Służba celna

Nowi wiceministrowie w MF

 • 1 114
 • 1
Jak wynika z informacji DGP w piątek po południu w Ministerstwie Finansów pojawią się nowi wiceministrowie.

Tematy na spotkanie z Szefem KAS

 • 5 482
 • 25
Pracownicy i Funkcjonariusze KAS

Koleżanki i Koledzy.

W związku z zaproszeniem ZZ na spotkanie z Szefem KAS, które odbędzie się przy okazji narady kadry kierowniczej KAS, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesyłanie zagadnień i tematów do poruszenia na spotkaniu.
Proszę o przesyłanie zagadnień wraz z uzasadnieniem.
Tematy można przesyłać w terminie do dnia 27.06.2019r. do godz. 20:00 na e-mail slawomir.siwy@celnicy.pl
Spotkanie odbędzie się w dniu 8.07. jednak strona ministerialna zastrzegła termin na zgłoszenia zagadnień do 28.06.2019r.
Proszę o rozpowszechnienie tej informacji w KAS. Jeżeli ktoś nie zdąży zgłosić zagadnień w ww. terminie to proszę o przekazanie ich wyjątkowo w takich przypadkach do dnia 28.06. do godz. 12:00

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

"CHWAŁA OFIARNYM I NIEUSTRASZONYM" - wyróżnienie dla ZZ CELNICY PL

 • 588
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL został uhonorowany orderem "CHWAŁA OFIARNYM I NIEUSTRASZONYM". W dniu 15.06. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej i przyjąć to prestiżowe odznaczenie z rąk Księdza Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka.
Ps. Cieszy mnie niezmiernie, że działalność związku jest zauważana i doceniana. Wcześniej przez świat nauki - Medal "VIRTUS EST PERFECTA RATIO" i obecnie przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego i Koleżanki i Kolegów z Policji, za co bardzo serdecznie dziękuję.
Ośrodki władzy odbierają naszą działalność nieco inaczej, co jest znamienne, choć podłoże takiego podejścia jest dość czytelne. To mnie specjalnie nie martwi, bo władza dużo czerpie z naszych pism, pomysłów, ale oczywiście tym się nie chwali. Ważne, że wdraża, choć niedobrze, że dużo zniekształca, osłabiając tym samym możliwości skuteczniejszej walki z szarą strefą. Jestem przekonany, że także ośrodki władzy otworzą się prędzej czy później na...

Jak skarbówka walczy z handlem pustymi fakturami w internecie

 • 449
 • 0
Administracja skarbowa skutecznie likwiduje oferty pustych faktur. Na razie tylko w internecie, w świecie realnym sukcesów wciąż jest niewiele.

Wywiad z Ministrem Marianem Banasiem

 • 1 205
 • 4
Nowy minister finansów Marian Banaś: Polska dzięki walce z szarą strefą ma wysoki wzrost gospodarczy, większy niż Niemcy

Skarbówka ostrzega: ta pani u nas nie pracuje!

 • 555
 • 1
Także mieszkańcy Mielca otrzymali ostatnio e-maile z Urzędu Skarbowego zapowiadające wszczęcie kontroli. Urząd Skarbowy w Mielcu informuje, że to oszustwo.
- W związku z fałszywymi wiadomościami e-mail, w których autor informuje o zamiarze zainicjowania kontroli i wyznacza jej termin uprzejmie informujemy, że urzędy skarbowe nie są autorami takich wiadomości, a mgr Marzena F. nie jest pracownikiem żadnego urzędu skarbowego - informuje Urząd Skarbowy w Mielcu...

Gang zarobił blisko 300 mln zł na nielegalnym handlu suszem tytoniowym

 • 476
 • 0
Co najmniej 500 ton suszu tytoniowego trafiło do Polski za sprawą gangu, który sprzedawał go unikając płacenia podatku. Pozorowano fikcyjne transakcje między kilkoma firmami z Polski i Niemiec. Według oficjalnych szacunków Skarb Państwa stracił na działalności grupy ponad 292 miliony złotych...

Żołnierz pójdzie na emeryturę bez względu na wiek

 • 2 246
 • 3
Wszyscy funkcjonariusze i wojskowi nie będą musieli czekać z przejściem na emeryturę do 55. roku życia. Nowe przepisy powinny wejść w życie już w lipcu tego roku - pisze w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna"...

Piotr Duda wraz z Prezydentem wypełniają testament Kiszczaka!

 • 1 342
 • 3
To, czego nie zdołał zrobić kiedyś Czesław Kiszczak, chce zrobić Piotr Duda rękoma Prezydenta RP. Prezydent skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dotyczący pluralizmu związkowego w służbach mundurowych. Ustawodawcza inicjatywa stanowi odpowiedź na wniosek skierowany przez Piotra Dudę, który nigdy nie krył, że podporządkowanie sobie służb mundurowych jest jego osobistym marzeniem...

We wrześniu Sąd Rejonowy w Krakowie nakazał przywrócić pracownika do pracy na dotychczasowych warunkach.

 • 1 454
 • 1
16 maja 2019 roku przed SO w Krakowie odbyła się rozprawa w sprawie pracownika cywilnego bez propozycji. We wrześniu Sąd Rejonowy w Krakowie nakazał przywrócić pracownika do pracy na dotychczasowych warunkach. DIAS złożył apelację. Sąd apelację oddalił.

