Związki Zawodowe w IC Wrocław powołały Regionalny Komitet Protestacyjny

Prezydium
Ogólnokrajowego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego

Informujemy, że zgodnie z Porozumieniem Związków Zawodowych w Służbie Celnej z dnia 21-03-2012 roku oraz rekomendacją Prezydium OMKP z dnia 26-03-2012 r. – Związki Zawodowe przy Izbie Celnej we Wrocławiu podpisały w dniu 27-03-br Porozumienie o powołaniu Regionalnego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego przy Izbie Celnej we Wrocławiu( w załączeniu).
RMKP przy IC we Wrocławiu tworzą:
- Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Celnej IC we Wrocławiu,
- Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy,
- Związek Zawodowy Celnicy PL,
- NSZZ „Solidarność” przy Izbie Celnej we Wrocławiu,
( kontakt ; adresy i telefony zgodnie z podpisami na porozumieniu)

O powstaniu RMKP przy IC we Wrocławiu został powiadomiony kierownik urzędu – pracodawca.

Pokaż załącznik: 1_porozumienie_ZZ_Ww.pdf[/SIZE]
 

Komentarze

Do góry