OCZEKUJEMY URUCHOMIENIA PODWYŻEK W LUTYM 2020r.!

WYSTARCZY JUŻ TEJ GRY NA CZAS!
OCZEKUJEMY OD MF, ŻE PODWYŻKI W KAS BĘDĄ WYPŁACONE W MIESIĄCU LUTYM 2020r. Z WYRÓWNANIEM OD STYCZNIA!


nadinsp. Piotr Walczak

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Sekretarz Stanu

w Ministerstwie FinansówZZ Celnicy PL-2/20


Szanowny Panie Ministrze!

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z uprzejmą prośbą o przystąpienie do prac nad zasadami rozdysponowania podwyżek w 2020r. niezależnie od tego czy wiadomo już jaka to będzie kwota średnio na etat czy nie. Zasady można już ustalać. Związek uważa, że zgodnie z prawem powinna to być podwyżka w wysokości 6% wzrost kwoty bazowej plus 500zł z Uchwały modernizacyjnej.

Z informacji jakie otrzymujemy z innych formacji wiemy, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ma nadzieję na wypłatę podwyżek w podległych Jemu służbach już w miesiącu lutym 2020 z wyrównaniem od stycznia.

Należy mieć na uwadze, że w KAS z uwagi na brak komendy głównej konieczne będzie ustalanie zasad także na szczeblu pracodawcy, a to oznacza kolejne terminy zakreślone ustawowo na uzgodnienia.

Prosimy o przyspieszenie działań w ww. zakresie i rozpoczęcie uzgodnień na szczeblu Ministerstwa Finansów.

Prosimy także o wydanie dyspozycji do Dyrektorów IAS, aby rozpoczęli już także uzgodnienia, tak aby podwyżkę można było wypłacić w miesiącu lutym br.

Z poważaniem
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
SŁAWOMIR SIWY
 

Attachments

Komentarze

Co to w ogóle za pomysł roztrząsania uwzględnienia PODWYŻKI w jakimś DODATKU ??

Ponieważ np. podwyżka inflacyjna jest regulowana stopą rocznej inflacji, to zostaje z góry narzucona pracodawcom. Wzrost wynagrodzenia o wskaźnik inflacji jest w tym przypadku naturalną koleją rzeczy, z którą pracodawca musi się po prostu zgodzić! Tu nie ma miejsca na dyskusje i interpretacje.

W wypadku zaś, gdy podwyżka objąć ma DODATEK, to jest to odrębna, inna - PODWYŻKA DODATKU.

Z samej definicji - podwyżka wynagrodzenia ma ścisły związek z pojęciem płacy minimalnej, natomiast faktycznie stanowi rodzaj "umowy zmieniającej" - w tym wypadku równoznacznej zwiększeniu wynagrodzenia O CHARAKTERZE STAŁYM.
Teoretyzowana podwyżka składnika wynagrodzenia o innym charakterze, czyli mogącego być z różnych powodów odebranym w każdej chwili (nawet bezpośrednio po ustaleniu "podwyżki"), to jest zwykle PODWYŻKA FIKCYJNA, uwzględniana w wielu rozważaniach doktryny.

Teraz zadam dawno nie używane przeze mnie "głupie pytanie":
- Czy gdziekolwiek, kiedykolwiek, jakkolwiek ustalono, że PODWYŻKA MODERNIZACYJNA może być innego CHARAKTERU niż STAŁY ?!
Zgadza się, przecież jak się choruje to nie przysługuje dodatek kontrolerski. Wówczas jest obniżone wynagrodzenie !!!!
 
Co to w ogóle za pomysł roztrząsania uwzględnienia PODWYŻKI w jakimś DODATKU ??

Ponieważ np. podwyżka inflacyjna jest regulowana stopą rocznej inflacji, to zostaje z góry narzucona pracodawcom. Wzrost wynagrodzenia o wskaźnik inflacji jest w tym przypadku naturalną koleją rzeczy, z którą pracodawca musi się po prostu zgodzić! Tu nie ma miejsca na dyskusje i interpretacje.

