Podwyżki 2020r.

W dniu dzisiejszym zostaliśmy poinformowani przez Szefa KAS, że kierownictwo KAS przedstawia propozycję podwyżek na 2020r. w wysokości:

-820zł brutto miesięcznie przeciętnie na etat dla pracowników Korpusu Służby Cywilnej, co stanowi 12,90% wzrostu wynagrodzenia
-729zł brutto miesięcznie przeciętnie na etat dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, co stanowi 12,50% wzrostu wynagrodzeń
-714zł brutto miesięcznie przeciętnie na etat dla pracowników spoza KSC, co stanowi 16% wzrostu wynagrodzeń.

Szef KAS poinformował także, że różnice brutto wynikają z różnicy w składkach odprowadzanych na ubezpieczenia społeczne. Funkcjonariusze nie mają odprowadzanych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, co powoduje, że kwoty netto przeciętne są na zbliżonym poziomie.
Dodać należy, że wyższe brutto dla pracowników KSC nie jest kosztem paragrafów płacowych funkcjonariuszy, ani też pracowników poza KSC.

Miejmy nadzieję, że w dniu 30.01. zostaną przedstawione i uzgodnione już także szczegóły dot. zasad rozdysponowania podwyżek, jak również dalsze informacje odnośnie możliwości przesunięć dalszych kwot z Uchwały modernizacyjnej na wzmocnienie funduszu uposażeń i wynagrodzeń, jak również skrócenia Uchwały modernizacyjnej i skumulowania podwyżek z dwóch kolejnych lat w jednym roku(2021) i przygotowań do przyjęcia kolejnej Uchwały modernizacyjnej pozwalającej na dalszą wyraźną perspektywę wzrostu płac w kolejnych latach.

ZZ Celnicy PL stoi na stanowisku, że podwyżki powinny wejść w skład wyłącznie uposażenia/wynagrodzenia zasadniczego.
 
Ostatnia edycja:
"ZZ Celnicy PL stoi na stanowisku, że podwyżki powinny wejść w skład wyłącznie uposażenia/wynagrodzenia zasadniczego." - i bardzo dobrze, podwyżki dodatków kontrolerskich nie powinny wchodzić w skład podwyżki z uchwały, bo te powinny być określane indywidualnie. Nie ma podstaw, aby jednym włączać podwyżkę do zasadniczej, a innym rozbijać na dodatki. Przypomnieć należy, że do wynagrodzenia minimalnego od br. dodatki stażowe nie są wliczane w jego skład, tym samym dodatek spełnia swoją ustawową funkcję, tak samo powinno być z dodatkiem kontrolerskim.
 
Już podpisano porozumienie.

Nie wiadomo co udało się wynegocjować licznym zz w trakcie wielominutowego spotkania ponad propozycję przedłożoną im przez mf.
 
Obywatel L. znowu stara się ośmieszyć i ująć powagi Naszemu ZZ Celnicy.pl
 
Ostatnia edycja:
Aż dziw, że Pan L. nie "wywalczył" aby z ostatniego akapitu tego pisma zrobić paragraf 6. Stanowiłoby to uwieńczenie jego działań.
 
ciekawi mnie stwierdzenie "miesięcznie przeciętnie na etat" - czy oznaczać to będzie, że jedna osoba dostanie 1020 a inna 620 co łącznie stanowić będzie 820 miesięcznie przeciętnie na etat?
 
Spotkanie jest dzisiaj o 13:00.
Na ten moment są bardzo niepokojące sygnały o próbie uderzenia w pion kontrolny poprzez sfinansowanie podwyżek w formie wzrostu dodatku kontrolerskiego, kosztem uposażenia zasadniczego.
Tak jak nie pozwoliliśmy na oszukanie tysięcy ludzi przy pierwszym porozumieniu, gdzie taka próba była wprost wyrażona, tak samo nie pozwolimy na to obecnie. To musi być zagwarantowane w porozumieniu.
Czekajcie na sygnał po spotkaniu. Obiecuję napisać bezpośrednio po nim.
 
Spotkanie jest dzisiaj o 13:00.
Na ten moment są bardzo niepokojące sygnały o próbie uderzenia w pion kontrolny poprzez sfinansowanie podwyżek w formie wzrostu dodatku kontrolerskiego, kosztem uposażenia zasadniczego.
Tak jak nie pozwoliliśmy na oszukanie tysięcy ludzi przy pierwszym porozumieniu, gdzie taka próba była wprost wyrażona, tak samo nie pozwolimy na to obecnie. To musi być zagwarantowane w porozumieniu.
Czekajcie na sygnał po spotkaniu. Obiecuję napisać bezpośrednio po nim.

Będzie to jawna dyskryminacja! Oj będzie dym!
 
Z tych 729zł idąc na L4 dostanę 80% ale gdy będzie do bazowej. W innym przypadku będzie to 0zł gdy w ramach dodatku kontrolerskiego
To jeszcze nic. Pewnie łby wpadły na pomysł, żeby podstawe zmniejszyć a dodatek zwiększyć. Jak cię przeniosą z komórki kontrolnej do innej dostaniesz mniej, niż jak do niej przychodziłeś!!!
 
To jeszcze nic. Pewnie łby wpadły na pomysł, żeby podstawe zmniejszyć a dodatek zwiększyć. Jak cię przeniosą z komórki kontrolnej do innej dostaniesz mniej, niż jak do niej przychodziłeś!!!

A ten kto przyjdzie do komórki kontrolnej dodatek dostanie dodatkowo, ponad podwyżkę wliczoną mu wcześniej do podstawy...

Podwyżka do zasadniczej a dodatki kwotowo
 
Spotkanie jest dzisiaj o 13:00.
Na ten moment są bardzo niepokojące sygnały o próbie uderzenia w pion kontrolny poprzez sfinansowanie podwyżek w formie wzrostu dodatku kontrolerskiego, kosztem uposażenia zasadniczego.
Tak jak nie pozwoliliśmy na oszukanie tysięcy ludzi przy pierwszym porozumieniu, gdzie taka próba była wprost wyrażona, tak samo nie pozwolimy na to obecnie. To musi być zagwarantowane w porozumieniu.
Czekajcie na sygnał po spotkaniu. Obiecuję napisać bezpośrednio po nim.

Sporo trwa to spotkanie - dobry znak? :)
 
Do góry