Informacja po spotkaniu z SKAS z dnia 04.08.22 r.

W dniu 04.08.2022 r. odbyło się spotkanie ZZ Celnicy PL i innych ZZ z Szefem KAS.
W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy niektórych Departamentów MF.

W pierwszej kolejności przedstawiono stanowiska ZZ do modernizacji. Dwa zostały wyrażone na piśmie.
Dyskutowano o zasadności podpisania porozumienia.
ZZ Celnicy PL uważa, że podpisanie porozumienia, które będzie zawierało kompromis uwzględniający uwagi środowiska, ma swoje uzasadnienie.
Stanowisko jakie przedstawił na piśmie ZZ Celnicy PL jest wyrażone na podstawie uwag jakie wpłynęły do Związku od setek pracowników i funkcjonariuszy i te naszym zdaniem powinny zostać uwzględnione jako konsensus.

Zapytano w jakiej proporcji są przeznaczone środki na poszczególne składniki:
Mentorski 18 mln zł.
Stołeczny 43 mln zł
Wzrost uposażeń i wynagrodzeń 387 mln zł

MF przedstawiło fluktuację jaka ma miejsce w jednostkach KAS. Fluktuacja kadr w jednostkach KAS wynosi 7,9%
6,2% Katowice
Warszawa 9,96%
Natomiast te jednostki, które miałyby być objęte dodatkiem stołecznym to ponad 16% odejść z KAS i 40% fluktuacji do innych jednostek. Chodzi o miasto stołeczne Warszawa i kilka powiatów wokół - Dodatek dla wszystkich w równej wysokości.
IAS Wwa zapewnia 60% wpływów budżetowych.
Kwestia naboru:
Generalnie w jednostkach KAS liczba ofert, które są składane na jedno miejsce 17.
Woj. mazowieckie - ofert wpływa 5,31 na miejsce z ogłoszenia.
Sama Warszawa 3,73 zgłoszeń na jedno miejsce i były też nabory, które były unieważniane, gdyż nie zgłosił się nikt lub ci, którzy się zgłosili, ich zgłoszenia nie spełniały wymogów formalnych. Często do naboru nie zgłasza się także nikt, mimo że złożył prawidłową ofertę.
W Wwie bez wyboru pracownika kończy się 440. Żadna Izba w Polsce nawet nie zbliża się do tych danych.

Tych środków, wynikających z dodatku stołecznego nie byłoby jednak, gdyby dodatek stołeczny nie zostałby wprowadzany w planach MF. Nie są to zatem środki, które wszystkim pozostałym podniosłyby wynagrodzenia, czy uposażenia.

Przy dodatku o charakterze mentorskim powinny zostać wprowadzone bardzo jasne i transparentne zasady wyboru/doboru mentora.
MF będzie wypłacał te dodatki w ramach dodatków już funkcjonujących - specjalnego i zadaniowego. Został przeprowadzony pilotaż. Ustalono, że około 5% pracowników i funkcjonariuszy powinno w to być zaangażowanych. Przeciętna kwota tego dodatku to 500zł, co nie znaczy, że wszyscy tyle będą otrzymywać. Widełki od do będą ustalane. MF przedstawi propozycje zasad rozdziału tego dodatku do dyskusji ze Zw. Zaw. To samo przy dodatku stołecznym. Różnice na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy mogą być wprowadzone w wysokości nieznacznej i jest to brane pod uwagę w MF. Odpowiednie rozporządzenie będzie w tej sprawie projektowane - dodatek stołeczny.

Ministerstwo Finansów przekaże też szczegółowe powyższe dane dot. fluktuacji kadr (zaznaczam, że mogłem popełnić jakiś błąd literowy lub coś źle usłyszałem, bo było szybko prezentowane) oraz szersze. Przedstawione zostanie w prezentacji także jak wygląda sytuacja w innych miejscach w Polsce.

Rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie FSCS zostało już przedłożone do podpisu Premiera, czyli w każdej chwili należy spodziewać się publikacji.

