Decyzja o zwolnieniu S.Siwego

Koleżanki i Koledzy!

Potwierdzam, że Dyrektor IAS w Opolu wydała ponowną decyzję o moim zwolnieniu ze służby.

Zamieszczam niektóre cytaty z decyzji:

"Działając dla "dobra wspólnego funkcjonariuszy" Strona już w początkowej fazie tworzenia skonsolidowanej administracji celno-skarbowej otwarcie negowała jej byt".

"Kreowany przez Stronę negatywny obraz efektów połączenia służb skarbowych i celnych, godzący bezpośrednio w dobro funkcjonariuszy i "odzierający dotychczasowych funkcjonariuszy celnych z ich mundurów" był systematycznie upowszechniany w mediach i na stronach internetowych".

"Strona wzywała do akcji protestacyjnej za pośrednictwem strony internetowej ZZ Celnicy PL, zamieszczała komunikaty medialne, nawołujące do protestu Służby Celnej. Wyszczególnione powyżej nagrania audycji radiowej i wydruków są dowodem negowania reformy Służby Celnej i administracji skarbowej przez Stronę".

"Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż Strona niejednokrotnie w toku służby negowała reformy Służby Celnej i administracji skarbowej"

"Za niewłaściwe należy uznać, formułowanie zarzutów pod adresem osób sprawujących funkcje publiczne, kwestionowanie regulacji prawnych, publiczne kwestionowanie procedur obowiązujących funkcjonariuszy celnych"

"W ocenie Dyrektora Izby Adm. Skarbowej w Opolu, Strona swoim działaniem uchybiła dobru Służby Celnej, a w konsekwencji dobru publicznemu(jakim jest ochrona finansów publicznych i podejmowaniu działań celem zapewnienia wypełniania przez podatników obowiązków fiskalnych względem Państwa i Unii Europejskiej)".

Całą decyzję opublikuję, tak jak za pierwszym razem, wraz z odwołaniem.

Proszę Was o wsparcie.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie:
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
 
to jak sobie wyciera ... dobrem funkcjonariuszy to niech zrobi wśród nich głosowanie - proponuję pytania : "1 zwolnić dyrektora przywrócić Siwego, 2 zwolnić Siwego daćpodwyżkę dyrektorowi. "
 
to jak sobie wyciera ... dobrem funkcjonariuszy to niech zrobi wśród nich głosowanie - proponuję pytania : "1 zwolnić dyrektora przywrócić Siwego, 2 zwolnić Siwego daćpodwyżkę dyrektorowi. "
No przecież już z decyzji przywracającej SKAS można było wyczytać metodę "róbta co chceta".
Szefowa nie chciała się "narazić" DIAS i jednocześnie uwolniła się od odpowiedzialności,:mad: po prostu to
taka "klaszcząca ręka" ministra.
Moim zdaniem to ZZ powinien dążyć do "eksmisji szefowej" (protest przeciw dyrektorowi oczywiście zasadny).
 
Jakiekolwiek działania mające na celu ograniczenie działalności związkowej powinny być ścigane przez prokuraturę. Panie przewodniczący do dzieła, nie ma na co czekać. Pani dyrektor ( nie moge napisać z dużej litery bo nie jest tego godna) zapomniała, że w trakcie pełnienia służby był Pan Przewodniczącym legalnego Związku Zawodowego.
 
Jakiekolwiek działania mające na celu ograniczenie działalności związkowej powinny być ścigane przez prokuraturę.
Prokuraturę podporządkowaną ministrowi? Może jestem w błędzie, ale szybciej zgłaszając przeciwko organowi państwowemu doczeka się zarzutu z art. 238 kk , w najlepszej okoliczności umorzenia :):):)
 
Jakiekolwiek działania mające na celu ograniczenie działalności związkowej powinny być ścigane przez prokuraturę. Panie przewodniczący do dzieła, nie ma na co czekać. Pani dyrektor ( nie moge napisać z dużej litery bo nie jest tego godna) zapomniała, że w trakcie pełnienia służby był Pan Przewodniczącym legalnego Związku Zawodowego.
Zgłaszałem już dawno, już pierwsze wszczęcie post o zwolnienie. Skarżyłem też do Sądu. To nie działa. Organ ma prawo wydać decyzję. Pytanie jak ją uzasadnia, ale tego Prokuratura nie bada.
 
Zgłaszałem już dawno, już pierwsze wszczęcie post o zwolnienie. Skarżyłem też do Sądu. To nie działa. Organ ma prawo wydać decyzję. Pytanie jak ją uzasadnia, ale tego Prokuratura nie bada.
Prokuratura nie, ale sąd już tak - przynajmniej powinien!
Rozumiem, że "karuzelę" zaczynasz od nowa, czyli odwołanie do SKAS itd.
?!

Przyznam, że do sądu, to sam poszedłbym NIE w kierunku "merytorycznym" w stosunku
do samej treści uzasadnienia decyzji o zwolnieniu (to zawsze można dołożyć), a raczej
niezgodności z dopuszczalnymi w tamtym czasie, specyficznymi kryteriami, które
były określone - mając ułatwić zwolnienie "wybrańców" z powodu "reformy" ...


