Wyrok WSA w Poznaniu IV SAB/Po 21/18

10 maja 2018 r. WSA w Poznaniu wydał wyrok w sprawie funkcjonariusza bez propozycji służby i pracy (wygaszonego).
Sąd zobowiązał Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami oraz stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.
W uzasadnieniu podkreślono, że funkcjonariusz tzw. wygaszony (co zdaniem Sądu jest równoznaczne ze zwolnieniem) nie może być traktowany inaczej (gorzej) niż funkcjonariusz, który otrzymał propozycję służby i którego stosunek służbowy może być rozwiązany jedynie w drodze decyzji administracyjnej.
 

Komentarze

Do góry