Zmiany do raportu NIK o KAS.

Główna teza raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie Krajowej Administracji Skarbowej została przedstawiona na stronie internetowej izby. "Zdaniem NIK, odnotowany w ostatnich latach wzrost dochodów podatkowych to efekt dobrej koniunktury w gospodarce oraz zmian systemowych w tym właśnie przeprowadzonej konsolidacji" - napisano.

Jednak z kontroli, która zakończyła się przed przyjściem Mariana Banasia, wynikało coś innego. "NIK nie znajduje podstaw do stwierdzenia, że utworzenie KAS przyniosło wymierne efekty w postaci wzrostu dochodów" - wskazano we wnioskach.

- Generalnie reforma KAS spowolniła dynamikę wpływów budżetowych - ocenił w rozmowie z reporterami "Polski i Świata" Sławomir Siwy ze związku zawodowego Celnicy.pl.

 

Komentarze

Skoro istnieje "papier", dowodzący jakże istotnej zmiany w raporcie NIK, to według mnie stanowi on
całkiem wystarczającą podstawę do odwołania ze stanowiska jej prezesa ...
 
Przed chwilą na konferencji prasowej Z. Ziobro ocenił że gwałtowny wzrost wpływów z tytułu podatku VAT jest efektem zmian w kodeksie karnym dot. kar za karuzele vatowskie...czyli jednak nie dzięki reformie KAS
 
Do góry