Następnie toczyła się dyskusja na temat zaprezentowanej siatki płac.
O ile siatka płac dla KSC jest docelowa - do tego dążymy w perspektywie lat, to mnożniki przedstawione dla funkcjonariuszy stanowią minimalne jakie zostaną ujęte w rozporządzeniu w sprawie uposażenia zasadniczego FSCS.

MF chce, aby pion kadr co roku dokonywał przeglądu pracowników i funkcjonariuszy, którzy nie mieli awansu przez 5 lat i zostanie to zlecone Dyrektorom Izb, aby to zostało zrobione wraz z uzasadnieniem i podaniem powodu dlaczego osoby te nie awansowały.

Zdaniem MF rozmowy w chwili obecnej powinny toczyć się w celu zakończenia uzgodnień modernizacji. Wniosek ZZ Celnicy PL, by w trybie pilnym procedować zmiany do ustawy o KAS, w tym zmiany wprowadzające ochronę prawną na adekwatnym poziomie jak w innych formacjach, dodatki dla referatu dochodzeniowo-śledczego czy np. zaliczenia okresu pauzowania do służby(po powrocie z ucywilnienia) i inne zgłaszane postulaty, spotkał się z następującą odpowiedzią MF.
Mamy etap konsultacji wewnętrznych i w IV kwartale br. powinien projekt zostać skierowany do uzgodnień społecznych.
MF na tym etapie nie informuje o zakresie projektu ustawy. Będzie on przedstawiony do konsultacji społecznych i wtedy będą trwały uzgodnienia na temat zakresu i poszczególnych szczegółowych zapisów.

Niebawem będzie też gotowy materiał dot. możliwości pracy zdalnej - szczegółowe opracowanie na ten temat.

Do końca przyszłego tygodnia otrzymamy dodatkowe materiały, o których mowa wyżej i na następne spotkanie MF przygotuje też projekt porozumienia w sprawie modernizacji. Następne spotkanie odbędzie się w sierpniu.

Szef KAS nie ograniczał czasowo spotkania. Spotkanie, zakończyło się o godz. 13:40.


Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
 
Spełnia się sen bananowy o zmianie pokoleń w tej Służbie! Liczył że przetrzebi nas mocniej, nie wyszło, na program emerytalny jak inne służby nie pozwolił (zaliczenie służby przed 09.1999), i tak nas gnoją w woli banana nowi architekci świata (nie mylić z Zegarmistrzem światła Tadeusza Woźniaka) 😂
Jakie gnoją
teraz emka ekwiwalentnie 73 % , waloryzacja marzec 2024 to ekwiwalent kolejnych przynajmniej 5%
biorąc pod uwagę stop podwyżek na najbliższe parę lat mniejwiecej od 2025 o ile nie od 2024 to dodatkowa emka za lata 90 te jako całość jest lepszym wyjściem niż skasować te lata z a friko. Choć obecny układ w sposób ogólny nie jest dobry to jako pewien kontekst idealny. czyli lepiej było by dosłużyć do pełnej ale kontekst pokazuje ze to się nie jak nie kalkuluje niestsety.
 
Jakie gnoją
teraz emka ekwiwalentnie 73 % , waloryzacja marzec 2024 to ekwiwalent kolejnych przynajmniej 5%
biorąc pod uwagę stop podwyżek na najbliższe parę lat mniejwiecej od 2025 o ile nie od 2024 to dodatkowa emka za lata 90 te jako całość jest lepszym wyjściem niż skasować te lata z a friko. Choć obecny układ w sposób ogólny nie jest dobry to jako pewien kontekst idealny. czyli lepiej było by dosłużyć do pełnej ale kontekst pokazuje ze to się nie jak nie kalkuluje niestsety.
Wciąż dobrze liczysz!
Problem nie w tym, że to nie dotrze do tych co uwierzą dopiero, gdy sami sobie to policzą.
Problem w tym, że nie chce się im liczyć ...
 
