Zrzeszenie ZZSC informuje, że nic na razie nie zaakceptowało i nie uzgodniło

W Komunikacie rozesłanym w dniu 30.11.2010r. czytamy:
"W nawiązaniu do komunikatu Federacji ZZSC z dnia 29.11.2010r., informuję, że
Zrzeszenie ZZSRP niczego jeszcze nie uzgodniło i nie zaakceptowało. Zamieszczony
przez kol. Jacka Staniszewskiego komunikat także nie był uzgodniony z pozostałymi
centralami związkowymi. Propozycje które padały na tym spotkaniu, SSC miał rozważyć i
podjąć stosowne decyzje, które przy pozytywnym rozpatrzeniu przez Szefa SC miały być
ostatecznie omówione na spotkaniu w dniu 1.12.br.
Najbardziej interesującą propozycją była kwestia przyjęcia zasad przekształcenia starych
stanowisk na nowe, które miałoby być w formie podpisanego porozumienia pomiędzy
SSC a związkami. W porozumieniu tym miałoby się również znaleźć odniesienie (w
razie uzgodnienia) do ewentualnych zasad podziału środków finansowych na
podwyżki uposażeń w roku 2010 oraz 2011 - tak to widział SSC.
Niestety, po przeanalizowaniu sytuacji przez MF, okazało się, że przekształcenie
dotyczyłoby ponad 3000 tys funkcjonariuszy celnych, co stanowi ponad 25% zatrudnionych
w SC i w tej sytuacji Szef SC nie podejmie decyzji aby zastosować przynajmniej
rozwiązanie przyjęte przy mianowaniu pracowników cywilnych na funkcjonariuszy. Tym
samym Szef SC nie widzi potrzeby kolejnego spotkania ze stroną związkową w tych
kwestiach.
Tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy na godz.14,30."
 

Komentarze

Czy w takim razie Zrzeszenie się poddaje, czy też przewiduje jakieś kroki w celu zrealizowania naszych postulatów, bo jak widać niema już z kim rozmawiać !!!
 
Do góry