...
 
1. "Działając dla "dobra wspólnego funkcjonariuszy" Strona już w początkowej fazie tworzenia skonsolidowanej administracji celno-skarbowej otwarcie negowała jej byt" - a niby na jakiej podstawie, po niecałych 4 latach istnienia formacji można autorytarnie wypowiadać się, że była to najmądrzejsza decyzja w historii Państwa Polskiego? Ocenią to za jakiś czas historycy i obawiam się, że negatywnie.
2. "Kreowany przez Stronę negatywny obraz efektów połączenia służb skarbowych i celnych, godzący bezpośrednio w dobro funkcjonariuszy i "odzierający dotychczasowych funkcjonariuszy celnych z ich mundurów" był systematycznie upowszechniany w mediach i na stronach internetowych" - a dlaczego niby Przewodniczącego największego związku zawodowego funkcjonariuszy pozbawiać prawa do krytycznej opinii w sprawie chociażby ucywilnienia? A że była to decyzja błędna świadczy chociażby masowe przywracanie byłych funkcjonariuszy do służby!

3."Strona wzywała do akcji protestacyjnej za pośrednictwem strony internetowej ZZ Celnicy PL, zamieszczała komunikaty medialne, nawołujące do protestu Służby Celnej. Wyszczególnione powyżej nagrania audycji radiowej i wydruków są dowodem negowania reformy Służby Celnej i administracji skarbowej przez Stronę" - jeżeli zgłaszane przez związek postulaty są ignorowane, zawarte porozumienia łamane (vide: podwyżka modernizacyjna), to wręcz obowiązkiem Przewodniczącego związku zawodowego jest wezwanie do podjęcia akcji protestacyjnej w granicach obowiązującego prawa. Najnowsza historia Polski zna takie przypadki: Lech Wałęsa, Kornel Morawiecki, Andrzej Lepper, Piotr Duda.....

4. "Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż Strona niejednokrotnie w toku służby negowała reformy Służby Celnej i administracji skarbowej" - ustawa o KAS ani jakikolwiek inny znany mi akt prawny nie nakłada na pracownika/funkcjonariusza obowiązku wyrażania czynnego zachwytu nad przeprowadzoną reformą administracji skarbowej.

5. "Za niewłaściwe należy uznać, formułowanie zarzutów pod adresem osób sprawujących funkcje publiczne, kwestionowanie regulacji prawnych, publiczne kwestionowanie procedur obowiązujących funkcjonariuszy celnych" - przecież przeciwko tej tezie przeczy jakakolwiek transmisja obrad Sejmu czy konferencja prasowa opozycyjnych partii politycznych!
A czymże innym jak nie kwestionowaniem istniejących regulacji prawnych jest ich zmiana w drodze ustawy?

6. "W ocenie Dyrektora Izby Adm. Skarbowej w Opolu, Strona swoim działaniem uchybiła dobru Służby Celnej, a w konsekwencji dobru publicznemu(jakim jest ochrona finansów publicznych i podejmowaniu działań celem zapewnienia wypełniania przez podatników obowiązków fiskalnych względem Państwa i Unii Europejskiej - z tego co pamiętam, to właśnie Sławek i Celnicy.pl zgłosili sprawę olbrzymich wałów idących w miliardy złotych na skażonym spirytusie. A to, że sprawa zakończyła się jak się zakończyła, to przecież nie wina Sławka i związku. Warto zaznaczyć, że nie było to jedyne tego typu zgłoszenie. Jak zatem w/w działania nie nazwać inaczej jak dla dobra publicznego, w celu ochrony interesów finansowych Państwa Polskiego i Unii Europejskiej?
 
1. "Działając dla "dobra wspólnego funkcjonariuszy" Strona już w początkowej fazie tworzenia skonsolidowanej administracji celno-skarbowej otwarcie negowała jej byt" - a niby na jakiej podstawie, po niecałych 4 latach istnienia formacji można autorytarnie wypowiadać się, że była to najmądrzejsza decyzja w historii Państwa Polskiego? Ocenią to za jakiś czas historycy i obawiam się, że negatywnie.
2. "Kreowany przez Stronę negatywny obraz efektów połączenia służb skarbowych i celnych, godzący bezpośrednio w dobro funkcjonariuszy i "odzierający dotychczasowych funkcjonariuszy celnych z ich mundurów" był systematycznie upowszechniany w mediach i na stronach internetowych" - a dlaczego niby Przewodniczącego największego związku zawodowego funkcjonariuszy pozbawiać prawa do krytycznej opinii w sprawie chociażby ucywilnienia? A że była to decyzja błędna świadczy chociażby masowe przywracanie byłych funkcjonariuszy do służby!