Wciąż dobrze liczysz!
Problem nie w tym, że to nie dotrze do tych co uwierzą dopiero, gdy sami sobie to policzą.
Problem w tym, że nie chce się im liczyć ...
Nie żeby uwierzyli. To poważna decyzja za którą każdy sam musi wziąć odpowiedzialność. I co do ewentualnego błędu rachunkowego jak i co do oceny prawdopodobieństwa przyszłych zdarzeń. Ja i nikt nie ma licencji na nie omylność. A to kto jak zdecyduje. Co to mnie interesuje. Apel był do władzy by sprawiła że dalsza służba stała się opłacalna. Lecz możliwości ograniczają jej ruchy. Ryzyka ograniczają naszą wiarę w jej możliwości. A nie każdy jest w sytuacji wyjścia bez bieżących strat. Więc pewnie z niemałym moim zdaniem prawdopodobieństwem skasuje straty przyszłe. Ale każdy ma indywidualna sytuację. A prognozy NBP i rządu też zmieniają się z tygodnia na tydzień. Czas na decyzję jest do 20.10 a potem nie ma co rozpamiętywać. Ja jeszcze nie podjąłem. Choć mam wewnętrzne poczucie co należy i również obawy ale kto ich nie ma
 
Ostatnia edycja:
Nie rzeczny uwierzyli. To poważna decyzja za którą każdy sam musi wziąć odpowiedzialność. I co do ewentualnego błędu rachunkowego jak i co do oceny prawdopodobieństwa przyszłych zdarzeń. Ja i nikt nie ma licencji na nie omylność. A to kto jak zdecyduje. Co to mnie interesuje. Apel był do władzy by sprawiła że dalsza służba stała się opłacalna. Lecz możliwości ograniczają jej ruchy. Ryzyka ograniczają naszą wiarę w jej możliwości. A nie każdy jest w sytuacji wyjścia bez bierzacych strat. Więc pewnie z niemałym moim zdaniem prawdopodobieństwem skasuje straty przyszłe. Ale każdy ma indywidualna sytuację. A prognozy NBP i rządu też zmieniają się z tygodnia na tydzień. Czas na decyzję jest do 20.10 a potem nie ma co rozpamiętywać. Ja jeszcze nie podjąłem. Choć mam wewnętrzne poczucie co należy i również obawy ale kto ich nie ma
Ja ich nie mam. Jakkolwiek bym nie liczył, wychodzi mi to samo, co tobie.

Dla mnie to znaczy, że obciążasz sam siebie - wspominając o ryzyku!
Co więcej - pomimo umiejscowienia tego ryzyka w przyszłości - sam się pchasz w tą przyszłość z ryzykiem - mogąc go uprzedzić - choć policzyłeś, to czekasz co będzie ...
 
Ja ich nie mam. Jakkolwiek bym nie liczył, wychodzi mi to samo, co tobie.

Dla mnie to znaczy, że obciążasz sam siebie - wspominając o ryzyku!
Co więcej - pomimo umiejscowienia tego ryzyka w przyszłości - sam się pchasz w tą przyszłość z ryzykiem - mogąc go uprzedzić - choć policzyłeś, to czekasz co będzie ...
Wielkiej żekł bym wiary al ok szansy nie daję. Parametry się zmieniają, pogarszają pogarszają punkt wyjścia ale zasadniczo kontekstu nie zmieniają. Ja doję sobie 5/95.
 
W dniu 04.08.2022 r. odbyło się spotkanie ZZ Celnicy PL i innych ZZ z Szefem KAS.
W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy niektórych Departamentów MF.

W pierwszej kolejności przedstawiono stanowiska ZZ do modernizacji. Dwa zostały wyrażone na piśmie.
Dyskutowano o zasadności podpisania porozumienia.
ZZ Celnicy PL uważa, że podpisanie porozumienia, które będzie zawierało kompromis uwzględniający uwagi środowiska, ma swoje uzasadnienie.
Stanowisko jakie przedstawił na piśmie ZZ Celnicy PL jest wyrażone na podstawie uwag jakie wpłynęły do Związku od setek pracowników i funkcjonariuszy i te naszym zdaniem powinny zostać uwzględnione jako konsensus.