List Szefa KAS do pracowników i funkcjonariuszy KAS

 • 1 127
 • 0
List Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotra Walczaka do Pracowników i Funkcjonariuszy KAS


Koleżanki i Koledzy

z Krajowej Administracji Skarbowej


Premier na wniosek Ministra Finansów powołał mnie z dniem 12 czerwca b.r. na stanowisko Szefa KAS. To dla mnie wielki zaszczyt, ale jeszcze większa odpowiedzialność, kierować najważniejszą organizacją w Naszym Kraju. Najważniejszą, ponieważ od jej skuteczności zależy rozwój Polski. Kluczową dla mnie częścią Naszej Administracji jesteście Wy, pracownicy i funkcjonariusze KAS. Nawet najlepsze Kierownictwo nic nie zdziała bez Waszego wsparcia. Liczę na Waszą pomoc w dalszym budowaniu sprawnej i efektywnej organizacji, w której z pracy i służby każdy będzie mógł czuć się dumny.

Najważniejsze dla mnie jest zbudowanie w społeczeństwie wizerunku Skarbowości z ludzką twarzą, gdzie przedsiębiorca i podatnik będzie czuł zrozumienie i wsparcie, a przestępca ekonomiczny strach przed jej skutecznością. Równie ważne jest...

Rząd przyjął Uchwałę modernizacyjną

 • 1 426
 • 1
List Ministra Finansów Mariana Banasia do Pracowników i Funkcjonariuszy KAS dotyczący Modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022


Szanowni Państwo

Pracownicy i Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej


Z przyjemnością i satysfakcją informuję Państwa, że Rada Ministrów przyjęła dziś uchwałę w sprawie ustanowienia programu „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”. Zagwarantowanie możliwości wieloletniego rozwoju KAS oraz zapewnienie Państwu odpowiednich warunków pracy i służby było moim osobistym celem od momentu powstania nowej administracji skarbowej. Przyjęty dzisiaj przez Radę Ministrów program postrzegam jako bardzo istotny etap procesu budowy nowoczesnej i efektywnej administracji skarbowej, który wspólnie rozpoczęliśmy w marcu 2017 r.

KAS jest służbą współodpowiedzialną za bezpieczeństwo finansowe państwa, dlatego uchwała modernizacyjna jest inwestycją w formację, która realizuje zadania o strategicznym...

Opinia ZZ Celnicy PL do projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ...

 • 11 749
 • 64
Publikujemy opinię ZZ Celnicy PL wysłaną w dniu 05.06.2019r. do projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ...
Projekt ustawy wpłynął z MSWiA do ZZ drogą mailową dnia 04.06.

Wniosek Prezesa NSA - sprawa "ucywilnienia"

 • 3 519
 • 9
Wniosek

o podjęcie uchwały w składzie siedmiu sędziów

Naczelnego Sądu Administracyjnego

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107 ze zm.) oraz art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a.

wnoszę o podjęcie uchwały wyjaśniającej:​


„Czy przyjęcie przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej propozycji zatrudnienia i przekształcenie, z dniem określonym w tej propozycji, na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 ze zm.) dotychczasowego stosunku służby w służbie przygotowawczej lub stałej w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę odpowiednio na czas nieokreślony albo określony, wiąże się z...

Kto pokieruje KAS po odejściu Banasia?

 • 2 052
 • 1
Kto pokieruje KAS po odejściu Banasia? Najczęściej mówi się o Piotrze Walczaku.
Do momentu wyboru nowego dyrektora Krajową Administracją Skarbową zarządzał będzie I zastępca Paweł Cybulski. Ale to nazwisko Walczaka wymieniane jest częściej w kontekście stałego szefowania KAS. Dziś nadzoruje on pion odpowiedzialny za walkę z przestępczością podatkową i agresywnymi optymalizacjami. W maju ubiegłego roku prezydent awansował go na nadinspektora, dzięki czemu Walczak znalazł się w korpusie generalskim.

Rekonstrukcja rządu. Paweł Cybulski przejmuje stery KAS

 • 1 059
 • 0
W związku z powołaniem na urząd ministra finansów w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego Mariana Banasia, do czasu wyboru nowego szefa KAS ten funkcję będzie pełnił Paweł Cybulski.

Nowy minister finansów. Kim jest Marian Banaś?

 • 1 954
 • 1
Potwierdzają się informacje money.pl, dotychczasowy szef KAS obejmie tekę ministra finansów. Marian Banaś zostanie zaprzysiężony na kilka miesięcy przed wyborami do parlamentu.

Celnicy walczą w sądach o świadectwa służby

 • 1 617
 • 3
Dwa lata po wejściu w życie przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej nadal nie jest wyjaśniona sytuacja kilku tysięcy funkcjonariuszy przeniesionych do cywila.

"Natomiast Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL, dodaje, że nie widać końca zakończenia sporów wokół spraw kadrowych.

– Należy podkreślić, że przy wprowadzaniu KAS nie były przestrzegane przesłanki ustawowe, tj. nie były brane pod uwagę kwalifikacje i doświadczenie. Jak orzekają sądy, reforma nie może być okazją do arbitralnej i zupełnie dowolnej wymiany kadr – dodaje Sławomir Siwy. – I właśnie dlatego część osób złożyła już skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jeśli organy wciąż będą przewlekać sprawy, pracownicy i funkcjonariusze zostaną zmuszeni do zwrócenia się o pomoc do wszystkich instytucji UE – dodaje."
[URL...

Projekt emerytalny jest na Rządzie!

 • 3 700
 • 1
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniowym systemie emerytalnym jest na stronie BIP KPRM. Innymi słowy jest na Rządzie. 👍

Kto zostanie nowym Ministrem Finansów?

 • 6 959
 • 34
Z rządu odejdzie także Teresa Czerwińska, która miała podjąć wspomnianą decyzję już kilka tygodni temu, jednak ogłoszono ją dopiero po wyborach. Nowym szefem resortu finansów może zostać Jacek Sasin. Możliwe również, że na stanowisko powróci premier Mateusz Morawiecki, którego w pełnieniu obowiązków będzie wspierał obecny wiceminister Leszek Skiba.
Do góry