• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6987 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Składki członkowskie należy wpłacać na konto: 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Projekt ustawy o Służbie Celno - Skarbowej oraz zmianie niektórych innych ustaw!

FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO – SKARBOWEJ!


Koleżanki i Koledzy!Po blisko 6 latach funkcjonowania KAS, każdy funkcjonariusz SCS widzi, że model funkcjonowania służby mundurowej w ramach ustawy o KAS - nie sprawdził się!

Potwierdziły się obawy Sądu Najwyższego wyrażane w procesie legislacyjnym nad ustawą o KAS, że cyt: "nie jest możliwe przeniesienie do ustawy o KAS obecnie obowiązujących regulacji dotyczących stosunków służby funkcjonariuszy, bez zachowania wyodrębnienia zadaniowego i organizacyjnego projektowanej Służby Celno - Skarbowej".

Podobne zdanie wyrażał Szef KAS, następca twórcy KAS, proponując wdrożenie Komendy Głównej SCS. Podał się jednak do dymisji, a zapowiedziany przez Niego proces wprowadzenia Komendy Głównej, został porzucony bez merytorycznego uzasadnienia.Każda służba mundurowa ma swoją ustawę pragmatyczną i SCS także powinna!Pamiętając o sukcesie poprzedniego naszego projektu obywatelskiego, wprowadzającego w 2017 r. funkcjonariuszy S.C. i SCS do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego zwracamy się

z APELEM

do każdego funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej oraz emerytowanych funkcjonariuszy S.C. i SCS o zaangażowanie w zbiórkę podpisów pod projektem ustawy o SCS! W tym celu załączamy listę/wykaz, prosząc Was jednocześnie o konstruktywne uwagi do projektu ustawy, którą na tym etapie możemy jeszcze poprawiać. Jeżeli zauważycie zatem jakieś niedociągnięcia to informujcie, bo to obszerny projekt i takie mogły wystąpić.

Każdy funkcjonariusz proszony jest o zebranie jak największej liczby podpisów swoich bliskich, znajomych przyjaciół, koleżanek i kolegów oraz ogólnie obywateli RP i przesłanie ich do siedziby Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, który został powołany w tej sprawie. Adres Komitetu jest tożsamy z adresem Związku Zawodowego Celnicy PL widoczny w stopce pisma.

Tych podpisów każdy powinien zebrać jak najwięcej i nie poprzestawać w ich zbieraniu do końca akcji, co potrwa kilka miesięcy(będziemy mieli trzy miesiące od czasu Postanowienia Marszałka Sejmu). Gdy zbieraliśmy podpisy pod poprzednią ustawą uzyskaliśmy poparcie blisko 200 tys. Obywateli RP. Niektórzy zebrali kilkaset podpisów, a rekordziści przekroczyli tysiąc. Jeżeli nie czujesz się na siłach, aby zebrać aż tyle, zbierz podpisy chociaż w swojej rodzinie i wśród znajomych, ale próbuj i nie poddawaj się i nie ustawaj do końca akcji! Bądź wytrwały, a w trakcie akcji będziemy Was informować i podpowiadać także, gdzie i jak można zbierać podpisy.


Informujcie o inicjatywie i zachęcajcie do działania swoje koleżanki i kolegów ze służby!


Projekt stwarza przede wszystkim nowe mechanizmy efektywniejszego i sprawniejszego zarządzania służbą celem optymalizacji realizowanych ustawowo zadań, ale

wprowadza także m.in.:

- minimalną płacę w SCS na poziomie 2,5 krotności najniższego wynagrodzenia

- likwidację dwóch stopni służbowych i awans po upływie okresu czasu w danym stopniu

- uregulowanie kwestii zaliczenia do wyliczenia emerytury ostatnio pobieranego uposażenia po powrocie do służby po uchyleniu decyzji zwalniającej

- pozwala na wybór sposobu ustalania emerytury, uwzględniając także lata przed 1999 jako równorzędne ze służbą, z prawem wystąpienia z wnioskiem o przeliczenie dla obecnych emerytów oraz zaliczenie lat pracy dla koleżanek i kolegów z UKS, którzy zostali przeniesieni do Służby Celnej lub SCS na mocy ustaw w 2003 i 2017 r.