W wypadku zaś, gdy podwyżka objąć ma DODATEK, to jest to odrębna, inna - PODWYŻKA DODATKU.

Z samej definicji - podwyżka wynagrodzenia ma ścisły związek z pojęciem płacy minimalnej, natomiast faktycznie stanowi rodzaj "umowy zmieniającej" - w tym wypadku równoznacznej zwiększeniu wynagrodzenia O CHARAKTERZE STAŁYM.
Teoretyzowana podwyżka składnika wynagrodzenia o innym charakterze, czyli mogącego być z różnych powodów odebranym w każdej chwili (nawet bezpośrednio po ustaleniu "podwyżki"), to jest zwykle PODWYŻKA FIKCYJNA, uwzględniana w wielu rozważaniach doktryny.

Teraz zadam dawno nie używane przeze mnie "głupie pytanie":
- Czy gdziekolwiek, kiedykolwiek, jakkolwiek ustalono, że PODWYŻKA MODERNIZACYJNA może być innego CHARAKTERU niż STAŁY ?!
CAT trudno sie z Tobą nie zgodzic ale niestety jak powinno być a jak jest lub bywało to inna kwestia. Niestety kreatywności w tej materii naszym dzielącym nie brakuje i nie raz juz pokazano na co ich stać. Także proszę się nie dziwić i moze dla kogoś to zbędne poruszanie tematu ale niestety bardzo istotnego dla wielu.
 
Co to w ogóle za pomysł roztrząsania uwzględnienia PODWYŻKI w jakimś DODATKU ??

Ponieważ np. podwyżka inflacyjna jest regulowana stopą rocznej inflacji, to zostaje z góry narzucona pracodawcom. Wzrost wynagrodzenia o wskaźnik inflacji jest w tym przypadku naturalną koleją rzeczy, z którą pracodawca musi się po prostu zgodzić! Tu nie ma miejsca na dyskusje i interpretacje.

W wypadku zaś, gdy podwyżka objąć ma DODATEK, to jest to odrębna, inna - PODWYŻKA DODATKU.

Z samej definicji - podwyżka wynagrodzenia ma ścisły związek z pojęciem płacy minimalnej, natomiast faktycznie stanowi rodzaj "umowy zmieniającej" - w tym wypadku równoznacznej zwiększeniu wynagrodzenia O CHARAKTERZE STAŁYM.
Teoretyzowana podwyżka składnika wynagrodzenia o innym charakterze, czyli mogącego być z różnych powodów odebranym w każdej chwili (nawet bezpośrednio po ustaleniu "podwyżki"), to jest zwykle PODWYŻKA FIKCYJNA, uwzględniana w wielu rozważaniach doktryny.

Teraz zadam dawno nie używane przeze mnie "głupie pytanie":
- Czy gdziekolwiek, kiedykolwiek, jakkolwiek ustalono, że PODWYŻKA MODERNIZACYJNA może być innego CHARAKTERU niż STAŁY ?!
To dlaczego w ub. roku podwyzki dodatków były uwzględnione w tych 650 zł brutto?
 
Ostatnia edycja:
W mpjej izbie w ubiegłym roku dodatki kontrolerskie nie wchodziły w skład podwyżki, chociaz konsekwencją podwyżki było zmniejszenie procentowe dodatku kontrolerskiego w ten sposób, żeby kwotowo było bez zmian.
Ponieważ w tym roku mamy (chociaż u mnie jeszcze nie przyznane) dodatki kwotowe, to podwyżki zasadniczego powinny byc neutralne względem dodatków
 
Zgadza się, przecież jak się choruje to nie przysługuje dodatek kontrolerski. Wówczas jest obniżone wynagrodzenie !!!!
Art.232.1. Wokresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje uposażenie chorobowe.2.Podstawę obliczenia uposażenia chorobowego stanowi uposażenie zasadnicze wraz zdodatkiem za wieloletnią służbę, dodatkiem za stopień służbowy, dodatkiem funkcyjnym, dodatkiem kontrolerskim, dodatkiem orzeczniczym, dodatkiem uzasadnionym szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami iumiejętnościami oraz dodatkiem uzasadnionym szczególnymi warunkami pełnienia służby, przysługujące funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, zuwzględnieniem powstałych wtym okresie zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość.
 
