Służba Celna

Home

Panie Premierze. Celnicy nigdy nie pogodzą się z wartościowaniem

 • 5 768
 • 7
W części izb celnych rozdano już propozycje na podstawie art.222 ust.3 ustawy o SC. Oznacza to, że tysiące celników nie dostanie ani grosza podwyżki, albo ledwo stówkę/dwie, kiedy niektórzy ich przełożeni zgarną grubo ponad tysiąc złotych wraz z wyrównaniem od stycznia 2010r.

Analogiczne postępowanie władzy spowodowało już protesty w Policji. Po rozdysponowaniu podwyżek w podobny sposób parę lat temu, oczywiście dysproporcje nie były aż tak rażące, wielu Policjantów wyrażając swój sprzeciw zachorowało i nie przyszło do służby. To spowodowało, że Komendant Główny zmuszony został do naprawienia błędów i szeregowi Polcjanci także otrzymali podwyżki.

Trudno zrozumieć, dlaczego MF prowokuje do podobnych zachowań funkcjonariuszy celnych?
Celnicy nigdy nie pogodzą się z wartościowaniem. W kazdej chwili może wybuchnąć oddolny protest.

Protest w Izbie Celnej w Przemyślu?

 • 4 257
 • 1
Dzwonią do mnie liczni dziennikarze z Podkarpacia i informują mnie o rozpoczęciu protestu w dniu dzisiejszym od godziny 10-ej. Na forum rzeczywiście pojawiają się informacje o wydłużających się kolejkach oczekiwania na odprawę.
Informujcie o sytuacji w innych izbach.

http://www.pressmedia.com.pl/sn/index.php?option=com_content&task=view&id=23978&Itemid=40

Celnicy proszą o pomoc Marszałka Sejmu

 • 3 709
 • 1
Pozorowanie zasad dialogu społecznego przez kierownictwo Służby Celnej, ignorowanie uwag środowiska pracowniczego zgłaszanych przez Związki Zawodowe, niebezpieczne i szkodliwe dla budżetu zarządzenie Ministra Finansów w sprawie dokonywania opisu i wartościowania stanowisk spowodowały interwencję funkcjonariuszy w Sejmie.
W tym tygodniu został wysłany list do Marszałka Sejmu.

List do pobrania:
http://zz.celnicy.pl/tekst-521.html

Celnicy napisali do Parlementu Europejskiego. Ich Petycja jest już rozpatrywana.

 • 2 647
 • 0
Sprawa dotyczy nieprawidłowości w obrocie spirytusem, które powodują straty budżetów Państw Członkowskich, narażają zdrowie obywateli UE oraz burzą zasady zdrowej konkurencji.
W Polsce w tej sprawie toczy się długotrwałe śledztwo. Blisko dwuletnia korespondencja z Szefem Służby Celnej nie przyniosła żadnych rezultatów - proceder trwa nadal. Spirytus skażony jest zwolniony w Polsce z kontroli administracyjnej. Jest szerg innych luk w prawie.

Celnicy piszą także do Parlamentu Europejskiego o tym jak przebiega proces modernizacji Służby Celnej.

W piśmie czytamy m.in.

"(...)W Polsce niektórzy wysocy urzędnicy państwowi zatrudnieni w krajowym Ministerstwie Finansów, mimo wiedzy o nieprawidłowościach, nie tylko ich nie eliminują, ale naszym zdaniem od roku 2004 wspomagają ten stan poprzez złe przepisy prawa, opóźnienia w zmianie prawa, pogłębiające rozwój tych patologii. Równolegle osłabiają polską Służbę Celną, która stoi na straży interesów UE, przez stanowienie prawa...

Szef Służby Celnej nie ukończył Zasadniczego Kursu Celnego.

 • 5 082
 • 9
W związku z wdrażaniem modernizacji Służby Celnej w sposób autorytatywny przez Szefa Służby Celnej, prowadzący do wielu niepotrzebnych i kosztownych sporów sądowych i innych osłabiających funkcjonowanie Służby Celnej, Związek Zawodowy Celnicy PL zapytał Ministra Finansów, czy Szef Służby Celnej spełnia wymogi, którymi ma obowiązek legitymować się każdy funkcjonariusz celny.

Poprosiliśmy o dostarczenie na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej dokumentu potwierdzającego ukończenie zasadniczego kursu celnego przez Szefa Służby Celnej, o którym mowa w art.79 ustawy o Służbie Celnej.
Poprosiliśmy także o udzielenie informacji w postaci pytań i odpowiedzi do obecnego Szefa Służby Celnej w konkursie na Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie, który to konkurs miał wygrać według oficjalnego życiorysu opublikowanego na stronie Ministerstwa Finansów.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Departamentu SC stwierdzając, że Szef Służby Celnej nie ukończył Zasadniczego Kursu Celnego...

