Wyroki WSA w Gorzowie Wielkopolskim

Do ośrodków WSA, gdzie odbyły się rozprawy, doszedł WSA Gorzów Wielkopolski. W kilku pierwszych wyrokach, np. II SA/Go 680/17, II SA/Go 703/17, II SA/Go 706/17 Sąd uznał propozycje ucywilnienia za bezskuteczne. To podobna linia do tej znanej z Olsztyna, Krakowa, Białegostoku, Kielc.
W dniu 14.12. odbywa się rozprawa osoby bez propozycji przed WSA Gorzów Wielkopolski
 
Do góry