KOMUNIKAT MF-potwierdzenie zagrożenia!

Koleżanki i Koledzy!

Pojawił się Komunikat MF z dnia 31.01.2020r.(poniżej), który niestety nie odnosi się do meritum, a więc nie wspomina nic o sytuacji, gdy dodatek kontrolerski będzie podnoszony, co już sygnalizowali niektórzy DIAS i MF.

Po lekturze Komunikatu MF, do związku wpływają zgłoszenia od funkcjonariuszy i pracowników KAS, którzy informują, że MF nie pisząc wprost o tym co najważniejsze i o czym informuje Komunikat ZZ Celnicy PL z dnia 30.01.2020r., potwierdził tylko zagrożenie, o którym mowa w Komunikacie związku.

W tej sytuacji apelujemy raz jeszcze do wszystkich o pełną mobilizację i wsparcie związku, gdyż rzeczywiście, tak jak zresztą sygnalizujecie po lekturze Komunikatu MF, zagrożenie jest wciąż bardzo poważne.

Najpóźniej jutro rano, ukaże się INFORMACJA Zarządu Głównego ZZ Celnicy PL na ten temat.

Ps. Proszę o rozpowszechnienie niniejszej informacji w KAS.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL


Warszawa, dnia 31 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,
Pracownicy i Funkcjonariusze KAS.

Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej nawiązując do komunikatu Związku Zawodowego Celnicy PL z dnia 30 stycznia br. ogłoszonego w związku ze spotkaniem z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, uprzejmie Państwu wyjaśnia, że informacje zawarte w komunikacie są nieprecyzyjne w zakresie składników podwyższanego wynagradzania objętych porozumieniem, jak i mechanizmu przyznawania dodatku kontrolerskiego.

W zakresie podwyżek wynagrodzeń/uposażeń w roku 2020, zgodnie z Uchwałą nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022” wielkości wzrostu przeciętnego wynagrodzenia/uposażenia brutto pracowników KAS i funkcjonariuszy w latach 2020-2022, liczone są we wszystkich składnikach, tj. w szczególności wynagrodzeniu/uposażeniu zasadniczym, dodatkach do wynagrodzenia/ uposażenia, premii, odpisach na fundusze: nagród uznaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego/nagrody rocznej, jednorazowych wypłat obligatoryjnych, np. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych należnych pracownikom).

W zakresie zasad przyznawania i określania wysokości dodatków kontrolerskich w 2020 r. uprzejmie wyjaśniam:

Przyznanie dodatków kontrolerskich na 2020 r. powinno nastąpić w ramach projektu planu finansowego na wynagrodzenia/uposażenia przekazanego jednostce organizacyjnej KAS na 2020 r.

Dodatek kontrolerski przysługuje osobie zatrudnionej w jednostce organizacyjnej KAS oraz funkcjonariuszowi za wykonywanie zadań określonych w art. 148 ust. 1 pkt 1 (zadania kontrolne). Osoby te muszą wykonywać zadania kontrolne jako podstawowe zadania o charakterze ciągłym albo w wymiarze co najmniej 25% miesięcznego czasu odpowiednio pracy albo służby. Natomiast kierownikowi komórki organizacyjnej dodatek kontrolerski przysługuje za wykonywanie zadań, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy dokonuje tych czynności osobiście, w wymiarze co najmniej 20% czasu pracy albo służby.
Wykonywanie zadań i czynności wymienionych w ww. przepisach warunkuje otrzymywanie dodatku.

Dodatek kontrolerski ma charakter kwotowy i jego wysokość wynosi od 100 zł do 1000 zł, oraz od 1001 zł do 2000 zł – jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi wynikami
i osiągnięciami w wykonywaniu zadań kontrolnych lub względami organizacyjnymi związanymi z koniecznością zapewnienia właściwej realizacji zadań kontrolnych. Wysokość dodatku w przypadku kierowników wynosi do 100 zł do 800 zł.

Dodatki przyznane na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości poniżej 100 zł powinny zostać podwyższone zgodnie z rozporządzeniem do kwoty 100 zł.

W przypadku przyznania dodatku kwotowego w niższej wysokości aniżeli przyznany na dzień 31 grudnia 2019 r., zasadne jest podwyższenie wynagrodzenia/uposażenia pracowników/funkcjonariuszy (wynagrodzenie zasadnicze/uposażenie zasadnicze
i dodatek stażowy) o kwotę odpowiadającą obniżonej wysokości dodatku.

Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej
 
Proszę mnie poprawić, jeśli błądze: skoro pieniądze na dodatki zostały przyznane Izbom w określonej wysokości, to oznacza, że żeby komuś podwyższyć, trzeba komuś obniżyć.... bo pula jest constans. Dalej piszą, że jeśli komuś obniżą dodatek, to "kwota odpowiadająca ...." będzie włączona do zasadniczej, czyli de facto nic się nie zmieni w kwocie łącznej. To po co mieszać? Poza tym, coś się tutaj nie zgadza rachunkowo w kwotach globalnych. No chyba, że obniżka dodatku włączonego do zasadniczej z ostanie zfinansowana z tej mitycznej podwyżki 6% plus modernizacja.
 
