30.09. o godz.10.00 spotkanie ostatniej szansy w MF

Związek Zawodowy Celnicy PL informuje, że w reakcji na nasze pismo skierowane do Ministra Finansów, które jest dostępne pod linkiem,
sekretariat Pana Ministra Tadeusza Kościńskiego poinformował nas w dniu 23.09.2021 r., że "w związku z nadesłaną prośbą o spotkanie z Panem Ministrem Tadeuszem Kościński w celu przedstawienia przez resort propozycji ustawy modernizacyjnej dla Krajowej Administracji Skarbowej na najbliższe lata, z wyszczególnieniem konkretnych kwot na motywacyjny system wynagrodzeń i inwestycje, uprzejmie informuję, że ze względu na wcześniej zaplanowane obowiązki służbowe, Pana Ministra na spotkaniu reprezentować będzie Pani Magdalena Rzeczkowska – Szef Krajowej Administracji Skarbowej"

ZZ Celnicy PL wysłał także do Pani Minister Magdaleny Rzeczkowskiej e-mail z konkretną propozycją zawarcia porozumienia(wzorem MSWiA), które zagwarantuje podwyżki w KAS na zbliżonym poziomie co w innych formacjach i zagwarantuje także przyjęcie kolejnej modernizacji dla KAS oraz wyrównanie zamrożonych kwot z obecnej Uchwały modernizacyjnej.
Pani Minister już 22.09. w odpowiedzi poinformowała ZZ Celnicy PL, że zostanie do nas wysłane zaproszenie na spotkanie 30.09.2021 r.

Dzisiaj otrzymaliśmy zaproszenie na 30.09. na godz. 10:00, na które zostały zaproszone także inne związki zawodowe z KAS.

Oczekujemy na tym spotkaniu przedstawienia konkretnych propozycji podwyżek z upoważnienia Ministra Finansów w celu zawarcia porozumienia ze stroną społeczną w zakresie gwarancji wyżej opisanych regulacji.
Brak konkretów i woli podpisania porozumienia uznamy za brak inicjatywy MF do zagwarantowania równego traktowania i pogłębianie dyskryminacji w stosunku do innych formacji.
 

małe pytanko Czy i Jaka służba w RP nie jest uważana za służbę w rozumieniu równego traktowania?
 
Myślę, że jest teraz najwyższy czas na konktretną podwyżkę w stopniu. Jesteśmy służbą mundurową przecież, a jakie dodatki są każdy z nas wie. Awans w stopniu, to niecałe 50 zł brutto, żenada.
 
Szanowni Państwo, Pracownicy i Funkcjonariusze KAS!
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z bieżącymi informacjami związanymi z funkcjonowaniem Krajowej Administracji Skarbowej.


Dzień Krajowej Administracji Skarbowej

W tym roku centralne obchody Dnia KAS odbyły się 21 września w Bydgoszczy. Podczas obchodów podsumowaliśmy dotychczasowe osiągnięcia i przedstawiliśmy kierunki działania na przyszłość. W uznaniu wkładu w rozwój Krajowej Administracji Skarbowej wyróżniliśmy łącznie 10 319 pracowników i funkcjonariuszy.

Osoby te otrzymały awans na wyższe stanowisko lub stopień służbowy bądź otrzymały podwyższenie wynagrodzenia lub uposażenia. To oznacza, że co piąty funkcjonariusz lub pracownik otrzymał w tym roku awans. Dążymy do tego, aby KAS był przyjaznym, właściwie doposażonym i wynagradzanym miejscem pracy i służby. Dlatego w 2019 r. została podjęta decyzja o modernizacji KAS, która obowiązuje do 2022 r.

