Zmiana druków przystąpienia do ubezpieczenia w GENERALI

generali.jpgOsoby, które chcą przystąpić do ubezpieczenia grupowego Generali wypełniają nowe druki, które zamieszczamy pod linkiem:
http://zz.celnicy.pl/tekst-564.html

Nowe druki dotyczą tylko osób nowoprzystępujących. Już ubezpieczeni nic oczywiście nie muszą wypełniać

Przypominamy, że każdy może się ubezpieczyć bezpośrednio. Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2010r. uruchomiliśmy ogólnopolską polisę grupowego ubezpieczenia na życie CERTUM MAX Generali Życie TU S.A. na warunkach specjalnego programu ubezpieczeń dla Służby Celnej.

Formuła ubezpieczenia jakie proponujemy jest stosowana przez firmę GENERALI w przypadku kilku ogólnopolskich podmiotów (np. w przypadku programu ubezpieczeń dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej) i z powodzeniem funkcjonuje od kilku lat.
Zasady funkcjonowania programu ubezpieczeń:
- Ubezpieczającym w ogólnopolskiej polisie dla Służby Celnej – jest ZZ CELNICY PL (na deklaracji w rubryce NAZWA UBEZPIECZAJĄCEGO prosimy o dopisek „program ogólnopolski”)
- Nie ma karencji dla celników przechodzących z innych ubezpieczeń
- Zainteresowana przystąpieniem do ubezpieczenia osoba wypełnia deklarację zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia i opłaca pierwszą składkę na wskazany numer rachunku bankowego.
- Deklaracja wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (wyłącznie do celów obsługi programu ubezpieczeń) oraz potwierdzeniem przelewu pierwszej składki przesyłana jest na adres Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 47/12 00-697 Warszawa najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia ochrony.
- Pierwsza składka przekazywana jest przez wszystkich ubezpieczonych na jeden numer rachunku bankowego, niezależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia:
VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.
08 2130 0004 2001 0334 3969 0010
W tytule przelewu każdorazowo prosimy o wpisanie danych: imię, nazwisko, izba celna, funkcjonariusz/członek rodziny (w zależności od tego za kogo składka jest opłacona)
Do 10 dnia miesiąca ochrony broker przekazuje do towarzystwa ubezpieczeń informacje na temat osób ubezpieczonych w danym miesiącu, które opłaciły składkę ochronną
Do 30 dnia pierwszego miesiąca ochrony towarzystwo ubezpieczeń przygotowuje certyfikaty potwierdzające objęcie ochroną, które następnie przesyłane są do ubezpieczonych.
Druga i każda kolejna składka opłacana jest na indywidualny numer rachunku bankowego, który zostanie wygenerowany i przesłany każdemu ubezpieczonemu niezwłocznie po otrzymaniu jego zgłoszenia do ubezpieczenia. W tym momencie istnieje możliwość ustanowienia np. zlecenia stałego w banku, aby składka była przekazywana we właściwym czasie.
LIKWIDACJA SZKÓD:
W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną – ubezpieczony lub uprawniony kontaktuje się z brokerem – skąd uzyskuje druki świadczeniowe oraz informacje na temat niezbędnych w procesie likwidacyjnym dokumentów (kontakt mail ubezpieczenia@celnicy.pl)
Dokumenty przesyłane są drogą elektroniczną, faks lub pocztą na adres brokera.
W przypadku konieczności odbycia komisji lekarskiej – ustalona jest ona w miejscu zamieszkania ubezpieczonego względnie najbliżej miejsca zamieszkania ubezpieczonego.
Świadczenie przesyłane jest bezpośrednio na rachunek ubezpieczonego lub przekazem pocztowym.
Jako załącznik do pobrania ulotka informacyjna o wysokości świadczeń - ulotka.pdf
 

Komentarze

Do góry