CAT trudno się z Tobą nie zgodzić ale niestety jak powinno być a jak jest lub bywało to inna kwestia. Niestety kreatywności w tej materii naszym dzielącym nie brakuje i nie raz już pokazano na co ich stać. Także proszę się nie dziwić i może dla kogoś to zbędne poruszanie tematu ale niestety bardzo istotnego dla wielu.
No właśnie wiem, jak jest i jak być powinno - dlatego "wołam" to do tych, którzy nie wiedzą albo wiedzieć nie chcą.
Nie wyrażałem w swym poście zdziwienia, jak również absolutnie nie uznałem tematu za zbędny!
Wręcz przeciwnie - palący - więc to taki mój niestandardowy sposób jego "rozdmuchania" i skłonienia
Koleżeństwa do zmiany "taktyki".
Między innymi dlatego też "pokolorowałem" część Twoich słów, określających widzianą przeze mnie postawę środowiska, którą odczytuję innymi słowy jako "myślimy, że coś tu nie pasuje ale nie umiemy, więc nie możemy tego zmienić". Prezentowanie pokory i "taktyki" - i tak nic nie zmienimy - tylko umacnia decydentów w przeświadczeniu, że "obejście" musi się udać. Konieczna zatem zmiana "taktyki", to nic skomplikowanego. To tylko zwykła, czysta i świadoma PRAWDA.
Czemuż to nie możemy wziąć przykładu z śmieszącej niektórych postawy skarbowego związku "S" ??
Im wolno "postraszyć" włodarzy, a nam nie ?! I nie chodzi mi tu o "uruchomienie" naszych związków,
lecz o wyraźne danie włodarzom do zrozumienia przez nasze środowisko - widzimy dokładnie co kombinujecie, jak chcecie oszukać prawo (i ludzi) i jaka jest PRAWDA dlatego znając sposoby (bo przecież je znamy) - nie omieszkamy ich wykorzystać w sprzeciwieniu się temu !!
Nie wolno nam "punktować" Kolegów, wskazując - tym dać więcej, tamtym mniej, a jeszcze innym nic nie dać. Musimy skończyć z nastawieniem, że zyskamy tylko wtedy, gdy innym odbierzemy.

Jakkolwiek by nie patrzeć, to - celnicy, skarbowcy, "młodzi", "starzy", bardziej czy mniej wykształceni bądź ambitni - mogą się na wzajem nie lubić, mogą sobie zazdrościć, czuć niechęć, urazę ale ich wszelka wzajemna wrogość jest wyimaginowana, zbudowana i podtrzymywana sztucznie!
Jako zatrudnieni w KAS - nie są dla siebie żadnymi wrogami ...
 
O dodatkach usłyszałem od Dyr. Departamentu i powiedziałem wyraźnie, że to jest nie do zaakceptowania. Powiedziano mi, że to jest WSTĘPNA propozycja.
Jeżeli usłyszę dzisiaj od Ministra, to już zmienia postać rzeczy i będę wnioskował o ostrzejsze działania do Was wszystkich z kontroli.

Proszę też o cierpliwość, bo ja będę podróżował samochodem jako kierowca i mogę mieć trudność z przekazaniem dzisiaj informacji po spotkaniu. Będę się starał, ale może to być bardzo krótka informacja i proszę też o zrozumienie jeśli nie będę dzisiaj odpowiadał na pytania. Będę po prostu w podróży.
 
O dodatkach usłyszałem od Dyr. Departamentu i powiedziałem wyraźnie, że to jest nie do zaakceptowania. Powiedziano mi, że to jest WSTĘPNA propozycja.
Jeżeli usłyszę dzisiaj od Ministra, to już zmienia postać rzeczy i będę wnioskował o ostrzejsze działania do Was wszystkich z kontroli.

