65/30/5

Na dzisiejszym spotkaniu z SKAS Ministerstwo Finansów zaproponowało podział środków na podwyżki z modernizacji wg schematu 60% obligatoryjnie dla każdego, 35% na wyrównanie różnic płacowych poprzez dążenie do siatki płac, 5% na zaległe awanse w stanowisku oraz zaległe awanse płacowe w ramach stanowiska.
W tym momencie trwała dyskusja.
Ostatecznie większość ZZ i MF zaakceptowała propozycję kompromisową 65/30/5. W tym momencie trzy ZZ poprosiły o kilka dni w celu skonsultowania w ramach swoich Zarządów.

ZZ Celnicy PL w najbliższych dniach przedstawi informację MF w ww. zakresie. 65/30/5 jest to propozycja kompromisowa, czyli jak to z konsensusem bywa zazwyczaj, żadna strona nie jest w pełni usatysfakcjonowana. Ostateczny czas na podpisanie porozumienia w tej sprawie na szczeblu centralnym nastąpi do pocz. stycznia 2023, tak aby uzgodnienia mogły przejść już na szczebel IAS, gdzie prawo tego wymaga.
Większość ZZ i MF już zaakceptowała ten kierunek, stąd można uznać, że jest on przyjęty.

Odnośnie Uchwały modernizacyjnej jest po akceptacji Komitetu Stałego RM. SKAS zapewnił także, że ma zagwarantowane finansowanie w części 83 budżetu.
 
Ostatnia edycja:
Na forum Skarbowców nie dodano informacji o stopniach służbowych w służbie cywilnej. W chwili obecnej dodatek za stopień to max. 2,05 * 2031,96 zł = 4165,52, po podpisaniu ustawy budżetowej na 2023 max. będzie to 4490,42......
Tu mała dygresyjka: w całym korpusie służby cywilnej jest zatrudnionych 118 tys. osób, z tego zaledwie 7415 osób (stan na 2031 r.) ma mianowanie na urzędnika służby cywilnej. Tylko tych osób dotyczą powyższe "apanaże".
 
Tu mała dygresyjka: w całym korpusie służby cywilnej jest zatrudnionych 118 tys. osób, z tego zaledwie 7415 osób (stan na 2031 r.) ma mianowanie na urzędnika służby cywilnej. Tylko tych osób dotyczą powyższe "apanaże".
Aha, dygresyjka. Dotyczy tylko i zaledwie 7415 osób. Co innego gdy kwestia finansowa dotyczy ok 10 000 f-szy SCS. Wtedy to nie jest dygresyjka i uwiera stronę cywilną. Pomijam fakt, że znacznie chętniej strona cywilna porównuje się do części mundurowej niż do służby cywilnej...
 
@Gefreiter ale służba cywilna to nie tylko skarbówka. Polecam art. 2 ustawy o służbie cywilnej. A w nim jest mowa i o pracownikach zatrudnionych w Kancelarii Prezesa RM, w ministerstwach, urzędach wojewódzkich, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Biurze Nasiennictwa Leśnego, itp. Do służby cywilnej należą także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich zastępcy. Te ponad 7 tys. urzędników to nie tylko skarbówka.
 
Ostatnia edycja:
@Gefreiter ale służba cywilna to nie tylko skarbówka. Polecam art. 2 ustawy o służbie cywilnej. A w nim jest mowa i o pracownikach zatrudnionych w Kancelarii Prezesa RM, w ministerstwach, urzędach wojewódzkich, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Biurze Nasiennictwa Leśnego, itp. Do służby cywilnej należą także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich zastępcy. Te ponad 7 tys. urzędników to nie tylko skarbówka.
I oto jedynie mu chodziło, o urzędników mianowanych SC w naszym resorcie.
 
@zolcim te ponad 7 tys. dotyczy wszystkich mianowanych urzędników służby cywilnej. Nie znalazłem informacji ilu ich jest (faktycznie jeszcze nadal pracujących) w KAS. Ostatnie mianowanie odbyło się 1.12.2022 i mianowanie otrzymało 21 absolwentów KSAP, 123 osoby to pracownicy ministerstw, 71 pracowników KAS.
 
Ostatnia edycja:
@zolcim te ponad 7 tys. dotyczy wszystkich mianowanych urzędników służby cywilnej. Nie znalazłem informacji ilu ich jest (faktycznie jeszcze nadal pracujących) w KAS. Ostatnie mianowanie odbyło się 1.12.2022 i mianowanie otrzymało 21 absolwentów KSAP, 123 osoby to pracownicy ministerstw, 71 pracowników KAS.
Ok, czyli naprawdę jest ich mało.
 
@Gefreiter ale służba cywilna to nie tylko skarbówka. Polecam art. 2 ustawy o służbie cywilnej. A w nim jest mowa i o pracownikach zatrudnionych w Kancelarii Prezesa RM, w ministerstwach, urzędach wojewódzkich, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Biurze Nasiennictwa Leśnego, itp. Do służby cywilnej należą także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich zastępcy. Te ponad 7 tys. urzędników to nie tylko skarbówka.
Wiesz dobrze do czego się odnosiłem i proszę byś nie uprawiał whataboutismu. Cały czas uważam, że strona cywilna mówiąc kolokwialnie "nie to drzewo obszczekuje" co powinna ...
 
@Gefreiter nikogo nie obszczekuję. Jestem mianowanym usc. Ja na zarobki się nie skarżę. Ostatnio kilkoro moich znajomych zasiliło szeregi funkcjonariuszy, tracąc mianowanie. Ja nie mam pretensji do waszych emerytur (choć ich zazdroszczę) ani dodatków. Skoro je macie to widocznie się Wam należą.
 
Wiesz dobrze do czego się odnosiłem i proszę byś nie uprawiał whataboutismu. Cały czas uważam, że strona cywilna mówiąc kolokwialnie "nie to drzewo obszczekuje" co powinna ...
Niestety na drzewo pt. Dobrosław dwojga nazwisk Dowiat-Urbański (Szef Służby Cywilnej) nikt nie ma wpływu, nawet Trybunał Konstytucyjny.
 
Do góry