Zwiastun odwołania od decyzji

Publikuję początek uzasadnienia z mojego odwołania od decyzji, które wczoraj wysłałem.
Opublikuję całość wraz z decyzją, jak dotrze do adresata. Wyszło jakoś tak 68 stron odwołania, a i tak skracałem :)


"Zaskarżona decyzja jest niezgodna z prawem w sposób oczywisty. Dla czytelności wywodów, wątki tematyczne zostają podzielone na podpunkty.

Uwagi ogólne

Po pierwsze,
pragnę podkreślić że uzasadnienie zaskarżonej decyzji jest wybitnie wewnętrznie sprzeczne albowiem z jednej strony organ rzekomo w ogóle nie ocenia mojej dzialności związkowej (i pod tym pretekstem oddala wszystkie moje wnioski dowodowe), ale z drugiej strony kładzie niezwykle silny nacisk na moją działalność związkową, co zajmuje większość uzasadnienia. Należy podkreślić, że analizując moją działalność związkową DIAS działa sprzecznie z wytycznymi Szefa KAS.

Po drugie,
w dalszym ciągu podnoszę, że zaskarżona decyzja została wydana przez osobę piastującą funkcje w organie w postaci Zastępcy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu mające w stosunku do mojej osoby personalnie silnie negatywne nastawienie i przejawiająca je w uzasadnieniu (niezasadna krytyka, manipulowanie argumentami, przeinaczanie faktów). Nie może umknąć uwadze Szefa KAS fakt, że jest to w istocie rzeczy jednak podwładna osoby piastujacej funkcję Dyrektora IAS, która w poprzednio uchylonej decyzji wybitnie i bezpośrednio ujawniła osobistą niechęć, awersję do mojej osoby. Trudno w tym układzie personalno-służbowym spodziewać się, aby podwładna mogła wydać decyzję nie po myśli przełożonego, decyzję która by wskazywała że przełożona popełniła błąd.

Po trzecie, uzasadnienie zaskarżonej decyzji ujawnia mocno negatywne i pejoratywne nastawienie do mnie organu, bo trudno uznać, że manipulowanie faktami i ocenami na moją niekorzyść, podawanie nieprawdziwych faktów (obiektywnie weryfikowalnych) nie jest takowym zachowaniem.

W powyższym kontekście pragnę odnieść się do zarzutów i okoliczności podnoszonych przeciw mnie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji:"
 
Brawo! Proponuję udostępnić kompletny wpis na portalu wykop.pl
Wiele afer zostało nagłośnionych właśnie tam🧐
 
Do góry