Wyrok Sądu Apelacyjnego sygn. akt III AUa 894/20 z 10 lutego 2022 r. dotyczący ustalenia emerytura z uwzględnieniem urlopu wychowawczego

Dzień dobry,

Publikujemy wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: z dnia 10 lutego 2022 r. sygn. akt III AUa 894/20 oraz z 12 października 2021 r. sygn. akt III AUa 447/12 (wcześniejszy z 17 listopada 2020r. o sygn. akt III AUa 872/20).

W uzasadnieniu sąd nakazuje uwzględnić przy ustalaniu wysokości emerytury z ZER, prawo do przyjmowania za okres urlopu wychowawczego uposażenia należnego na stanowisku zajmowanym bezpośrednio przed urlopem wychowawczym.

ZER MSWiA ustala świadczenie emerytalne na podstawie zaświadczeń wystawionych przez właściwe organy.

Jak wynika z uzasadnienia ww. wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie zaświadczenia wystawiane przez Dyrektorów Izb w zakresie dot. wysokości uposażenia za okres urlopu wychowawczego (w wysokości 0 zł) są niezgodne ze stanowiskiem sądu.

Pozdrawiam

Przewodnicząca
Zespołu Emerytalno-Rentowego
 

Attachments

  • Wyrok SA sygn. akt III AUa 894.20 z 10 lutego 2022 r. emerytura - urlop wychowawczy do podstaw...pdf
    228,1 KB · Wyświetleń: 139
  • Wyrok SA sygn. akt III AUa 447_21 - urlop wychowawczy.pdf
    3,3 MB · Wyświetleń: 126
Ostatnia edycja:
ok. czy po tym wyroku ZER zmienił stanowisko i będzie zaliczał uposażenie sprzed urlopu wychowawczego? Bo jak widać DIAS wystawił prawidłowe zaświadczenie.
 
ja z kolei zrozumiałem, że ZER jest związany zaświadczeniem z IAS w sprawie naliczania emerytury i to IAS chyba musiałaby sprostować to zaświadczenie i to IAS właśnie wydał niekorzystne to zaświadczenie
 
Ostatnia edycja:
IAS raczej nie może wydać innego zaświadczenia. Wydaje je zgodnie z prawda natomiast ZER może zastosowac art. z ustawy emerytalnej, że nie stosuje sie obniżenia podczas urlopu wychowawczego. Moim zdaniem wina jest ZER. Najwyżej jeśli urlop wychowawczy stanowi początek 10 lat to może wezwać o info jakie było uposażenie wczesniej.
 
To prawda, to jest dramat.
Jednak członkowie związku, którzy są w takiej sytuacji mogą skorzystać z naszej pomocy i na rozprawę uda się prawnik.
Jest dla mnie nieporozumieniem, że MF nie wnioskuje o zmianę prawa. Nie rozumiem skąd w kierownicwie KAS tyle złośliwości, aby tego nie uregulować. Tak samo w przypadku osób, które wróciły po wygranej i uchyleniu decyzji zwalniającej, np. gdy po latach zostało umorzone postępowanie karne.
W każdym razie będziemy te zmiany prawa drążyć i będziemy nieustannie próbować to odmienić, ale niestety póki co, trzeba iść do Sądu.
 
To prawda, to jest dramat.
Jednak członkowie związku, którzy są w takiej sytuacji mogą skorzystać z naszej pomocy i na rozprawę uda się prawnik.
Jest dla mnie nieporozumieniem, że MF nie wnioskuje o zmianę prawa. Nie rozumiem skąd w kierownicwie KAS tyle złośliwości, aby tego nie uregulować. Tak samo w przypadku osób, które wróciły po wygranej i uchyleniu decyzji zwalniającej, np. gdy po latach zostało umorzone postępowanie karne.
W każdym razie będziemy te zmiany prawa drążyć i będziemy nieustannie próbować to odmienić, ale niestety póki co, trzeba iść do Sądu.
Panie Przewodniczący, gdyby chociaż w części zmieniano prawo !!! po wyrokach sądów:sleep: . To jak w skarbówce ... sędziowie siedzieli by i popijali z nudów :coffee:. Pozdrawiam.
 
Do góry