Pytanie do MF o rzekome zamrożenie oszczędności

Pan Marian Banaś
Szef Krajowej Administracji Skarbowej


Związek Zawodowy Celnicy PL otrzymuje alarmujące informacje o zamrożeniu, na polecenie Ministerstwa Finansów, środków pochodzących z oszczędności na funduszach płac w poszczególnych IAS.

Prosimy o informację w trybie dostępu do informacji publicznej:

1.Czy Ministerstwo Finansów wydało polecenie zamrożenia środków na funduszu wynagrodzeń funkcjonariuszy lub korpusu S.C.? Czy kwoty te zostaną odprowadzone do Ministerstwa? Jeżeli tak, to jakie kwoty z poszczególnych IAS?

2. Czy Ministerstwo Finansów zażądało zwrotu lub wstrzymało przekazanie środków do IAS/KIS na:

a) działalność IAS/KIS

b) na wynagrodzenia lub pochodne,

jeżeli tak, to w ramach jakich paragrafów z podaniem kwot dla każdej IAS oraz KIS?

3. Prosimy o przekazanie wszelkich dokumentów/poleceń/wytycznych jakie MF wystosowało do IAS w sprawie o której mowa w pkt. 2 i 3.

Uważamy, że takie posunięcie byłoby wyjątkowo niebezpieczne dla interesu publicznego. Nie uzasadniamy tego jednak w niniejszej korespondencji z uwagi na brak potwierdzenia tej informacji. Liczymy, że te informacje nie są prawdziwe.


 

Attachments

  • celnicy43-19-oszczędności inf. publiczna.doc
    79,5 KB · Wyświetleń: 345
Do góry