Służba Celna

Tematy na spotkanie z Szefem KAS

 • 5 854
 • 25
Pracownicy i Funkcjonariusze KAS

Koleżanki i Koledzy.

W związku z zaproszeniem ZZ na spotkanie z Szefem KAS, które odbędzie się przy okazji narady kadry kierowniczej KAS, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesyłanie zagadnień i tematów do poruszenia na spotkaniu.
Proszę o przesyłanie zagadnień wraz z uzasadnieniem.
Tematy można przesyłać w terminie do dnia 27.06.2019r. do godz. 20:00 na e-mail slawomir.siwy@celnicy.pl
Spotkanie odbędzie się w dniu 8.07. jednak strona ministerialna zastrzegła termin na zgłoszenia zagadnień do 28.06.2019r.
Proszę o rozpowszechnienie tej informacji w KAS. Jeżeli ktoś nie zdąży zgłosić zagadnień w ww. terminie to proszę o przekazanie ich wyjątkowo w takich przypadkach do dnia 28.06. do godz. 12:00

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

Jak skarbówka walczy z handlem pustymi fakturami w internecie

 • 559
 • 0
Administracja skarbowa skutecznie likwiduje oferty pustych faktur. Na razie tylko w internecie, w świecie realnym sukcesów wciąż jest niewiele.

Wywiad z Ministrem Marianem Banasiem

 • 1 401
 • 4
Nowy minister finansów Marian Banaś: Polska dzięki walce z szarą strefą ma wysoki wzrost gospodarczy, większy niż Niemcy

Skarbówka ostrzega: ta pani u nas nie pracuje!

 • 669
 • 1
Także mieszkańcy Mielca otrzymali ostatnio e-maile z Urzędu Skarbowego zapowiadające wszczęcie kontroli. Urząd Skarbowy w Mielcu informuje, że to oszustwo.
- W związku z fałszywymi wiadomościami e-mail, w których autor informuje o zamiarze zainicjowania kontroli i wyznacza jej termin uprzejmie informujemy, że urzędy skarbowe nie są autorami takich wiadomości, a mgr Marzena F. nie jest pracownikiem żadnego urzędu skarbowego - informuje Urząd Skarbowy w Mielcu...

Gang zarobił blisko 300 mln zł na nielegalnym handlu suszem tytoniowym

 • 627
 • 0
Co najmniej 500 ton suszu tytoniowego trafiło do Polski za sprawą gangu, który sprzedawał go unikając płacenia podatku. Pozorowano fikcyjne transakcje między kilkoma firmami z Polski i Niemiec. Według oficjalnych szacunków Skarb Państwa stracił na działalności grupy ponad 292 miliony złotych...

Żołnierz pójdzie na emeryturę bez względu na wiek

 • 2 417
 • 3
Wszyscy funkcjonariusze i wojskowi nie będą musieli czekać z przejściem na emeryturę do 55. roku życia. Nowe przepisy powinny wejść w życie już w lipcu tego roku - pisze w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna"...

List Szefa KAS do pracowników i funkcjonariuszy KAS

 • 1 262
 • 0
List Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotra Walczaka do Pracowników i Funkcjonariuszy KAS


Koleżanki i Koledzy

z Krajowej Administracji Skarbowej


Premier na wniosek Ministra Finansów powołał mnie z dniem 12 czerwca b.r. na stanowisko Szefa KAS. To dla mnie wielki zaszczyt, ale jeszcze większa odpowiedzialność, kierować najważniejszą organizacją w Naszym Kraju. Najważniejszą, ponieważ od jej skuteczności zależy rozwój Polski. Kluczową dla mnie częścią Naszej Administracji jesteście Wy, pracownicy i funkcjonariusze KAS. Nawet najlepsze Kierownictwo nic nie zdziała bez Waszego wsparcia. Liczę na Waszą pomoc w dalszym budowaniu sprawnej i efektywnej organizacji, w której z pracy i służby każdy będzie mógł czuć się dumny.

Najważniejsze dla mnie jest zbudowanie w społeczeństwie wizerunku Skarbowości z ludzką twarzą, gdzie przedsiębiorca i podatnik będzie czuł zrozumienie i wsparcie, a przestępca ekonomiczny strach przed jej skutecznością. Równie ważne jest...

Rząd przyjął Uchwałę modernizacyjną

 • 1 624
 • 1
List Ministra Finansów Mariana Banasia do Pracowników i Funkcjonariuszy KAS dotyczący Modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022


Szanowni Państwo

Pracownicy i Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej


Z przyjemnością i satysfakcją informuję Państwa, że Rada Ministrów przyjęła dziś uchwałę w sprawie ustanowienia programu „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”. Zagwarantowanie możliwości wieloletniego rozwoju KAS oraz zapewnienie Państwu odpowiednich warunków pracy i służby było moim osobistym celem od momentu powstania nowej administracji skarbowej. Przyjęty dzisiaj przez Radę Ministrów program postrzegam jako bardzo istotny etap procesu budowy nowoczesnej i efektywnej administracji skarbowej, który wspólnie rozpoczęliśmy w marcu 2017 r.

KAS jest służbą współodpowiedzialną za bezpieczeństwo finansowe państwa, dlatego uchwała modernizacyjna jest inwestycją w formację, która realizuje zadania o strategicznym...

Opinia ZZ Celnicy PL do projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ...

 • 12 564
 • 64
Publikujemy opinię ZZ Celnicy PL wysłaną w dniu 05.06.2019r. do projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ...
Projekt ustawy wpłynął z MSWiA do ZZ drogą mailową dnia 04.06.