Już od 2017 roku przeznaczano środki na podwyższenie wynagrodzeń i uposażeń:
1) w 2017 r. przeciętna podwyżka miesięcznie na 1 etat wyniosła:
 • dla członków korpusu służby cywilnej 167 zł,
 • dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 102 zł,
 • dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej 93 zł,
2) w 2019 r. przeciętna podwyżka miesięcznie na 1 etat wyniosła:
 • dla członków korpusu służby cywilnej 510 zł,
 • dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 488 zł,
 • dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej 531 zł,
3) w 2020 r. przeciętna podwyżka z Uchwały Modernizacyjnej miesięcznie na 1 etat wyniosła:
 • dla członków korpusu służby cywilnej 503 zł,
 • dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 476 zł,
 • dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej 468 zł.
Łącznie w latach 2017 - 2020 na podwyższenie wynagrodzeń i uposażeń przeznaczono 843 826 000 zł.
Planowana jest kolejna transza środków na 2022 r.

Pomimo trudnego, obarczonego skutkami pandemii roku, uruchomiłam środki finansowe na nagrody za szczególne osiągnięcia. Kolejną działalnością, której celem jest polepszenie warunków pracy i służby są nakłady na inwestycje, zarówno finansowane ze środków budżetowych jak i ze środków z Uchwały Modernizacyjnej. Na bieżąco realizowane są zaplanowane inwestycje w infrastrukturę, między innymi:

budowa siedzib dla jednostek KAS w Gorzowie Wielkopolskim, Otwocku i Przemyślu,

modernizacja budynków w Białymstoku, Katowicach, Lublinie, Lubartowie, Pucku, Zawierciu i innych lokalizacjach,

rozbudowa sieci informatycznych (docelowo w ponad 190 lokalizacjach),

zakup sprzętu informatycznego, niezbędnego obecnie do świadczenia pracy zdalnej,

oraz szereg zakupów wyposażenia podwyższającego skuteczność kontroli (w tym: środki transportu, stacjonarne i mobilne skanery RTG, broń i amunicja, wysokowydajne komputery, serwery i systemy informatyczne) jak i standard warunków pracy i służby (termomodernizacje, zakup klimatyzatorów, sprzętu i wyposażenia biurowego).


Mam nadzieję, że wszyscy zauważamy te pozytywne zmiany, które zachodzą w naszej organizacji, zarówno te związanie z podwyższaniem wynagrodzeń i uposażeń pracowników i funkcjonariuszy, jak również doposażaniem jednostek.

Pragnę zapewnić, że niezwykle istotnym celem KAS jest dbałość i troska o tworzenie atrakcyjnego miejsca pracy i służby. Miejsca, które pozwala na zachowanie bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej wszystkich zatrudnionych i pełniących służbę osób.

Chcę Państwa zapewnić o tym, że nieustająco prowadzimy i planujemy działania, których celem jest wsparcie KAS. Coroczne obchody Dnia KAS są okazją do tego, by te starania podsumować. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję za Waszą codzienną pracę, trud, zaangażowanie i determinację. To honor i duma być częścią takiego zespołu.
Tym tekstem MF daje znać i mówi: WIDZIMY , ŻE JESTEŚCIE WKURZENI. Ale jest dodatkowy przekaz ALE POPATRZCIE JACY BYLIŚMY CHOJNI W LATACH OD 2017 DO 2020. A ja na to mówię, że te mizerne podwyżki w 2017 r. to z pieniędzy wygaszonych funkcjonariuszy i ucywilnionych, którym obniżono wynagrodzenie. Podwyżki w kolejnych latach, to dzięki służbom mundurowym, bo nasz zz walczył o równe traktowanie. Pani Minister proszę wziąć przykład z Ministra Ziobry i powiedzieć: MOJE SŁUZBY NIE SĄ GORSZE OD INNYCH.
 
jak widać wszystkie służby już wynegocjonowaly 500 zł podwyżki, tylko nasi przełożeni jak zwykle traktują nas inaczej...Mimo wszystko trzymamy kciuki Panie Sławku, powodzenia, czekamy na sygnał.
 
Ostatnia edycja:
Szanowni Państwo, Pracownicy i Funkcjonariusze KAS!
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z bieżącymi informacjami związanymi z funkcjonowaniem Krajowej Administracji Skarbowej.


