art z obu ustaw są tożsame. Ale mnie nie przekonałeś. Biorąc to na logikę to, to co jest napisane w ustawie o uks nie ma nic wspólnego z czynnościami z ustawy o SC z art.2 ust. 4,5,6.
Stefan, zadałeś proste pytanie: gdzie są te art z ustawy o uks o czynnościach zwalczania i ścigania przestępstw i wykroczeń. Więc ci je wymieniłem, ściślej dokładne brzmienie z ustawy wziąłem. Nie mam cię wcale zamiaru przekonywać, ale trudno, żeby tworząc każdą ustawę, której "wykonawcy" będą mieli w zakresie zwalczanie przestępstw i wykroczeń, robić dopisek: " tożsame z zadaniami SC z art. 2 ust. 4,5,6".

Art. 2 ust.1 pkt 12) zapobieganie i wykrywanie naruszeń krajowych przepisów celnych oraz ściganie naruszeń krajowych lub wspólnotowych przepisów celnych przez wykonywanie nadzoru transgranicznego osób, miejsc, środków transportu i towarów oraz dostawy kontrolowanej, w rozumieniu Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. poz. 31);
pkt.18) współdziałanie ze Służbą Celną w zakresie zwalczania przestępstw skarbowych, o których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego;
 
Ostatnia edycja:
Z ustawy o policji:
art.1 pkt
4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,

z ustawy o SG:
art. 1 pkt
4) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej, a w szczególności:

z ustawy o Służbie Celnej
art. 2 pkt.
4) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń

z ustawy o uks
brak

I wszystko w temacie.
 
Z ustawy o policji:
art.1 pkt
4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,

z ustawy o SG:
art. 1 pkt
4) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej, a w szczególności:

z ustawy o Służbie Celnej
art. 2 pkt.
4) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń

z ustawy o uks
brak

I wszystko w temacie.
🤣🤣🤣
 
No jak tam gburek zatkało kakało? Napisałeś, że plotę bzdury ale niczym tego nie poparłeś gdzie są te art z ustawy o uks o czynnościach zwalczania i ścigania przestępstw i wykroczeń.
Inspektor Kontroli Skarbowej to był samodzielny organ postępowania przygotowawczego. Tyle w temacie.
Jeśli chcesz artykuły to sięgnij do ustawy o Kontroli Skarbowej oraz do kpk i kks to się czegoś dowiesz. Kolega wyżej zacytował kilka artykułów.
 
Inspektor Kontroli Skarbowej to był samodzielny organ postępowania przygotowawczego. Tyle w temacie.
Jeśli chcesz artykuły to sięgnij do ustawy o Kontroli Skarbowej oraz do kpk i kks to się czegoś dowiesz. Kolega wyżej zacytował kilka artykułów.
gburek napisze Ci tak. Moim zdaniem cywini pracownicy skarbowości nie powinni dostać emek za cywila, zresztą tak samo jak my bo nie mieli za ten czas stosunku służbowego tylko umowę o pracę. Tak naprawdę to mam to w d... czy oni to dostaną czy nie. Ale to jest ostatnie skur...synstwo, jak na komisji jakiś gość wmawia mi, że lata cywilne pracowników cywilnych mogą być zaliczone do emek bo wykonywali czynności a moje czynności wykonywane przed 1999 rokiem pomimo, że wyraźnie mam napisane ściganie i zwalczanie przestępstw nie mogą być zaliczone do emki. Ja przed 1999 rokiem to w w garniturze pełniłem służbę, natomiast na czapce to kurę nosiłem. A te ich art dotyczące zwalczania są i tak mocno naciągane.
 
Do góry