Wniosek Prezesa NSA - sprawa "ucywilnienia"

 • 3 701
 • 9
Wniosek

o podjęcie uchwały w składzie siedmiu sędziów

Naczelnego Sądu Administracyjnego

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107 ze zm.) oraz art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a.

wnoszę o podjęcie uchwały wyjaśniającej:​


„Czy przyjęcie przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej propozycji zatrudnienia i przekształcenie, z dniem określonym w tej propozycji, na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 ze zm.) dotychczasowego stosunku służby w służbie przygotowawczej lub stałej w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę odpowiednio na czas nieokreślony albo określony, wiąże się z...

Kto pokieruje KAS po odejściu Banasia?

 • 2 197
 • 1
Kto pokieruje KAS po odejściu Banasia? Najczęściej mówi się o Piotrze Walczaku.
Do momentu wyboru nowego dyrektora Krajową Administracją Skarbową zarządzał będzie I zastępca Paweł Cybulski. Ale to nazwisko Walczaka wymieniane jest częściej w kontekście stałego szefowania KAS. Dziś nadzoruje on pion odpowiedzialny za walkę z przestępczością podatkową i agresywnymi optymalizacjami. W maju ubiegłego roku prezydent awansował go na nadinspektora, dzięki czemu Walczak znalazł się w korpusie generalskim.

Rekonstrukcja rządu. Paweł Cybulski przejmuje stery KAS

 • 1 207
 • 0
W związku z powołaniem na urząd ministra finansów w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego Mariana Banasia, do czasu wyboru nowego szefa KAS ten funkcję będzie pełnił Paweł Cybulski.

Nowy minister finansów. Kim jest Marian Banaś?

 • 2 084
 • 1
Potwierdzają się informacje money.pl, dotychczasowy szef KAS obejmie tekę ministra finansów. Marian Banaś zostanie zaprzysiężony na kilka miesięcy przed wyborami do parlamentu.

Celnicy walczą w sądach o świadectwa służby

 • 1 791
 • 3
Dwa lata po wejściu w życie przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej nadal nie jest wyjaśniona sytuacja kilku tysięcy funkcjonariuszy przeniesionych do cywila.

"Natomiast Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL, dodaje, że nie widać końca zakończenia sporów wokół spraw kadrowych.

– Należy podkreślić, że przy wprowadzaniu KAS nie były przestrzegane przesłanki ustawowe, tj. nie były brane pod uwagę kwalifikacje i doświadczenie. Jak orzekają sądy, reforma nie może być okazją do arbitralnej i zupełnie dowolnej wymiany kadr – dodaje Sławomir Siwy. – I właśnie dlatego część osób złożyła już skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jeśli organy wciąż będą przewlekać sprawy, pracownicy i funkcjonariusze zostaną zmuszeni do zwrócenia się o pomoc do wszystkich instytucji UE – dodaje."
[URL...

Kto zostanie nowym Ministrem Finansów?

 • 8 095
 • 34
Z rządu odejdzie także Teresa Czerwińska, która miała podjąć wspomnianą decyzję już kilka tygodni temu, jednak ogłoszono ją dopiero po wyborach. Nowym szefem resortu finansów może zostać Jacek Sasin. Możliwe również, że na stanowisko powróci premier Mateusz Morawiecki, którego w pełnieniu obowiązków będzie wspierał obecny wiceminister Leszek Skiba.

Na jakim etapie jest projekt rządowy?

 • 2 389
 • 0
W imieniu ZZ Celnicy PL zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji publicznej, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie:

- na jakim etapie legislacji jest projekt zmian do ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,(….) oraz ich rodzin i kiedy jest planowane wniesienie projektu pod obrady Sejmu?

Publikujemy odpowiedź MSWiA na ww. pytanie

Marian Banaś nowym kandydatem na ministra finansów. "Potrzebny ktoś z jądra PiS"

 • 1 684
 • 4
Nie Jacek Sasin, nie zaciąg z KGHM, nie premier Morawiecki. Najpoważniejszą kandydaturą na nowego ministra finansów w miejsce Teresy Czerwińskiej jest obecnie wiceminister z tego resortu Marian Banaś - ustalił money.pl.

Notatka ZZ Celnicy PL z posiedzenia RDS w dniu 23 maja 2019 r .

 • 2 744
 • 0
W spotkaniu z ramienia Ministerstwa Finansów uczestniczyli m.in.:
Pan Piotr Walczak - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępcy Szefa KAS
Pan Krzysztof Stanisławski – Dyrektor Departamentu Organizacji i Wdrożeń
Pani Anna Długosińska - z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu, Logistyki i Kadr KAS
oraz przedstawiciele Związków Zawodowych działających w RDS...

Więcej w załaczniku

Odpowiedź MF w sprawie 5 lat tzw. zadań policyjnych

 • 5 493
 • 2
Publikujemy odpowiedź MF na pismo Związku dot. 5 lat tzw. zadań policyjnych wraz z naszym pismem do MF.
Mimo informacji o możliwym potwierdzaniu nieprawdy w dokumentach przez DIAS, MF nie podjął żadnych działań. Sprawa będzie kontynuowana.

Kolejny Dezyderat do Premiera

 • 3 345
 • 5
Odbyło się posiedzenie ws. rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.) w zakresie wymiaru dodatkowego urlopu oraz wysokości dodatku za wieloletnią służbę funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Komisja ds. Petycji przyjęła petycję i postanowiła o skierowaniu Dezyderatu do Premiera.
W załączeniu notatka z posiedzenia Komisji.
Do góry