Wyrok WSA w Gdańsku III SAB/Gd 199/17 - zobowiązanie DIAS do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego dla wygaszonego funkcjonariusza.

[/B]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 8 lutego 2018 r. sprawy ze skargi G.K. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego 1. zobowiązuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego G. K. w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. [/B]

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A9CDB58AB9
 
Do góry