Zmiany do ustawy Kodeks Pracy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została najnowsza wersja projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (nr UC 118).

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy, mają na celu implementowanie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r.

w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 188, str. 79).

Czytaj więcej na Prawo.pl:

https://www.prawo.pl/kadry/zmiany-w-urlopach-rodzicielskich-nowe-przepisy-w-2023-roku,511830.html
 
Tak, szydło wyjdzie z worka jak przyjdzie do wypłaty świadczeń z ZUS :mad: Teraz na tapecie "obniżka" podatku
i porównanie lipca do czerwca o_O
U nas obcięto dodatki kontrolerskie, na dodatek przesunięto ich wypłatę na poczatek sierpnia (taki bonus urlopowy), więc trzeba trochę pokombinowac, żeby zrobić porównanie.
 
Do góry