Pismo do Pani Minister T.Czerwińskiej w związku z brakiem podpisu ZZ Celnicy PL pod "porozumieniem"

Publikujemy pismo do Pani Minister Teresy Czerwińskiej w związku z odmową parafowania "porozumienia" z Szefem KAS

"Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL, w związku z sytuacją zaistniałą po spotkaniu z dnia 21.11.2018, na którym jak twierdzi podległy Pani Minister Pan Marian Banaś zawarte zostało porozumienie w sprawie regulacji płacowych dla pracowników i funkcjonariuszy KAS informujemy oficjalnie, że jako największy związek zawodowy działający w KAS nie parafowaliśmy ww. porozumienia zarówno ze względów formalnych jak i merytorycznych. ... "

Czytaj więcej w zał. piśmie.


Pokaż załącznik: celnicy111-18-Pani Min. T.Czerwińska.pdf
Pokaż załącznik: 6024
 

Komentarze

Do góry