Zapytano w jakiej proporcji są przeznaczone środki na poszczególne składniki:
Mentorski 18 mln zł.
Stołeczny 43 mln zł
Wzrost uposażeń i wynagrodzeń 387 mln zł

MF przedstawiło fluktuację jaka ma miejsce w jednostkach KAS. Fluktuacja kadr w jednostkach KAS wynosi 7,9%
6,2% Katowice
Warszawa 9,96%
Natomiast te jednostki, które miałyby być objęte dodatkiem stołecznym to ponad 16% odejść z KAS i 40% fluktuacji do innych jednostek. Chodzi o miasto stołeczne Warszawa i kilka powiatów wokół - Dodatek dla wszystkich w równej wysokości.
IAS Wwa zapewnia 60% wpływów budżetowych.
Kwestia naboru:
Generalnie w jednostkach KAS liczba ofert, które są składane na jedno miejsce 17.
Woj. mazowieckie - ofert wpływa 5,31 na miejsce z ogłoszenia.
Sama Warszawa 3,73 zgłoszeń na jedno miejsce i były też nabory, które były unieważniane, gdyż nie zgłosił się nikt lub ci, którzy się zgłosili, ich zgłoszenia nie spełniały wymogów formalnych. Często do naboru nie zgłasza się także nikt, mimo że złożył prawidłową ofertę.
W Wwie bez wyboru pracownika kończy się 440. Żadna Izba w Polsce nawet nie zbliża się do tych danych.

Tych środków, wynikających z dodatku stołecznego nie byłoby jednak, gdyby dodatek stołeczny nie zostałby wprowadzany w planach MF. Nie są to zatem środki, które wszystkim pozostałym podniosłyby wynagrodzenia, czy uposażenia.

Przy dodatku o charakterze mentorskim powinny zostać wprowadzone bardzo jasne i transparentne zasady wyboru/doboru mentora.
MF będzie wypłacał te dodatki w ramach dodatków już funkcjonujących - specjalnego i zadaniowego. Został przeprowadzony pilotaż. Ustalono, że około 5% pracowników i funkcjonariuszy powinno w to być zaangażowanych. Przeciętna kwota tego dodatku to 500zł, co nie znaczy, że wszyscy tyle będą otrzymywać. Widełki od do będą ustalane. MF przedstawi propozycje zasad rozdziału tego dodatku do dyskusji ze Zw. Zaw. To samo przy dodatku stołecznym. Różnice na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy mogą być wprowadzone w wysokości nieznacznej i jest to brane pod uwagę w MF. Odpowiednie rozporządzenie będzie w tej sprawie projektowane - dodatek stołeczny.

Ministerstwo Finansów przekaże też szczegółowe powyższe dane dot. fluktuacji kadr (zaznaczam, że mogłem popełnić jakiś błąd literowy lub coś źle usłyszałem, bo było szybko prezentowane) oraz szersze. Przedstawione zostanie w prezentacji także jak wygląda sytuacja w innych miejscach w Polsce.

Rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie FSCS zostało już przedłożone do podpisu Premiera, czyli w każdej chwili należy spodziewać się publikacji.

Następnie toczyła się dyskusja na temat zaprezentowanej siatki płac.
O ile siatka płac dla KSC jest docelowa - do tego dążymy w perspektywie lat, to mnożniki przedstawione dla funkcjonariuszy stanowią minimalne jakie zostaną ujęte w rozporządzeniu w sprawie uposażenia zasadniczego FSCS.

MF chce, aby pion kadr co roku dokonywał przeglądu pracowników i funkcjonariuszy, którzy nie mieli awansu przez 5 lat i zostanie to zlecone Dyrektorom Izb, aby to zostało zrobione wraz z uzasadnieniem i podaniem powodu dlaczego osoby te nie awansowały.