Ostatnia edycja:
Nie wiem, jak przedstawiają to DIAS'i.
Mogę się mylić, ale ja komunikat MF'u rozumiem tak, że:

  • dodatki w kwotach < 100 zł, mają być podwyższone do kwoty minimalnej ( na dzień 31.12.19 - poza podwyżką);
  • jeżeli dodatek (przyznany na dzień 31.12.19) ulegnie obniżeniu (po dniu 31.12.19 - czyli także "wyzerowaniu"),
dokładnie ta kwota ma zostać dodana do zasadniczej wraz z wysługą.

Clou sprawy, to według mnie - dodatek na dzień 31.12.19.
 
Nie wiem, jak przedstawiają to DIAS'i.
Mogę się mylić, ale ja komunikat MF'u rozumiem tak, że:

  • dodatki w kwotach < 100 zł, mają być podwyższone do kwoty minimalnej ( na dzień 31.12.19 - poza podwyżką);
  • jeżeli dodatek (przyznany na dzień 31.12.19) ulegnie obniżeniu (po dniu 31.12.19 - czyli także "wyzerowaniu"),
dokładnie ta kwota ma zostać dodana do zasadniczej wraz z wysługą.

Clou sprawy, to według mnie - dodatek na dzień 31.12.19.
A jak myślisz jak z kobietami na l4 ciazowym czy macierzynskim? Wiadomo ze ma się zabrany taki dodatek. I co w takiej sytuacji.
 
A jak myślisz jak z kobietami na l4 ciążowym czy macierzyńskim? Wiadomo ze ma się zabrany taki dodatek. I co w takiej sytuacji.
Tak myślę, jak napisałem - "wyzerowany", ma zostać "zrekompensowany" w zasadniczej wraz z wysługą.
 
A jak myślisz jak z kobietami na l4 ciazowym czy macierzynskim? Wiadomo ze ma się zabrany taki dodatek. I co w takiej sytuacji.
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pomniejszone o 13,71%. Należy tutaj podkreślić, że “za okres” a nie “w okresie” ma zasadnicze znaczenie przy wypłacaniu wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zasady-ustalania-podstawy-wymiaru-zasilku-w-razie-choroby-czesc-i

dlaczego zasiłek chorobowy mialby być zmniejszony z powodu odebrania dodatku kontrolerskiego w okresie l4, skoro liczy sie okres przed choroba lub ciążą?
 
Nas obowiązuje ustawa o KAS
Na zwolnieniu nikt nie traci dodatku (tzn nie traci prawa do dodatku), potrącane jest tylko 20% uposażenia (w tym dodatku)
Dodatku nie traci się z powodu otrzymywania zasiłku chorobowego, ale dodatek ten jest czasowy (może być przyznany max do końca roku). W nowym roku ktoś może zadecydować o zmniejszeniu dodatku i tym samym uposażenie chorobowe może zostać obniżone. Tak odczytuję wytłuszczony fragment na końcu art.232 ust.2
Zaznaczam, że jest to moja osobista opinia nie poparta orzecznictwem w takiej sytuacji.
Pozostaje mieć nadzieje, że decydenci zachowają resztki przyzwoitości i nie będą przyznawać w nowym roku mniejszych dodatków ciężarnym funkcjoriuszkom

Art. 234. 1. Funkcjonariusz otrzymuje uposażenie chorobowe w wysokości 80% podstawy, o której mowa w art. 232 ust. 2, w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodów, o których mowa w art. 233 ust. 1 pkt 1–4.

Art. 232. 1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje uposażenie chorobowe.
2. Podstawę obliczenia uposażenia chorobowego stanowi uposażenie zasadnicze wraz z dodatkiem za wieloletnią służbę, dodatkiem za stopień służbowy, dodatkiem funkcyjnym, dodatkiem kontrolerskim, dodatkiem orzeczniczym, dodatkiem uzasadnionym szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami oraz dodatkiem uzasadnionym szczególnymi warunkami pełnienia służby, przysługujące funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość.
 
Ostatnia edycja:
Nas obowiązuje ustawa o KAS
Na zwolnieniu nikt nie traci dodatku (tzn nie traci prawa do dodatku), potrącane jest tylko 20% uposażenia (w tym dodatku)
Dodatku nie traci się z powodu otrzymywania zasiłku chorobowego, ale dodatek ten jest czasowy (może być przyznany max do końca roku). W nowym roku ktoś może zadecydować o zmniejszeniu dodatku i tym samym uposażenie chorobowe może zostać obniżone. Tak odczytuję wytłuszczony fragment na końcu art.232 ust.2
Zaznaczam, że jest to moja osobista opinia nie poparta orzecznictwem w takiej sytuacji.
Pozostaje mieć nadzieje, że decydenci zachowają resztki przyzwoitości i nie będą przyznawać w nowym roku mniejszych dodatków ciężarnym funkcjoriuszkom

Art. 234. 1. Funkcjonariusz otrzymuje uposażenie chorobowe w wysokości 80% podstawy, o której mowa w art. 232 ust. 2, w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodów, o których mowa w art. 233 ust. 1 pkt 1–4.