- wprowadzenie świadczeń i uprawnień tożsamych z innymi służbami, w tym ochrony prawnej w razie oskarżenia funkcjonariusza, pomoc prawna dla pokrzywdzonych funkcjonariuszy, czy uregulowania kwestii lokali mieszkalnych i równoważnika w zamian za brak lokalu

- dodatki orzeczniczy, dochodzeniowo-śledczy, graniczny, instruktorski, morski, kryminalny

- nowe i korzystne zasady czasu trwania urlopu oraz dodatku z tytułu wysługi po 15 latach służby, który niedawno także został wdrożony

- znaczące poprawienie warunków służby funkcjonariuszy poprzez usunięcie lub poprawienie obecnie wadliwie funkcjonujących mechanizmów prawnych (dotyczących przykładowo przenosin, zawieszenia w wykonywaniu czynności służbowych, odwołań od ocen okresowych)

- utworzenie nowego rodzaju nagrody – nagród wynikowych w postaci ułamkowej wartości towarów ujawnionych po prawomocnym zakończeniu właściwego postępowania dotyczącego odpowiednio: orzeczenia przepadku towaru na rzecz Skarbu Państwa, właściwego opodatkowania lub oclenia towaru

- utrzymanie systemu nagród z gwarancją zwiększenia ich wysokości (nagroda roczna, jubileuszowa, za zastępowanie innego nieobecnego w pracy funkcjonariusza)

- poszerzenie istniejącego systemu świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy (np o świadczenie motywacyjne już po 15 latach służby oraz 25 i 28,5 latach, świadczenie teleinformatyczne, należności za przeniesienie i podróże) oraz gwarantuje szeroki system świadczeń socjalno-bytowowych

- wzrost dodatku z tytułu wysługi do 30%

-uregulowanie kwestii długości urlopu oraz wprowadzenie prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego (ze względu na wysługę oraz ze względu na wiek) oraz prawa do urlopów okolicznościowych i zdrowotnych

- wiele innych rozwiązań prawnych z korzyścią dla funkcjonariuszy SCS.


A zatem Koleżanki i Koledzy, działamy tak jak przy poprzednim projekcie obywatelskim, zwieńczonym wielkim sukcesem:


ZACZYNAMY! WSZYSTKO W NASZYCH RĘKACH!


POKAŻMY WSZYSTKIM JAK TO SIĘ ROBI!


ZWYCIĘŻYMY!


Z Pozdrowieniem:

Przewodniczący ZZ Celnicy PL

Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy


Sławomir Siwy

EDYCJA: Projekt ustawy o SCS po uwagach.
 

Attachments

 • celnicy18-23-projekt obywatelski SCS.docx
  60,8 KB · Wyświetleń: 918
 • INFORMACJA RODO Komitet SCS.docx
  15,7 KB · Wyświetleń: 360
 • Komitet SCS wykaz.doc
  73,5 KB · Wyświetleń: 570
 • uzasadnienie do ustawy o Służbie Celno Skarbowej.doc
  128,5 KB · Wyświetleń: 162
 • Ustawa o SCS.doc
  1 MB · Wyświetleń: 282
Ostatnia edycja:
Nie do końca rozumiem jaka jast idea tej ustawy.
Czy chodzi o całkowite wyodrębnienie SCS z KAS? To byłoby logiczne. Tymczasem w ustawie o KAS dalej pozostaną zapisy o funkcjonariuszach i SCS. (art.9 projektu). A w ustawie o SCS są urzędnicy KAS, trochę to dziwaczne. Jaka jest przewidziana relacją KAS I SCS, a w szczególności pomiędzy SKAS a Komendantem Głównym SCS?
Z ustawy o KAS powinno wywalić wszystko co dotyczy SCS. Wtedy byłaby odrębność.

Oprawa religijna uroczystości jest dla wielu ważna. Ale po co mamy utrzymywać kapelanów? Można w ramach współpracy korzystać z kapelanów wojskowych gdzie widzę jakiś sens ich istnienia, zwłaszcza przy wyjazdach na misje w strefie działań wojennych.
U nas każdy po pracy może pójść do swojniej świątyni zgodnie z wyznaniem.

Pomoc wojska:
Po co rozróżniać pomoc oddziałów Sił Zbrojnych i Żandarmerii Wojskowej? Przecież ŻW jest częścią Sił Zbrojnych.

W projekcie jest delegacja dla utworzenia rozporządzenia obwymaganiach na poszczególne stanowiska, ale może w ustawie warto byłoby zaznaczyć, że żeby zostać naczelnikiem czy Komend.Woj., trzeba być min oficerem młodszym, a Komendanta Głównego można powołać z korpusu oficerów starszych lub generałów. Nie byłoby wtedy potrzeby dawania ekspresowych awansów rachmistrzowi. Oczywiście w sytuacji kiedy te stanowiska obejmuje funkcjonariusz, bo nawet w Policji pamiętam jednego Komendanta Głównego w garniturze (nie był policjantem tylko prokuratorem)
 
Kilka uwag na szybko:
 • w art. 76 chyba należałoby dopisać Służbę Celną,
 • nie znalazłem maksymalnego okresu między awansami na stopniu,
 • art. 157 - czy praca w Służbie Celnej jako pracownik cywilny też będzie zaliczona jako okres równorzędny (chodzi o wszystkich tak zatrudnionych, nie tylko o przeniesionych z administracji skarbowej)?
 • art. 162 p.1 pp.13 czy ten dodatek miałby być liczony tylko za służbę, czy jeszcze za inne okresy (np. równorzędne czy też inne zatrudnienie)?
 • art. 175 p. 2 (staż służby) - czy praca w Służbie Celnej jako pracownik cywilny nie będzie tu zaliczana, czy będzie traktowana jako pp.2 - praca w administracji celnej?
 
