Związki Zawodowe dyskutują o wcześniejszych emeryturach dla celników

Wszystkie ogólnopolskie Związki Zawodowe działające w Służbie Celnej postulują o zrównanie praw funkcjonariuszy celnych z funkcjonariuszami innych służb mundurowych, albo milczą w tym zakresie.
Jedynie Federacja ZZSC, która wielokrotnie przedstawiała prawne uzasadnienie zrównania praw celników z innymi służbami, wbrew wielu swoim dotychczasowym stanowiskom, zasygnalizowała wstępnie odmienne zdanie.
Wobec powyższego Związek Zawodowy Celnicy PL zwrócił się do Federacji ZZSC o ponowne rozważenie swojego stanowiska i występowanie w tej jakże istotnej kwestii w zgodzie z wszystkimi innymi centralami, w zgodzie z uzasadnieniem prawnym ale przede wszystkim w zgodzie z oczekiwaniami środowiska

Do pobrania korespondencja pomiędzy Związkami:
http://zz.celnicy.pl/tekst-457.html
 
Do góry