Wyrok WSA w Kielcach z dnia 27.11.2017r. II SAB/Ke 69/17 dot. osób bez propozycji

Do góry