Uwagi ZZ Celnicy PL do programu mentoringu

W związku z przekazanym na spotkaniu z Szefem KAS w dniu 17 października 2022 roku do konsultacji społecznych dokumentu ws. Założeń Programu Mentoringowego w KAS, Zarząd ZZ Celnicy PL uprzejmie informuję, że po wnikliwym przeanalizowaniu oraz przeprowadzeniu konsultacji wśród członków, Związek ww. program ocenia negatywnie min. z następujących względów: (...)"

"(...) Jednocześnie pragniemy zaznaczyć ponownie, że nawet najlepiej opracowany program mentoringu nie przyniesie oczekiwanych efektów, gdyż w przekazywanie wiedzy i doświadczenia zaangażowanych jest ogół funkcjonariuszy SCS i pracowników KAS. Dlatego niezbędne jest wprowadzenie zachęt do pozostania w służbie tak jak w innych formacjach mundurowych, czyli propozycja wzrostu stażowego do 56%, którą ostatnio zaproponowało MSWiA. Stażowe wzrastałoby o dodatkowy 1% co roku, począwszy od 15 roku służby. Przykładowo funkcjonariusz z 20 letnim stażem służby otrzyma dodatkowe 6 % do uposażenia, natomiast po 25 latach służby dodatkowe 11%. Po zaproponowanych zmianach maksymalne stażowe wyniesie 56%. Rozwiązania o podobnym charakterze wprowadzono już także w Służbie Więziennej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Podobnie kwestia świadczeń motywacyjnych na zasadach obowiązujących w innych formacjach, jest niezbędnym rozwiązaniem, który przyczyni się do sukcesywnego przekazywania wiedzy i doświadczenia.

Związek nie wyobraża sobie kolejnego pola dyskryminacji w stosunku do innych służb, nie możemy do tego dopuścić, dlatego wnioskujemy o odpowiedź w sprawie przyjęcia takich samych propozycji w naszej formacji."

Czytaj całość w załączonym pliku
 

Attachments

  • celnicy63-22-uwagi do Założeń Programu mentoring.doc
    120 KB · Wyświetleń: 514
To jak w ramach swoich obowiązków w normalnej służbie mentor lub opiekun poświęcą 20% swego czasu za dodatek na nowego funkcjonariusza, to dostanie 80% swego wynagrodzenia, bowiem swoją służbę wykonywał w 80% ?!! To jest chore ! Każdy w zespole ludzi z komórki pomaga nowym, młodym. Jeżeli ktoś bardziej się angażuje, więcej pomaga i swoją robotę wykonuje, to jego kierownik powinien dodatkowo go wyróżniać premią, a nie jakimiś ekstra dodatkami, dzielącymi ludzi.
 
To jak w ramach swoich obowiązków w normalnej służbie mentor lub opiekun poświęcą 20% swego czasu za dodatek na nowego funkcjonariusza, to dostanie 80% swego wynagrodzenia, bowiem swoją służbę wykonywał w 80% ?!! To jest chore ! Każdy w zespole ludzi z komórki pomaga nowym, młodym. Jeżeli ktoś bardziej się angażuje, więcej pomaga i swoją robotę wykonuje, to jego kierownik powinien dodatkowo go wyróżniać premią, a nie jakimiś ekstra dodatkami, dzielącymi ludzi.
Ewidentnie sposób "promocji" dla dodatku mentorskiego wskazuje na ukryte starania MF i SKAS do promowania "własnych" przedstawicieli, z podnoszeniem kwalifikacji przez "nowych" to raczej nie ma nic wspólnego. Zdrowia, spokoju i stabilizacji tego potrzeba do przekazywania doświadczeń i wiedzy...(y)
 
Obstawiam klasyczną odpowiedź, ale KAS to nie tylko funckjonariusze SCS ale i pracownicy cywilni którzy mają 20% stażowego, stąd nie chcemy jako MF - KAS dyskryminować "cywili" więc wolimy dyskryminować was drodzy funkcjonariusze względem innych formacji mundurowych :)
Tylko tu chodzi o ucywilnienie.Tylko i wyłącznie i zaliczenie stażu służby.Wiec żadnej dyskryminacji nie ma.
 
Do góry