Zdaniem MF rozmowy w chwili obecnej powinny toczyć się w celu zakończenia uzgodnień modernizacji. Wniosek ZZ Celnicy PL, by w trybie pilnym procedować zmiany do ustawy o KAS, w tym zmiany wprowadzające ochronę prawną na adekwatnym poziomie jak w innych formacjach, dodatki dla referatu dochodzeniowo-śledczego czy np. zaliczenia okresu pauzowania do służby(po powrocie z ucywilnienia) i inne zgłaszane postulaty, spotkał się z następującą odpowiedzią MF.
Mamy etap konsultacji wewnętrznych i w IV kwartale br. powinien projekt zostać skierowany do uzgodnień społecznych.
MF na tym etapie nie informuje o zakresie projektu ustawy. Będzie on przedstawiony do konsultacji społecznych i wtedy będą trwały uzgodnienia na temat zakresu i poszczególnych szczegółowych zapisów.

Niebawem będzie też gotowy materiał dot. możliwości pracy zdalnej - szczegółowe opracowanie na ten temat.

Do końca przyszłego tygodnia otrzymamy dodatkowe materiały, o których mowa wyżej i na następne spotkanie MF przygotuje też projekt porozumienia w sprawie modernizacji. Następne spotkanie odbędzie się w sierpniu.

Szef KAS nie ograniczał czasowo spotkania. Spotkanie, zakończyło się o godz. 13:40.


Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Czy odpowiedz MF "Mamy etap konsultacji wewnętrznych i w IV kwartale br. powinien projekt zostać skierowany do uzgodnień społecznych." odnosiła się również do postulatu : "np. zaliczenia okresu pauzowania do służby(po powrocie z ucywilnienia) " ? Rozumiem, że "MF na tym etapie nie informuje o zakresie projektu ustawy." ale czy z wcześniejszych i aktualnych dyskusji z MF można by było przypuszczać ze podejmą uczciwie ten temat ?
 
Czy odpowiedz MF "Mamy etap konsultacji wewnętrznych i w IV kwartale br. powinien projekt zostać skierowany do uzgodnień społecznych." odnosiła się również do postulatu : "np. zaliczenia okresu pauzowania do służby(po powrocie z ucywilnienia) " ? Rozumiem, że "MF na tym etapie nie informuje o zakresie projektu ustawy." ale czy z wcześniejszych i aktualnych dyskusji z MF można by było przypuszczać ze podejmą uczciwie ten temat ?
Nie. Nie wiemy jak MF odniesie się do tego postulatu, jak i innych. Uniknięto odpowiedzi.
Na tym etapie nie wiemy wciąż czy ta kwestia znajdzie się w projekcie i inne zgłaszane przez nas propozycje. My w każdym razie pamiętamy o tym, stale dopominamy się i będziemy o to, jak i inne kwestie do końca zabiegać.
 
Od siebie dodam tylko, że ten sam dylemat jest obecnie we wszystkich służbach mundurowych. Lepiej iść na EMkę niż dalej służyć. PATOLOGIA!

Co należałoby zrobić? Dać podwyżki NIE NIŻSZE niż wzrost emerytur.
 
waloryzacja coroczna emerytury < 2.6+podwyżka (co roku)
a tak swoją drogą jak do tego dodamy podwyższoną inflację, bliżej nie określony deficyt budżetowy na jakieś dodatkowe przynajmniej 150 może 250 mld plus pilne wydatki zbrojeniowe jak piszą kolejne 150mld. Obawiam się że w najbliższych kilku latach czeka nas równoważenia budżetu tym bardziej ze zamiast tanich kredytów z KPO zdaje się pożyczmy na rynkach po jakieś 8% (rzekomo). Pamiętacie dziurę bałca z okolic 2001? jakie były podwyżki inflacyjne? 50 pln na jakieś 1800 (2,5%) i to nawet nie co roku. A za tyska jak była walka o zieloną wyspę przy inflacji bodajże 6% i spadającej. raz 300 przy pensjach 3500-4000 netto. a tak posucha do 2017.
Teraz nie spodziewam się cudów szczególnie po wyborach nie zależnie kto wygra. Bo są realne problemy do rozwiązania. A to że służba jest w takim miejscu w jakim jest....

