Zapytanie SSC w związku z potwierdzonymi nieprawidłowościami powstałymi w procesie mianowań funkcjonaruszy na podstawie art.223 ustawy o SC

Związek Zawodowy Celnicy PL

Pan Jacek Kapica
Szef Służby Celnej


Dot.: aktów mianowania na podstawie art.223 ustawy o SC

W związku z pismem Szefa Służby Celnej nr SC6/0681/341/10/9296 z dnia 10.11.2010r. i w ślad za tym licznymi zapytaniami od funkcjonariuszy, Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi:

1. Czy funkcjonariusze, którzy nie złożyli odwołań od aktów mianowania i pełnili wcześniej funkcję związaną z podporządkowaniem służbowym będą mieli z urzędu wzruszoną sprawę i zostaną mianowani do właściwego korpusu oficerów młodszych?

2. Czy funkcjonariusze pełniący funkcję Kierujących Sekcją i Kierujących Wieloosobowym Stanowiskiem Służby będą mianowani z urzędu do korpusu oficerów młodszych?(...)


http://zz.celnicy.pl/tekst-500.html
 

Komentarze

Do góry