ZZ Celnicy PL wysłał do Dyrektorów IC propozycję podziału puli z 2010 roku

 • 4 351
 • 2
Nr: ZZ Celnicy PL – 129/2010

Pan Jacek Kapica
Szef Służby Celnej
Dyrektorzy Izb Celnych

W związku z niepodjęciem dotychczas uzgodnień w sprawie zasad podziału środków finansowych z uchwały modernizacyjnej na 2010r. przez niektórych Dyrektorów izb celnych, jak również zaproszeniem na spotkania od innych Dyrektorów izb celnych celem omówienia/uzgodnienia/prezentacji(różnie jest to przedstawiane w poszczególnych izbach celnych) zasad wynagradzania, a także ze względu na zbliżający się koniec roku i określone ustawowo terminy na uzgodnienia
- Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL zwraca się z wnioskiem o przekazanie kwoty pozostałej do rozdysponowania w 2010r do funduszu nagród tzw. 3%.

Taki sposób rozdysponowania będzie zgodny z ustawą o Służbie Celnej tj. art. 222 ust. 2, który stanowi, iż „w sprawach związanych z uposażeniem zasadniczym i stanowiskami służbowymi, do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się przepisy dotychczasowe”.

Rozdysponowanie środków zgodnie z zasadami...

Od połowy grudnia możliwy paraliż granicy?

 • 4 455
 • 6
Dziennikarze pytają czy w nadchodzącym tygodniu dojdzie do paraliżu granic?
Czy na Święta wybuchnie protest w Służbie Celnej?
System wartościowania stanowisk wdrażany w Służbie Celnej traktuje zewnętrzną granicę UE i zadania wykonywane tam przez celników jako praktycznie nieistotne dla formacji i Państwa. Funkcjonariusze zatrudnieni na granicy, ale i wielu innych realizujących najważniejsze dla Służby zadania wewnątrz kraju zostało zdegradowanych i upokorzonych.
Takie postępowanie resortu bulwersuje. To niesprawiedliwe mówią celnicy. Nasze doświadczenie i kwalifikacje zostały przekreślone. Jak Minister Finansów może w ten sposób traktować tak ważne dla bezpieczeństwa obywateli i budżetu miejsca i zadania? To szokujące zachowanie resortu?
Czy dojdzie do protestu? To zależy od oddolnej decyzji funkcjonariuszy, podobnie jak w styczniu 2008 roku mówią celnicy.

http://www.pressmedia.com.pl/sn/index.php?option=com_content&task=view&id=23837&Itemid=40

Propozycja rozdysponowania środków na podwyżki

 • 5 465
 • 9
Dyrektorzy Izb Celnych zapraszają Związki Zawodowe na spotkania celem przedstawienia propozycji podziału środków na podwyżki.
Na podstawie relacji z niektórych izb, gdzie odbyły się już spotkania sprawa wygląda nastepująco.
Dyrektorzy informują Związki o sposobie rozdysponowania środków bez możliwości uzgodnienia zasad.
Informują de facto o decyzji Szefa Służby Celnej, który postanowił że podwyżki tzw. II transza będzie pod wartościowanie, z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej z rozporządzenia z 02 marca br, z nadpłatą od stycznia 2010, ale tylko za miesiące faktycznie przepracowane na danym stanowisku. Czyli jeśli, ktoś dostał stanowisko młodszego eksperta w roli dyspozytora z dniem 01 listopada br - to ma podwyżkę tylko za dwa miesiące. Reszta środków, które były przeznaczone na to stanowisko (w tym wypadku za 10 miesięcy), trafia do worka, gdzie jest gromadzona pula na ngrody dla wszystkich. Od 01 stycznia 2011- pensje wg ostatniego projektu.
Wszelkie uwagi strony związkowej...