Ostatnia edycja:
Całościowo projekt zdecydowanie na plus. Są oczywiście jak wskazują powyżej jakieś błędy czy niescisłości. Ale trzeba oddać że projekt kompleksowo reguluje strukturę organizacyjna, kompetencje, przepisy dot. pełnia służby...
Ten projekt w poruwnaniu z tym jaki stan prawny mamy obecnie, daje SCS przeskok cywilizacyjny. Przede wszystkim własne struktury organizacyjne z KG na czele i szkolnictwo.
Oczywiście jednocześnie wywoła on konieczność nowelizacji ustawy o KAS w kwestiach dot. SCS.
 
W art.30 ust.7 katalog przestępstw umożliwiających zastosowanie instytucji przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej nie przewiduje przestępstw z art.228-229? Hm...ciekawe.
 
@rohan28 Likwidacja dwóch stopni jest postulatem powszechnym w SCS. Chodzi o przybliżenie do stopni w Policji. Wyrównanie stopni miało wg zamysłu następować proceduralnie, ale rzeczywiście można jakiś mechanizm wpisać w przepis przejściowy. Jaki? Czekam na propozycje.
Temat do zrobienia.
@szkapa art.76 słuszna uwaga.
Jest maksymalny okres na stopniu. Wynika z brzmienia art. 74
Art.157 wszystkie okresy pracy do wysługi
art.162 pkt 13 - wszystkie okresy jw.
Art.175 p.2 praca w administracji celnej.
@PJS Ustawa w pełni wyodrębnia SCS jako samodzielną strukturę organizacyjną z kadrami, finansami i logistyką oraz Komendą Główną i szkołą SCS. SCS będzie mogła zajmować się wszystkimi podatkami, także zadaniami niektórymi US. Nie zabierałbym kontroli z US, bo dobrze jest, aby dwa organy zajmowały się kontrolą. Urzędnicy KAS i pracownicy KSC są w SCS, bo mamy dzisiaj w UCS pracowników z byłego UKS, których nie będziemy przecież na siłę ubierać w mundur. Można zrobić to co najwyżej na wniosek, czyli pracownicy KSC i urzędnicy KAS, jak również osoby tzw. nieobjęte mnożnikowym systemem muszą zostać w ustawie o SCS. Podobnie projekt przewiduje oddelegowanie do KAS funkcjonariuszy, gdyż są funkcjonariusze w US. Nie może być zatem rewolucji. Nie chcemy bowiem utopii, a chcemy realnego projektu.
Prawdziwy jest argument, że około 5 % pracowników i funkcjonariuszy wykonuje dzisiaj w ramach SCS podobne zadania i ten stan musi zostać przeniesiony na grunt nowych regulacji.
Z ŻW jest zapewne tak i zapis jak w ustawie o SG.
@#gość# Oczywiście

Dziękuję za dotychczasowe uwagi i proszę o więcej, ale na spokojnie, bo tak jak napisane jest w apelu, projekt może podlegać modyfikacji na tym etapie. Sczytujcie dokładnie projekt. O to chodzi. Dziękuję.
 
Całościowo projekt zdecydowanie na plus. Są oczywiście jak wskazują powyżej jakieś błędy czy niescisłości. Ale trzeba oddać że projekt kompleksowo reguluje strukturę organizacyjna, kompetencje, przepisy dot. pełnia służby...
Ten projekt w poruwnaniu z tym jaki stan prawny mamy obecnie, daje SCS przeskok cywilizacyjny. Przede wszystkim własne struktury organizacyjne z KG na czele i szkolnictwo.
Oczywiście jednocześnie wywoła on konieczność nowelizacji ustawy o KAS w kwestiach dot. SCS.
Tak, ten projekt to przeskok cywilizacyjnyy i nie będzie innego. Możemy go jeszcze dopracować, ale bez rewolucji. Ta ostatnia uwaga jest skierowana oczywiście do innych forumowiczów.
 