Dzień Krajowej Administracji Skarbowej

W tym roku centralne obchody Dnia KAS odbyły się 21 września w Bydgoszczy. Podczas obchodów podsumowaliśmy dotychczasowe osiągnięcia i przedstawiliśmy kierunki działania na przyszłość. W uznaniu wkładu w rozwój Krajowej Administracji Skarbowej wyróżniliśmy łącznie 10 319 pracowników i funkcjonariuszy.

Osoby te otrzymały awans na wyższe stanowisko lub stopień służbowy bądź otrzymały podwyższenie wynagrodzenia lub uposażenia. To oznacza, że co piąty funkcjonariusz lub pracownik otrzymał w tym roku awans. Dążymy do tego, aby KAS był przyjaznym, właściwie doposażonym i wynagradzanym miejscem pracy i służby. Dlatego w 2019 r. została podjęta decyzja o modernizacji KAS, która obowiązuje do 2022 r.

Już od 2017 roku przeznaczano środki na podwyższenie wynagrodzeń i uposażeń:
1) w 2017 r. przeciętna podwyżka miesięcznie na 1 etat wyniosła:
 • dla członków korpusu służby cywilnej 167 zł,
 • dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 102 zł,
 • dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej 93 zł,
2) w 2019 r. przeciętna podwyżka miesięcznie na 1 etat wyniosła:
 • dla członków korpusu służby cywilnej 510 zł,
 • dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 488 zł,
 • dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej 531 zł,
3) w 2020 r. przeciętna podwyżka z Uchwały Modernizacyjnej miesięcznie na 1 etat wyniosła:
 • dla członków korpusu służby cywilnej 503 zł,
 • dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 476 zł,
 • dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej 468 zł.
Łącznie w latach 2017 - 2020 na podwyższenie wynagrodzeń i uposażeń przeznaczono 843 826 000 zł.
Planowana jest kolejna transza środków na 2022 r.

Pomimo trudnego, obarczonego skutkami pandemii roku, uruchomiłam środki finansowe na nagrody za szczególne osiągnięcia. Kolejną działalnością, której celem jest polepszenie warunków pracy i służby są nakłady na inwestycje, zarówno finansowane ze środków budżetowych jak i ze środków z Uchwały Modernizacyjnej. Na bieżąco realizowane są zaplanowane inwestycje w infrastrukturę, między innymi:

budowa siedzib dla jednostek KAS w Gorzowie Wielkopolskim, Otwocku i Przemyślu,

modernizacja budynków w Białymstoku, Katowicach, Lublinie, Lubartowie, Pucku, Zawierciu i innych lokalizacjach,

rozbudowa sieci informatycznych (docelowo w ponad 190 lokalizacjach),

zakup sprzętu informatycznego, niezbędnego obecnie do świadczenia pracy zdalnej,

oraz szereg zakupów wyposażenia podwyższającego skuteczność kontroli (w tym: środki transportu, stacjonarne i mobilne skanery RTG, broń i amunicja, wysokowydajne komputery, serwery i systemy informatyczne) jak i standard warunków pracy i służby (termomodernizacje, zakup klimatyzatorów, sprzętu i wyposażenia biurowego).


Mam nadzieję, że wszyscy zauważamy te pozytywne zmiany, które zachodzą w naszej organizacji, zarówno te związanie z podwyższaniem wynagrodzeń i uposażeń pracowników i funkcjonariuszy, jak również doposażaniem jednostek.

Pragnę zapewnić, że niezwykle istotnym celem KAS jest dbałość i troska o tworzenie atrakcyjnego miejsca pracy i służby. Miejsca, które pozwala na zachowanie bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej wszystkich zatrudnionych i pełniących służbę osób.

