Wyroki WSA w Olsztynie z 5.12.2017 r.

Publikujemy sentencję wyroków WSA w Olsztynie.


II SA/Ol 892/17 - Wyrok WSA w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-12-05
orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2017-11-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie

Alicja Jaszczak-Sikora /przewodniczący/
Katarzyna Matczak /sprawozdawca/
Tadeusz Lipiński
Symbol z opisem
6197 Służba Celna
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora Sędziowie sędzia WSA Katarzyna Matczak (spr.) sędzia WSA Tadeusz Lipiński Protokolant specjalista Małgorzata Krajewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi J. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie warunków pełnienia służby uchyla zaskarżoną decyzję.II SA/Ol 891/17 - Wyrok WSA w Olsztynie
Data orzeczenia: 2017-12-05
orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu: 2017-11-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie

Alicja Jaszczak-Sikora /przewodniczący/
Katarzyna Matczak
Tadeusz Lipiński /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6197 Służba Celna
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora Sędziowie sędzia WSA Katarzyna Matczak sędzia WSA Tadeusz Lipiński (spr.) Protokolant specjalista Małgorzata Krajewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi B. A. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie warunków pełnienia służby I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 497 zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.II SA/Ol 738/17 - Wyrok WSA w Olsztynie


Data orzeczenia: 2017-12-05
orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu: 2017-09-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie

Alicja Jaszczak-Sikora /przewodniczący sprawozdawca/
Katarzyna Matczak
Tadeusz Lipiński
Symbol z opisem
6197 Służba Celna
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora (spr.) Sędziowie sędzia WSA Katarzyna Matczak sędzia WSA Tadeusz Lipiński Protokolant specjalista Małgorzata Krajewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi J. F. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie warunków pełnienia służby I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 497 zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego
 
Do góry