Czytałem na fejsie że 40% policjantów też chce się zrywać. jak dla mnie to zbyt duży odsetek jak na powód waloryzacyjny. Moim zdaniem może oddziaływać na roczniki którym brakuje do 15% czyli jakieś 5 roczników. Cała reszta skorzysta nie dość poza tym w ich dystansie czasowym pojawią się jakieś podwyżki więc baza wyjścia będzie lepsza i co do procentu i podstawy mimo gorszej waloryzacji.
a 5 -6 roczników to raptem właśnie 20 %.
Pewnie nawet mniej bo trzeba by założyć ze wszyscy którzy zaczęli to kończą o czasie a to nie prawda. Plus ładnych parę lat był spory kilku procentowy deficyt. zatem te dodatkowe 20% to jakaś forma "zmęczenia służbą".
 
A jak to robią inni...


tam próbują zapobiec a u nas cieszą się
 
A jak to robią inni...


tam próbują zapobiec a u nas cieszą się
"U nas", wręcz wprost wypluwają w twarz - "nie chcemy was"!
Większość wydaje się tego nie zauważać, bądź udaje, że deszcz pada ...
 
U nas też problem zauważają ale w tym kasowskim molochu odpowiedzialność za politykę kadrową się rozmywa. DIASi I NUC-S są bezradni bo nie ma polityki centralnej i centralnego finansowania. MF spycha wszystko na IASy umywając ręce i koło się zamyka.
Ostatnie rozmowy świadczą, że chcą coś wymyślić, tylko nie rozumieją tego, że mają czas do września. Po wakacjach ludzie będą już szukać nowej roboty, zaczną się rozmowy z pracodawcami i posypią się podania o zwolnienie i emeryturę. Będzie baaardzo trudno wpłynąć na te osoby, żeby zmieniły zdanie, zwłaszcza jak zaczną liczyć i przekonają się, że zostając ryzykują że ich emerytura zamiast rosnąć będzie malała, a jak zsumuj emeryturę z jakąkolwiek pracą nawet na pół etatu to poziom życia im się poprawi.
I nie tylko modernizacja się tu liczy ale też zmiany w ustawie o KAS. Zaczęła się sejmowa przerwa wakacyjna a założenia zmian nie są znane. Nie wiem czy te propozycje sprzed 2 lat są aktualne?
Ze zmianami ustawowymi już się nie wyrobią. Zapowiada się ciekawa jesień.
 
A jak to robią inni...


tam próbują zapobiec a u nas cieszą się
Tak, co prawda, to prawda. Najbardziej zadowolone kadry i kierownictwo...czekają :sleep:z utęsknieniem na nowy narybek :unsure:
 
U nas też problem zauważają ale w tym kasowskim molochu odpowiedzialność za politykę kadrową się rozmywa. DIASi I NUC-S są bezradni bo nie ma polityki centralnej i centralnego finansowania. MF spycha wszystko na IASy umywając ręce i koło się zamyka.
Ostatnie rozmowy świadczą, że chcą coś wymyślić, tylko nie rozumieją tego, że mają czas do września. Po wakacjach ludzie będą już szukać nowej roboty, zaczną się rozmowy z pracodawcami i posypią się podania o zwolnienie i emeryturę. Będzie baaardzo trudno wpłynąć na te osoby, żeby zmieniły zdanie, zwłaszcza jak zaczną liczyć i przekonają się, że zostając ryzykują że ich emerytura zamiast rosnąć będzie malała, a jak zsumuj emeryturę z jakąkolwiek pracą nawet na pół etatu to poziom życia im się poprawi.
I nie tylko modernizacja się tu liczy ale też zmiany w ustawie o KAS. Zaczęła się sejmowa przerwa wakacyjna a założenia zmian nie są znane. Nie wiem czy te propozycje sprzed 2 lat są aktualne?
Ze zmianami ustawowymi już się nie wyrobią. Zapowiada się ciekawa jesień.
No i na jakieś cuda "energetyczne" raczej nie ma co liczyć, króluje apatyzm o_O
 
Do góry