3."Strona wzywała do akcji protestacyjnej za pośrednictwem strony internetowej ZZ Celnicy PL, zamieszczała komunikaty medialne, nawołujące do protestu Służby Celnej. Wyszczególnione powyżej nagrania audycji radiowej i wydruków są dowodem negowania reformy Służby Celnej i administracji skarbowej przez Stronę" - jeżeli zgłaszane przez związek postulaty są ignorowane, zawarte porozumienia łamane (vide: podwyżka modernizacyjna), to wręcz obowiązkiem Przewodniczącego związku zawodowego jest wezwanie do podjęcia akcji protestacyjnej w granicach obowiązującego prawa. Najnowsza historia Polski zna takie przypadki: Lech Wałęsa, Kornel Morawiecki, Andrzej Lepper, Piotr Duda.....

4. "Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż Strona niejednokrotnie w toku służby negowała reformy Służby Celnej i administracji skarbowej" - ustawa o KAS ani jakikolwiek inny znany mi akt prawny nie nakłada na pracownika/funkcjonariusza obowiązku wyrażania czynnego zachwytu nad przeprowadzoną reformą administracji skarbowej.

5. "Za niewłaściwe należy uznać, formułowanie zarzutów pod adresem osób sprawujących funkcje publiczne, kwestionowanie regulacji prawnych, publiczne kwestionowanie procedur obowiązujących funkcjonariuszy celnych" - przecież przeciwko tej tezie przeczy jakakolwiek transmisja obrad Sejmu czy konferencja prasowa opozycyjnych partii politycznych!
A czymże innym jak nie kwestionowaniem istniejących regulacji prawnych jest ich zmiana w drodze ustawy?

6. "W ocenie Dyrektora Izby Adm. Skarbowej w Opolu, Strona swoim działaniem uchybiła dobru Służby Celnej, a w konsekwencji dobru publicznemu(jakim jest ochrona finansów publicznych i podejmowaniu działań celem zapewnienia wypełniania przez podatników obowiązków fiskalnych względem Państwa i Unii Europejskiej - z tego co pamiętam, to właśnie Sławek i Celnicy.pl zgłosili sprawę olbrzymich wałów idących w miliardy złotych na skażonym spirytusie. A to, że sprawa zakończyła się jak się zakończyła, to przecież nie wina Sławka i związku. Warto zaznaczyć, że nie było to jedyne tego typu zgłoszenie. Jak zatem w/w działania nie nazwać inaczej jak dla dobra publicznego, w celu ochrony interesów finansowych Państwa Polskiego i Unii Europejskiej?
Ocena Dyrektora....pytanie, czy umie liczyć??? W Euro, PLN, czy może wróblach na dachu >>>:sleep:
 
Jakieś niedorzeczne wydaje się tłumaczenie zwolnienia Sławka przez członka zarządu spółki w Opolu, ze negował reformę burdlkas. Przy takiej argumentacji to powinni zwolnić chyba z 90% celnikow. Nie znam celnika który nie negował by tej pop...niej reformy. Czemu nie zwolnili wszystkich celników, a przynajmniej tych którzy jawnie wystąpili przeciw tej głupocie np. w Wa-wie 2016 roku. No i jeszcze mnie dziwi, po co go przyjmowali jak potem znowu zwolnili. Przecież zarząd spółki zwolnił Sławka za czyn popełniony przed ponownym przyjeciem, ani sensu ani logiki w tym nie widzę. A tak swoją drogą po takiej laurce jaką wystawił mu członek zarządu spółki to Sławkowi ujmy to nie przynosi a wręcz przeciwnie.
 
sprawiedliwości przy tym rozdaniu nie mozna oczekiwać, jednak nagłośnić w mediach, sejmie warto, zwłaszcza w kontekście akcji protestacyjnej. W tej decyzji jest napisane jasno i wprost, że Sławka zwolnili za działalność związkową, a to pachnie komuną. Niestety nasze państwo jest już z tektury tak marnej jakości, że wszelkie działania przyzwoitych ludzi zaczynają ocierać się o politykę. Ale tak zawsze będzie gdy komuś na górze wydaje się, że państwo to on.
 
polska-tu-powinien-byc-twoj-ulubiony-kraj.jpg
 
"odzierający dotychczasowych funkcjonariuszy celnych z ich mundurów"
Przecież zrobiono to tysiącom funkcjonariuszy. I to po 20, 30 latach służby.
 
Co my robimy i na co czekamy, zwalniają nam po raz kolejny przewodniczącego a my siedzimy po cichu. Postulatem numer jeden, przywrócenie Sławomira Siwego i dyscyplinarne zwolnienie DIAS w Opolu. Ludzie pobudka, żarty się skończyły. Pani Rzeczkowska i minister finansów powinni się od nas dowiedzieć, że nie ma zgody na takie bezprawie. Jeśli się na to zgodzimy, to następnym ich krokiem będzie nasranie nam na głowy. Pieniędzy już nie ma na premie, nagrody czy awanse. Nic nie wiadomo co z emeryturami, a teraz zwalniają nam przewodniczącego, dość. DIAS w Opolu do dymisji natychmiastowej !!!. Zachowajmy resztkę godności. Pozdrawiam.
 
Do góry