Zarządzenie w sprawie opisu i wartościowania stanowisk funkcjonariuszy celnych - podpisane

Minister Finansów zaserwował największe osiągnięcie organizacyjne i eksperyment nieznany w żadnej służbie jakim jest wartościowanie stanowisk. Wartościowanie oparte na absurdalnych zasadach, w których nie uwzględnia się wiedzy ani doświadczenia. Wartościowanie, w którym niedookreślenie wymogów w zakresie wykształcenia daje nieograniczone pole do kumoterstwa i nepotyzmu.
Wartościowanie osłabia Służbę Celna organizacyjnie i zmniejsza zdolność dostosowania do dynamicznych zmian otoczenia, zmniejsza zdolności kontrolne. Jest aktem prawnym sprzyjającym korupcji.
Metoda wartościowania została krytycznie oceniona przez prof. Dr hab. Szkoły Głównej Handlowej Martę Juchnowicz, która jej poprawność merytoryczną zastrzegła spełnieniem istotnych warunków.
Wartościowanie krytycznie ocenili niemal wszyscy dyrektorzy Izb Celnych, którzy zgłosili obszerne uwagi.
Związki zawodowe nie zaakceptowały projektu.
Zaliczenie przez kierownictwo S.C. wartościowania do elementów systemu motywacyjnego jest po prostu szyderstwem z ludzi i kłamstwem.
Już dzisiaj musimy, dla dobra formacji, podjąć starania o wycofanie z obiegu prawnego tego szkodliwego aktu prawnego.
 

Komentarze

Do góry