Minister Finansów wdraża sprzyjające korpucji zarządzenie, co w rozumieniu KPRM oznacza walkę z korpucją

 • 4 125
 • 4
Minister Finansów podpisał niedawno sprzyjające korupcji zarządzenie w sprawie dokonywania opisu i wartościowania stanowisk funkcjonariuszy celnych.
Na forum celnicy.pl ktoś skomentował to w ten sposób pisząc tylko: "Boże chroń Polskę".
Pozostaje jedynie podpisać się pod tą wypowiedzią. Nie potrafimy tego skomentować.
To kolejny policzek dla tysięcy zdegradowanych funkcjonariuszy.


http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=534&id=231342&typ=news

Zespół Centralny zakończył prace

 • 3 521
 • 2
Około 725 funkcjonariuszy złożyło swoje zastrzeżenia do Zespołu Centralnego.
Poniżej dwa pisma - od Zespołu i pismo Federacji ZZSC. Pozostałe są dostępne na Corintii.
http://zz.celnicy.pl/tekst-517.html

Szef Służby Celnej wyróżniony odznaką "Bene Merito"

 • 3 248
 • 7
W trakcie uroczystości Minister Radoslaw Sikorski wyróżnił Odznaką Honorową „Bene Merito” osoby zasłużone w umacnianiu wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, upowszechnianiu w świecie wiedzy o kraju, oraz za szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki, w tym w zakresie szeroko rozumianych zagadnień polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Odznaki otrzymali:

http://www.msz.gov.pl/?document=39248

Gazeta Prawna pisze o możliwości zwolnienia celnika z chwilą upływu 12 miesięcy okresu zawieszenia

 • 2 736
 • 1
gazetaprawna.jpgGazeta Prawna w dniu 07.12.2010 roku informowała o możliwości zwalniania celników po upływie 12-o miesięcznego okresu zawieszenia. Sprawą zajmowała się także Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Gazeta pisze o interpelacji jaka została złożona w tej sprawie. Kluczowym problemem jest, że Dyrektorzy przedłużają okres zawieszenia powyżej trzech miesięcy, bez istnienia szczególnych okoliczności, a jedynie na podstawie kwalifikacji prawnej czynu.
Czy jest to słuszne podejście rozstrzygną niebawem sądy administracyjne.
http://podatki.gazetaprawna.pl/arty...esic_celnika_z_zarzutami_prokuratorskimi.html

Zrzeszenie ZZSC zgłosiło sprawę wyrównań do NIK - są także inne zarzuty

 • 3 710
 • 5
Związkowcy zgłosili zastrzeżenia odnośnie zapowiedzianego przez MF wdrożenia wartościowania z datą wsteczną.
Dla przypomnienia. Informacja o możliwym naruszeniu prawa zgłaszana była do MF jeszcze na początku 2010 roku przez ZZ Celnicy PL. Sprawę opisano także w zawiadomieniu do Prokuratora Generalnego.
MF nie reagował.
Powstaje pytanie dlaczego? Czy po to, aby utracić środki zapisane w ustawie budżetowej na 2010 rok i zwyczajowo obciążyć tym Związki Zawodowe?
W 2009 roku SSC podobnie utracił gro środków z Uchwały Modernizacyjnej Rządu RP.
Czy sytuacja się powtórzy także i w tym roku?

Z tej perspektywy widać, dlaczego odstąpiono od wdrożenia modernizacji Służby Celnej w formie ustawy.
Jak widać Uchwała Rady Ministrów może być dowolnie zmieniana przez Ministra Finansów, bynajmniej w rozumieniu kierownictwa SC.

Dochodzą słuchy, że MF "negocjuje" sam ze sobą i proponuje wyrównanie 50% środków.
Trudno jest nam zrozumieć postępowanie Resortu, wszak z punktu widzenia legalizmu, nie...

Brak rzeczywistych konsultacji społecznych dot. zasad wynagradzania

 • 2 715
 • 0
Związkowcy od dłuższego czasu podnoszą, że w Służbie Celnej może dochodzić do łamania prawa poprzez pomijanie organizacji społecznych w uzgodnieniu zasad wynagradzania - art.27 ust.3 ustawy o Związkach zawodowych.
Zasady wynagradzania są wdrażane jednostronnie przez MF, co zamyka drogę do ich uzgodnienia na szczeblu pracodawca-zakładowa organizacja związkowa.

Otrzymywaliśmy dotąd od MF odpowiedzi, że akty prawne są konsultowane w trybie art.19 ustawy o Związkach zawodowych.

Nie satysfakcjonowała nas taka odpowiedź, gdyż w państwowej jednostce sfery budżetowej, zasady wynagradzania winny być uzgodnione, natomiast jak wiadomo w trybie konsultacji nie dochodzi do żadnych uzgodnień, a zgłaszane uwagi są traktowane dowolnie. Powyższe oznacza, że związki w SC nie mają zagwarantowanych ustawą i Konstytucją praw do uzgodnienia zasad wynagradzania.

ZZ Celnicy PL widząc, że sprawa jest lekceważona przez MF zgłosił sprawę do Prokuratora Generalnego. Nie ma jak dotąd odpowiedzi w tej...

