Zniesienie karencji - ubezpieczenia na życie Generali

Program grupowego ubezpieczenia na życie dla Funkcjonariuszy SCS i Pracowników Krajowej Administracji Skarbowej oraz członków ich rodzin
TO NAJKORZYSTNIEJSZE UBEZPIECZENIE W KAS!


Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie programem Generali Życie TU SA w datach 1 MAJA i 1 CZERWCA 2021 roku Funkcjonariusze SCS i Pracownicy KAS mogą przystępować do Grupowego Ubezpieczenia na życie w Generali Życie TU SA z zachowaniem stażu ubezpieczeniowego z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia grupowego (w tym okresie zniesiona karencja).

Towarzystwo w okresie 6-ciu lub 9-ciu miesięcy od daty przystąpienia do Generali (czas zależny od zdarzenia) wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie do różnicy wysokości poprzedniego ubezpieczenia.

Przypominamy, iż poza powyższymi informacjami wszyscy Funkcjonariusze i Pracownicy nowo zatrudniani w KAS mogą w ciągu 3 miesięcy od daty zatrudnienia przystąpić do umowy bez karencji.

Brak karencji oznacza wypłatę świadczenia za zdarzenia objęte zakresem ubezpieczenia od początku okresu ubezpieczenia.

Program w Generali Życie TU SA zapewnia bardzo szeroki zakres świadczeń przy atrakcyjnej składce miesięcznej i wiele korzystnych rozwiązań m.in. wypłata za pobyt w szpitalu już od 1 dnia w wyniku NW i 2 dni w wyniku choroby, szeroki zakres poważnych zachorowań oraz operacji chirurgicznych.

W załączeniu przekazujemy ulotkę informacyjną, Ogólne Warunki Ubezpieczenia, deklarację przystąpienia dla pracownika oraz deklarację przystąpienia dla członka rodziny.

Funkcjonariusze i Pracownicy KAS mają możliwość przystępowania do jednego z sześciu dostępnych wariantów zaś członkowie rodzin mogą przystępować tylko do wariantów I i II ze składkami 36 zł i 47 zł.

Do druku deklaracji przystąpienia konieczne jest dołączenie rezygnacji z wcześniejszej umowy ubezpieczenia grupowego oraz dołączenie zakresu poprzedniej umowy tj. kopii polisy lub certyfikatu.

Aby przystąpić do programu należy wypełnić DEKLARACJĘ, upoważnienie do potrącania składek i złożyć ją wraz z pozostałymi dokumentami u osób obsługujących w Państwa Izbach w terminie przed 10 kwietnia (z datą przystąpienia od 1 maja) i do 10 maja (dla przystępujących od 1 czerwca).

W przypadku Izby w której nie ma osoby kontaktowej druk należy wysłać bezpośrednio na adres WDB S.A. , Migdałowa 4 lok. 28, 02-796 Warszawa.


- IAS Białystok – tel.: +48 85 869 61 47

- IAS Katowice – tel.: +48 +48 32 207 65 17

- IAS Kielce – tel. +48 41 364 26 94

- IAS Kraków – Maria Mrugała maria.mrugala@celnicy.pl tel. 668 380 349

- IAS Lublin – Wiesław Szot w.szot@op.pl

- IAS Łódź – tel. +48 42 254 72 38

- IAS Olsztyn – tel. + 48 89 525 42 06

- IAS Opole – tel.: +48 77 440 32 25

- IAS Rzeszów – tel.: +48 16 676 44 82

- IAS Zielona Góra jadziaa1@vp.pl

- IAS Wrocław – tel.: 71 365 27 24

- IAS Warszawa – tel.: +48 22 56 18 036Dodatkowe informacje:

Po przejściu na emeryturę lub rentę wyłącznie członkowie ZZ CELNICY PL mogą kontynuować ubezpieczenie na dotychczasowych warunkach w Programie Grupowego ubezpieczenia na życie dla Funkcjonariuszy i Pracowników KAS oraz członków ich rodzin.

Nie jest możliwe przystąpienie do tego programu po przejściu na emeryturę /rentę.

Emeryci/renciści, którzy nie są członkami ZZ Celnicy PL lub byli jako funkcjonariusze i pracownicy KAS ubezpieczeni w innych programach oferujemy program grupowy dedykowany specjalnie dla nich.

Program ten zapewnia dużo korzystniejsze warunki niż standardowa indywidualna kontynuacja.

https://celnicy.pl/threads/ubezpiec...nikow-kas-i-funkcjonariuszy-sc-lub-scs.16789/

- KARENCJA – standardowa karencja zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Generali Życie TU SA to okres 6-ściu lub 9-ciu miesięcy w których ubezpieczony nie otrzyma wypłaty świadczenia za zdarzenia objęte zakresem ubezpieczenia.

Karencja nie jest stosowana jedynie na zdarzenia związane z nieszczęśliwymi wypadkami.

- Osoby chcące zapisać się dodatkowo do umowy w Generali Życie TU SA i nie rezygnując z obecnej umowy grupowej obowiązuje standardowa karencja zgodnie z OWUW razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

WDB S.A. , Migdałowa 4 lok. 28 , 02-796 Warszawa

Tel. kom.: 885 390 800, Tel.: 22 628 46 41, e-mail: ubezpieczeniakas@wdbsa.pl


Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
 

Attachments

 • Deklaracja Członka Rodziny_CERTUM.pdf
  243,9 KB · Wyświetleń: 230
 • Deklaracja Pracownika_CERTUM.pdf
  243,7 KB · Wyświetleń: 242
 • OWU Generali Życie - WARIANTY I-VI.pdf
  742,7 KB · Wyświetleń: 500
 • ulotka KAS_życie_Generali.pdf
  249,5 KB · Wyświetleń: 790
Ostatnia edycja:
Do góry