Zawiadomienie Prokuratora Generalnego o możliwości popełnienia przestępstwa cd.

"Pan Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się do Pana Prokuratora z informacją o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia, przez Szefa Służby Celnej(...), czynów polegających na przekroczeniu uprawnień oraz utrudnianiu prowadzenia działalności związkowej zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, tj. czynów określonych w art. 231 § 1 k.k. oraz w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych.
Jednocześnie zwracamy się z informacją, że Szef Służby Celnej zapowiedział dalsze popełnianie ww. czynów do końca miesiąca października br. (...)zapowiedział złamanie art.222 ust.2 ustawy o Służbie Celnej oraz art.27 ust.3 ustawy o Związkach zawodowych.(...)"
 

Komentarze

Do góry