Zapytaliśmy także Pana Premiera

Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów.Szanowny Panie Premierze.


Od kilku miesięcy daje się zauważyć znaczny wzrost odejść ze służby funkcjonariuszy celnych. Dotyczy to wszystkich szczebli służbowych, w tym ostatnio wyższej kadry kierowniczej włącznie z poprzednim szefem KAS. W środowisku zawodowym odejścia te kojarzone są, nie bez podstaw, z zamiarami zmian legislacyjnych mogących skutkować pogorszeniem sytuacji prawnej funkcjonariuszy Celno-Skarbowych.

Ogólnikowe zapewnienia Ministerstwa Finansów kolportowane w środowisku nie są w ocenie funkcjonariuszy wystarczające, gdyż już wielokrotnie przekonali się oni o braku realizacji wcześniejszych licznych obietnic i ustaleń ze związkami zawodowymi. Reforma KAS w materii praw pracowniczych w zasadzie nic dobrego nie wniosła, a wręcz przeciwnie coraz częściej powoduje skutki szkodliwe dla interesu publicznego.

W tym stanie rzeczy Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z uprzejmą prośbą o osobiste zainteresowanie sprawą jako Premiera Rządu RP i przedstawienie pełnej informacji o wykazie planowanych zmian we wszystkich ustawach jakie dotyczyć mogą funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, które się aktualnie toczą lub które są planowane w zakresie zaopatrzenia emerytalnego oraz stosunku służbowego.

W szczególności chodzi o ewentualne zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji …

W naszej ocenie powszechne obawy pogorszenia praw nabytych rzutują na decyzje wykwalifikowanej i doświadczonej kadry Służby Celno-Skarbowej, która lawinowo składa wnioski o odejście. W poczuciu odpowiedzialności za realizację powierzonych funkcjonariuszom celnym zadań uprzejmie prosimy o zainteresowanie przedmiotową sprawą.

Stanowisko Ministerstwa Finansów oraz jego wieloletni efekt w postaci ograniczonych w stosunku do innych służb mundurowych praw w tym zakresie jest nam jako środowisku zawodowemu znany.


Z POWAŻANIEM:

Przewodniczący

ZZ Celnicy PL

Sławomir Siwy
 

Attachments

Komentarze

Do góry