Wyroki WSA w Gliwicach ogłoszone 22.01.2018r.

Informujemy, że 22.01.2018r. w WSA w Gliwicach zapadły wyroki o sygn.

IV SA/Gl 684/17
Propozycja określająca warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej

Sąd:
- uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
Sąd zauważył, że zakończenie zawartego stosunku administracyjnoprawnego może nastąpić tylko poprzez wydanie aktu administracyjnego – decyzji administracyjnej.


IV SAB/Gl 228/17
Odmowa przyjęcia propozycji ucywilnienia – bezczynność Dyrektora IAS w przedmiocie odwołania od decyzji zwolnienia ze służby

Sąd:
- stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności
- zobowiązuje Dyrektora IAS do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego strony skarżącej

IV SA/Gl 856/17
Propozycja określająca warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej

Sąd:
- uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
 
Do góry