Proszę też o cierpliwość, bo ja będę podróżował samochodem jako kierowca i mogę mieć trudność z przekazaniem dzisiaj informacji po spotkaniu. Będę się starał, ale może to być bardzo krótka informacja i proszę też o zrozumienie jeśli nie będę dzisiaj odpowiadał na pytania. Będę po prostu w podróży.
Panie Sławku owocnych rozmów.
Prosimy jednak o choć krótką ale konkretną informację w miarę możliwości.
Dziękuję
 
Na spotkaniu (ok. 2 godz.)mało konkretów niestety, choć nie przekreślałbym, bo jest dialog, ale nie możemy powiedzieć tak jak nasi Koledzy z MSWiA, że jest merytoryczny i rzeczowy. Wciąż ogólniki i trzeba mocno się natrudzić, by jakieś szczegóły wydobyć. Coś tam w kwestii liberalizacji 5 lat się pojawiło nowego, ale mało sprecyzowane i o tym napiszę w komunikacie. Udało się umówić pierwsze spotkanie w sprawie wypracowania zasad podziału podwyżek na 23.01. bo planów takich MF nie miał. Pod koniec miesiąca będą kolejne spotkania w sprawie wysokości podwyżki. Zasady jednak można już zacząć uzgadniać. Co do dodatków, to mam duży niepokój, aczkolwiek nie było konkretnej informacji i musimy na taką poczekać do 23.01.
Dziękuję za cierpliwość i przepraszam za ubogi post, ale dosłownie padam z nóg.
 
Czyli nic nie ruszyło. 23 powiedzą, że w połowie lutego itd. do wyczerpania na maxa materii. Ciężko opisać sytuację słowami ;/
 
Na spotkaniu (ok. 2 godz.)mało konkretów niestety, choć nie przekreślałbym, bo jest dialog, ale nie możemy powiedzieć tak jak nasi Koledzy z MSWiA, że jest merytoryczny i rzeczowy. Wciąż ogólniki i trzeba mocno się natrudzić, by jakieś szczegóły wydobyć. Coś tam w kwestii liberalizacji 5 lat się pojawiło nowego, ale mało sprecyzowane i o tym napiszę w komunikacie. Udało się umówić pierwsze spotkanie w sprawie wypracowania zasad podziału podwyżek na 23.01. bo planów takich MF nie miał. Pod koniec miesiąca będą kolejne spotkania w sprawie wysokości podwyżki. Zasady jednak można już zacząć uzgadniać. Co do dodatków, to mam duży niepokój, aczkolwiek nie było konkretnej informacji i musimy na taką poczekać do 23.01.
Dziękuję za cierpliwość i przepraszam za ubogi post, ale dosłownie padam z nóg.
Czy 23 stycznia będzie - tak jak dzisiaj - spotkanie oddzielne dla ZZ Celnicy.pl czy w łącznie z innymi zz?
 
Na spotkaniu (ok. 2 godz.)mało konkretów niestety, choć nie przekreślałbym, bo jest dialog, ale nie możemy powiedzieć tak jak nasi Koledzy z MSWiA, że jest merytoryczny i rzeczowy. Wciąż ogólniki i trzeba mocno się natrudzić, by jakieś szczegóły wydobyć. Coś tam w kwestii liberalizacji 5 lat się pojawiło nowego, ale mało sprecyzowane i o tym napiszę w komunikacie. Udało się umówić pierwsze spotkanie w sprawie wypracowania zasad podziału podwyżek na 23.01. bo planów takich MF nie miał. Pod koniec miesiąca będą kolejne spotkania w sprawie wysokości podwyżki. Zasady jednak można już zacząć uzgadniać. Co do dodatków, to mam duży niepokój, aczkolwiek nie było konkretnej informacji i musimy na taką poczekać do 23.01.
Dziękuję za cierpliwość i przepraszam za ubogi post, ale dosłownie padam z nóg.
Czy te podwyżki maja być średnio na etat czy każdemu po równo?
 
Do góry