Gazeta Prawna informuje, że funkcjonariusze celni mogą nie mieć uprawnień do przeszukania na imprezach masowych

 • 2 163
 • 2
gazetaprawna.jpgTemat, który podjęła GP w dość obszernym artykule, był także dyskutowany na forum celnicy.pl
http://celnicy.pl/showthread.php?6938-Przeszukanie-przez-Służbę-Celną-na-imprezie-masowej

Trudno zgodzić się z opiniami ekspertów. Z drugiej strony ustawa o Służbie Celnej wymaga niewątpliwe wielu zmian. Związki poprawiały w toku procesu legislacyjnego szereg nieprawidłowo skonstruowanych przepisów, także z zakresu kontroli. Wiele z nich wymaga wciąż doprecyzowania, aby chronić funkcjonariuszy przed późniejszymi zarzutami o przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Sprawy opisanej na forum oraz przez GP nie analizowaliśmy jeszcze.

http://podatki.gazetaprawna.pl/arty...lnik_nie_przeszuka_na_imprezach_masowych.html

Od połowy grudnia do końca roku możliwy paraliż kraju

 • 4 911
 • 1
Słowa SSC do Pulsu Biznesu "Poszukując funkcjonariuszy do trudniejszych zadań, najpierw rozpoczyna się otwarty nabór wewnętrzny. Każdy funkcjonariusz, który chce wykonywać takie zadanie, może zgłosić się na dane stanowisko ..." i Dziennika Gazety Prawnej "To w części budzi sprzeciw, zwłaszcza tych, którzy chcieli wysokich stanowisk i wyższego wynagrodzenia bez podejmowania trudniejszych zadań"
zbulwersowały celników.

Jak mówią funkcjonariusze - tymi nieprawdziwymi wypowiedziami SSC przelał czarę goryczy.

Stan faktyczny jest odmienny od tego co mówi publicznie SSC. Dyrektorzy nie prowadzą naboru, który wg DIC we Wrocławiu i opinii prawnej KR Chmaj i Wspólnicy SP K. jest wymagany prawnie. Nikt także nie proponował funkcjonariuszom stanowiska, na których będą realizowane "trudniejsze" zadania?!

KTOŚ MUSI PRZECIEŻ SŁUŻYĆ NA GRANICY, W ODDZIAŁACH CELNYCH WEWNĘTRZNYCH, ZWALCZAĆ PRZESTĘPCZOŚĆ, NADZOROWAĆ AKCYZĘ I HAZARD I WYKONYWAĆ WIELE INNYCH ZADAŃ, KTÓRE SSC...

Propozycje zmian do projektu rozporządzenia w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych

 • 5 456
 • 3
W związku z przekazaniem projektu z dnia 19 października 2010 rozporządzenia w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych Związek Zawodowy Celnicy PL przedstawia niniejszym uwagi do projektu. Uwagi dotyczą głównie zachowania ekwiwalentu za niepobrane sorty, terminów użytkowania poszczególnych składników, wprowadzenia fasonów damskich niektórych składników umundurowania, dystynkcji na koszulki polo i czapki do ubioru polowego i specjalnego, wprowadzenia butów zimowych (w szczególności dla kobiet), ocieplenia do zimowego obuwia specjalnego i polowego, wprowadzenia dystynkcji do umundurowania starego typu, zmiany składu koszul, zmniejszenia naramienników w marynarce dla kobiet, zmiany koloru dystynkcji do ubioru specjalnego i inne. (...)
http://zz.celnicy.pl/tekst-511.html

Propozycja zmiany rozporządzenia MF w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach s

 • 3 071
 • 0
Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL składa wniosek o zmianę Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych
http://zz.celnicy.pl/tekst-512.html

Nieprawidłowości przy wdrażaniu uzbrojenia w Służbie Celnej

 • 3 342
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z wnioskiem o zmianę rozrządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewnienia właściwego stanu technicznego w zakresie uwzględnienia w przepisie możliwości przydzielenia broni palnej funkcjonariuszowi na czas udziału w podstawowym kursie strzeleckim oraz ustalenie procedur przekazania broni na takie zajęcia.
http://zz.celnicy.pl/tekst-513.html

Czy Minister Finansów zgodnie z prawem dzieli wykształcenie na średnie i średnie z maturą?

 • 3 659
 • 4
Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie informuje, że brak jest podstaw prawnych do wprowadzenia w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych (Dz.U. Nr 87, poz. 559)podziału wykształcenia średniego na: średnie i średnie z egzaminem dojrzałości. (...)

http://zz.celnicy.pl/tekst-510.html
Back
Do góry