Art. 232. 1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje uposażenie chorobowe.
2. Podstawę obliczenia uposażenia chorobowego stanowi uposażenie zasadnicze wraz z dodatkiem za wieloletnią służbę, dodatkiem za stopień służbowy, dodatkiem funkcyjnym, dodatkiem kontrolerskim, dodatkiem orzeczniczym, dodatkiem uzasadnionym szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami oraz dodatkiem uzasadnionym szczególnymi warunkami pełnienia służby, przysługujące funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość.
 
Dodatek kontrolerski jest zabrany w calosci. Poniewaz nawet jak wracasz z macierzyńskiego rodzicielskiego czy l4 dopóki o niego nie wystąpią nie jest on wyplacany.
Chodzi mi o to ze jeśli jesteś w dłuższej nieobecności nie masz go bo nie wykonujesz czynosci kt dają prawo do niego. To raz.
Więc w takim układzie jak mogą go potrącic kobieton na 100% platnym l4 czy tez macierzynskim z podwyzki skoro i tak on jest odebrany. Od tak na zapas zostanie potracony jakiś procent?
 
dodatek nie jest zabierany a jesli jest to nieprawnie. Skoro rzeczywiście tak sie dzieje, to jest to kwestia dla zz poniewaz nie ma podstaw prawnych do zabierania d.k. w trakcie l4. Odpowiednie przepisy byly zacytowane. Rownie dobrze mozna powiedziec, ze uposazenie jest zabierane. Na l4 mamy zasilek chorobowy w wys. 80% uposazenia i innych dodatkow. Nie dajcie sie tak dymac na granicy bo w wewn nie zabieraja d.k. Albo dowiedzcie sie jak jest naprawde.
 
Dodatek kontrolerski jest zabierany na granicy, jeśli jesteś na zwolnieniu lekarskim cały miesiąc to nie dostajesz ani grosza, zresztą odliczają każdą służbę. Mam zamiar zainteresować się tą sprawą, bo faktycznie chyba nas dymają bez mydła.
 
Dodatek kontrolerski jest zabierany na granicy, jeśli jesteś na zwolnieniu lekarskim cały miesiąc to nie dostajesz ani grosza, zresztą odliczają każdą służbę. Mam zamiar zainteresować się tą sprawą, bo faktycznie chyba nas dymają bez mydła.
Dokładnie, czy na l4 100% platnym, rodzicielskim macierzynskim tadzierzynskim jest zabierany. Jest wyplacany poza poborami i widać to jak na dłoni. Bo go nie dostajesz wcale jak tylko nie nasz 25 % obecnosci w mc. To teraz ciekawe co zrobią raptem im się odmieni.
 
Nie pamiętam od kiedy jest tak praktykowane, lecz w pierwszych miesiącach KASu dodatek kontrolerski za L4 nie był zabierany, później ktoś wpadł na pomysł jak by tu na nas oszczędzić. Nie dość że zabierają nam 20 % z pensji to jeszcze cały dodatek za dni spędzone na L4. Jesli już, to na logikę powinni zabierać tylko 20 % tego dodatku, a nie w całości.
 
Cyt. "Dokładnie, czy na l4 100% platnym, rodzicielskim macierzynskim tacierzynskim jest zabierany..."
No nie wiem. Dwa razy byłam na macierzyńskim i raz na wychowawczym. Za kazdym razem - po powrocie do pracy - dodatek kontrolerski był normalnie wypłacany
 
Cyt. "Dokładnie, czy na l4 100% platnym, rodzicielskim macierzynskim tacierzynskim jest zabierany..."
No nie wiem. Dwa razy byłam na macierzyńskim i raz na wychowawczym. Za kazdym razem - po powrocie do pracy - dodatek kontrolerski był normalnie wypłacany
Proszę doczytać wszystkie wypowiedzi na poruszony temat
 
Jeśli w trakcie L4 dodatek jest zabierany, to wg mnie jest to bezprawne, zwłaszcza jeśli stosowane są jakieś wyliczanki i potrącenia za pojedyncze służby.
Inną sprawą jest długotrwałe zwolnienie lekarskie. Jeśli w trakcie zwolnienia dodatek wygaśnie (bo przyznany był przecież czasowo) to niestety może być po prostu nieprzyznany na kolejny okres, gdyż nie wykonuje się czynności.
Teoretycznie można go obniżyć lub zabrać nawet w trakcie trwania okresu na który jest przyznany, ale powinno to mieć forme decyzji.
Potrącanie za pojedyncze dni czy krótkotrwałe zwolnienia jest bezprawne.

Podobny dylemat był za czasów Służby Celnej. W mojej izbie potrącali dodatek nie tylko za chorobowe (co było jasno określone w przepisach), ale nawet za delegacje czy szkolenia
 
  • Lubię
Reactions: cat
Do góry