Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim II SAB/Go 104/17 i Postanowienia WSA w Gdańsku

W dniu 28.12.2017r. ogłoszono kolejny wyrok funkcjonariusza, który nie otrzymał propozycji.
WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał bezczynność DIAS i nakazał złożenie propozycji służby lub pracy.
Także WSA w Gdańsku wydał na posiedzeniach niejawnych całą serię Postanowień, które nakazują DIAS wydanie decyzji administracyjnych - dot. funkcjonariuszy, którzy nie otrzymali propozycji. Tutaj podobnie jak w wyroku tego Sądu o sygnaturze III SAB/Gd 31/17
 
Do góry