Ostatnia edycja:
no cóż projekt jak projekt ale obawiam się że nie do przepchnięcia na pewno nie będą dodatkowe urlopy ani 10 nowych dodatków a dodatek ułamkowy za te towary w wartości procentowej to kompletne nieporozumienie. Poza tym całościowy projekt będzie nie do przyjęcia prze rząd bo rozwala całą strukturę KAS i wprowadza kolejne nadbudówki typu Komendant Główny, Komenda Główna, Komendant Wojewódzki, Komenda Wojewódzka i dopiero pod tym NUCS. Moim zdaniem KG powinien stanąć na czele departamentu ceł i tyle wystarczy a nie kolejne struktury dla darmozjadów
 
poza tym gratuluję optymizmu jeśli chodzi o koordynację ogólnych zasad którymi miałyby się zajmować KG i KW, obawiam że pozostałoby po staremu -co województwo to obyczaj, w Polsce jest niestety silnie zakorzenione myślenie feudalne we wszelkiego rodzaju strukturach administracji, każdy naczelnik/komendant/dyrektor jest księciem udzielnym i nikt nie będzie go pouczał bo to on zna najlepiej miejscowe realia - czyli to samo co w filmach made in USA - mądrzy i dzielni miejscowi policjanci i ci źli, przemądrzali i podejrzani federalni - wypisz wymaluj polskie stosunki miedzy terenem i centralami
 
Dzięki za Twoje uwagi @byku.
Akurat tych nagród od ujawnionych przestępstw i w sprawach administracyjnych z tytułu tzw. dodatkowych wpływów będę bronił. Nie ma żadnego zagrożenia dla uczciwych przedsiębiorców, bo będzie to uruchamiane dopiero prawomocnym orzeczeniu.
Takie nagrody to już funkcjonowały na początku XXI wieku i trzeba przeciwstawić się lobby, które doprowadziło do usunięcia takich przepisów i je przywrócić.

Poza tym mam pytanie do Ciebie ile masz lat służby? Pytam, bo może nie było Ciebie w służbie jak w 2015 r. byli tacy sami, którzy tak samo mówili i pisali, że ZZ Celnicy PL podejmuje się zadań nierealnych i co gorsze wkładali kije w szprychy. Musieli spuścić głowy jak osiągnęliśmy w ich mniemaniu "nierealne".
Ta ustawa jest dużo łatwiejsza do przeforsowania niż wprowadzenie naszej formacji do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego.
Gwarantujemy sukces, jeśli wniesiemy ten projekt do Sejmu.
 
służę dość krótko bo jeden rok w SCS (w poprzedniej służbie 5 lat) natomiast wiem całkiem sporo o myśleniu ludzi odpowiedzialnych za analizy dla RM i samych polityków - nie twierdzę że jest to nierealne ale po pierwsze sam pisałeś że jest nas 10 500; policjantów jest zaś 105 (chyba) tysięcy oni potrafią nastraszyć powszechnym bezprawiem, z naszego powodu nie staną granice a jeśli już to może stanąć wschodnia co rządzących akurat nie zmartwi, po drugie KAS to ich ukochane dziecko- dla nich to KAS jest odpowiedzialny że wzrost wpływów do budżetu - ta ustawa to pogrzeb tej instytucji a więc de facto zaprzeczenie własnej propagandzie sukcesu więc wyjdą tu na wierzch kwestie ambicjonalne polityków, po trzecie właśnie dodatkowe nadbudówki o których wspominałem będą nie dla przyjęcia dla księgowych - budujemy dodatkową logistykę, informatykę bo chyba z projektu i jego założeń nie wynika że będą się tym zajmować departamenty w MF. Poza tym nie twierdzę że to nierealne ale pamiętaj że największą władzę wszędzie i w prywatnych firmach i w publicznych instytucjach mają księgowi i gdy tylko widzą wzrost kosztów dostają ataku - zresztą dziś mogą się wytłumaczyć inflacją, wojną , kryzysem itd. A nawet jeśli twierdziłbym że to nierealne to nie znaczy że niepotrzebne- twórczy ferment jest zawsze potrzebny bo zawsze może coś zmienić.
 
@byku Teraz rozumiem. Nie było Ciebie, gdy osiągaliśmy "nierealne" parę lat temu, stąd nie wiesz do czego są zdolni funkcjonariusze, jeśli się zjednoczymy.
Ustawę o KAS, nie kasujemy, a poprawiamy. KAS wymaga reformy.
Nawet dla obecnego Rządu, wobec stosunków z twórcą M.Banasiem, śmiało mogą powiedzieć, że KAS jest dobrym kierunkiem, ale widzimy po 6 latach funkcjonowania pewne mankamenty, które jeśli wdrożymy, to usprawnimy KAS, udoskonalimy KAS i będzie skuteczniejszy :).
Kwestia narracji, żaden problem i z tą myślą przygotowaliśmy projekt, aby był do przyjęcia dla każdej opcji politycznej, także obecnego rządu. Przeczytaj uzasadnienie. Jest pod tym kątem napisane.
Tym się nie zajmujmy jednak. Zajmijmy się tym na co mamy ogromny wpływ.
Zbierajmy podpisy.
 
Back
Do góry