Chcę Państwa zapewnić o tym, że nieustająco prowadzimy i planujemy działania, których celem jest wsparcie KAS. Coroczne obchody Dnia KAS są okazją do tego, by te starania podsumować. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję za Waszą codzienną pracę, trud, zaangażowanie i determinację. To honor i duma być częścią takiego zespołu.
Jestem ciekawy kto widział te przeciętne 488 zł, wysokowydajne komputery, serwery, systemy informatyczne (tu mnie najbardziej rozbawili).
 
Jestem ciekawy kto widział te przeciętne 488 zł, wysokowydajne komputery, serwery, systemy informatyczne (tu mnie najbardziej rozbawili).
tak wygląda propaganda sukcesu, wszystko jest pięknie na papierze tylko nijak ma się do rzeczywistości,
awanse w stanowiskach spowodowały wzrost mnożnika o 0,01, komputery stare wiecznie reanimowane, a latem podczas upałów dostaliśmy klimatyzator zwany wiatrakiem..... a poza tym jest super i kocham tę służbę serio.
 
Na fotorelacji z obchodów widziałem, że szefowa ma już trzecią inspektorską gwiazdkę na pagonach.
Jestem ciekawy czy ten mundur coś dla niej znaczy, nie pokazuje się w nim zbyt często.
Jutro się okaże, czy czuje jakikolwiek związek z funkcjonariuszami którym szefuje. Ma szansę pokazać, że ma jakąś wizję podnoszenia statusu funkcjonariuszy i korpusu SC, chyba, że chce być zapamiętana tylko z wprowadzenia piątkowego cyklu ulgi językowej.
Pewnie niedługo zostanie generałem. Generałowie często otrzymywali jakieś przydomki (Rydz-Śmigły, Komorowski-Bor, Fieldorf-Nil,...). Jeśli szefowa nie poda jutro żadnych konkretów ma szansę, że w historii cła (i skarbowości) zapisze się jako Magdalena Nicniemogę-Rzeczkowska
 
Ostatnia edycja:
Związek Zawodowy Celnicy PL informuje, że w reakcji na nasze pismo skierowane do Ministra Finansów, które jest dostępne pod linkiem,
sekretariat Pana Ministra Tadeusza Kościńskiego poinformował nas w dniu 23.09.2021 r., że "w związku z nadesłaną prośbą o spotkanie z Panem Ministrem Tadeuszem Kościński w celu przedstawienia przez resort propozycji ustawy modernizacyjnej dla Krajowej Administracji Skarbowej na najbliższe lata, z wyszczególnieniem konkretnych kwot na motywacyjny system wynagrodzeń i inwestycje, uprzejmie informuję, że ze względu na wcześniej zaplanowane obowiązki służbowe, Pana Ministra na spotkaniu reprezentować będzie Pani Magdalena Rzeczkowska – Szef Krajowej Administracji Skarbowej"

ZZ Celnicy PL wysłał także do Pani Minister Magdaleny Rzeczkowskiej e-mail z konkretną propozycją zawarcia porozumienia(wzorem MSWiA), które zagwarantuje podwyżki w KAS na zbliżonym poziomie co w innych formacjach i zagwarantuje także przyjęcie kolejnej modernizacji dla KAS oraz wyrównanie zamrożonych kwot z obecnej Uchwały modernizacyjnej.
Pani Minister już 22.09. w odpowiedzi poinformowała ZZ Celnicy PL, że zostanie do nas wysłane zaproszenie na spotkanie 30.09.2021 r.

Dzisiaj otrzymaliśmy zaproszenie na 30.09. na godz. 10:00, na które zostały zaproszone także inne związki zawodowe z KAS.

Oczekujemy na tym spotkaniu przedstawienia konkretnych propozycji podwyżek z upoważnienia Ministra Finansów w celu zawarcia porozumienia ze stroną społeczną w zakresie gwarancji wyżej opisanych regulacji.
Brak konkretów i woli podpisania porozumienia uznamy za brak inicjatywy MF do zagwarantowania równego traktowania i pogłębianie dyskryminacji w stosunku do innych formacji.
Ktoś ma jakieś pierwsze przecieki ze spotkania? Są jakieś konkrety czy lanie wody?
 
Do góry